شهرستان‌های ایران

فهرست

در تقسیمات کشوری ایران، شهرستان واحدی کوچک‌تری از استان و بزرگ‌تر از بخش است و هر استان به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می‌شود. [نیازمند منبع]

نقشه تقسیمات کشوری ایران تا سطح شهرستان‌ ۱۴۰۲

بر پایه آخرین تقسیمات کشوری تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خورشیدی، کشور ایران از ۴۸۲ شهرستان تشکیل شده‌است.[۱]

راهنما

کل جمعیت یک استان، مجموع شهرستان های آن است.

کل جمعیت یک شهرستان، مجموع بخش‌های آن است.

کل جمعیت یک بخش‌، مجموع شهرها و دهستان های آن است.

برای درک بهتر این تقسیمات، جدول زیر برای شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی (در سال های 1385، 1390 و 1395) نمونه ای است که سلسله مراتب تقسیمات یک شهرستان را نشان می دهد.

جمعیت شهرستان پیرانشهر
تقسیمات کشوری ۱۳۸۵[۲] ۱۳۹۰[۳] ۱۳۹۵[۴]
بخش مرکزی ۸۴،۹۲۰ ۹۹،۲۰۵ ۱۱۵،۲۰۰
دهستان لاهیجان ۵،۵۰۹ ۵،۴۸۱ ۵،۱۸۳
دهستان منگور غربی ۹،۱۲۰ ۸،۹۹۹ ۹،۰۹۰
دهستان پیران ۱۲،۵۹۹ ۱۵،۶۷۶ ۹،۴۱۲
پیرانشهر (شهر) ۵۷،۶۹۲ ۶۹،۰۴۹ ۹۱،۵۱۵
بخش لاجان ۲۲،۷۵۷ ۲۴،۴۳۴ ۲۳،۶۶۴
دهستان لاهیجان غربی ۶،۹۰۴ ۷،۱۶۹ ۶،۲۶۱
دهستان لاهیجان شرقی ۱۴،۵۳۷ ۱۵،۵۹۲ ۱۳،۲۰۲
لاجان (شهر) ۱،۳۱۶ ۱،۶۷۳ ۴،۲۰۱
مجموع ۱۰۷،۶۷۷ ۱۲۳،۶۳۹ ۱۳۸،۸۶۴

فهرست شهرستان‌های ایران

فهرست شهرستان‌های ایران به همراه جمعیت سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ بر پایهٔ سرشماری رسمی مرکز آمار ایران:[۵][۶]

استان تعداد شهرستان‌ها نام شهرستان جمعیت ۱۳۸۵ جمعیت ۱۳۹۰ جمعیت ۱۳۹۵ تاریخ تأسیس[۷] تغییر از ۹۰ تغییر به ۹۵ درصد تغییر
آذربایجان شرقی ۲۰ آذرشهر ۱۰۱٬۴۷۹ ۱۰۷٬۵۷۹ ۱۱۰٬۳۱۱ ۱۳۷۶
اسکو ۸۵٬۴۹۸ ۹۸٬۹۸۸ ۱۵۸٬۲۷۰ ۱۳۷۶ ۱۵۸٬۲۷۰ ۹۸٬۹۸۸ +۵۹٫۸۹٪
اهر ۱۴۹٬۵۳۰ ۱۵۰٬۱۱۱ ۱۵۴٬۵۳۰ ۱۳۲۳ ۱۵۴٬۵۳۰ ۱۵۰٬۱۱۱ +۲٫۹۴٪
بستان‌آباد ۹۷٬۲۳۹ ۹۴٬۹۸۵ ۹۴٬۷۶۹ ۱۳۶۹
بناب ۱۲۶٬۸۸۸ ۱۲۹٬۷۹۵ ۱۳۴٬۸۹۲ ۱۳۶۸ ۱۳۴٬۸۹۲ ۱۲۹٬۷۹۵ +۳٫۹۳٪
تبریز ۱٬۵۷۹٬۳۱۲ ۱٬۶۹۵٬۰۹۴ ۱٬۷۷۳٬۰۳۳ ۱۳۱۶ ۱٬۷۷۳٬۰۳۳ ۱٬۶۹۵٬۰۹۴ +۴٫۶۰٪
سراب ۱۳۳٬۶۱۷ ۱۳۱٬۹۳۴ ۱۲۵٬۳۴۱ ۱۳۲۷ ۱۲۵٬۳۴۱ ۱۳۱٬۹۳۴ −۵٫۰۰٪
شبستر ۱۲۳٬۸۸۸ ۱۲۴٬۴۹۹ ۱۳۵٬۴۲۱ ۱۳۶۹ ۱۳۵٬۴۲۱ ۱۲۴٬۴۹۹ +۸٫۷۷٪
جلفا ۵۳٬۵۷۹ ۵۵٬۱۶۶ ۶۱٬۳۵۸ ۱۳۷۴
چاراویماق ۳۴٬۶۶۵ ۳۲٬۷۴۵ ۳۱٬۰۷۱ ۱۳۷۹
خداآفرین - ۳۴٬۹۷۷ ۳۲٬۹۹۵ ۱۳۸۰
عجب‌شیر ۸۵٬۰۳۱ ۶۶٬۷۴۶ ۷۰٬۸۵۲ ۱۳۸۰
کلیبر ۸۹٬۶۹۸ ۴۸٬۸۳۷ ۴۶٬۱۲۵ ۱۳۶۸
مراغه ۲۳۵٬۷۰۲ ۲۴۷٬۶۸۱ ۲۶۲٬۶۰۴ ۱۳۱۶
مرند ۲۳۲٬۰۶۷ ۲۳۹٬۲۰۹ ۲۴۴٬۹۷۱ ۱۳۲۷
ملکان ۱۰۱٬۵۱۸ ۱۰۶٬۱۱۸ ۱۱۱٬۳۱۹ ۱۳۷۴
میانه ۱۹۱٬۲۹۱ ۱۸۵٬۸۰۶ ۱۸۲٬۸۴۸ ۱۳۲۷ ۱۸۲٬۸۴۸ ۱۸۵٬۸۰۶ −۱٫۵۹٪
ورزقان ۴۸٬۱۱۲ ۴۵٬۷۰۸ ۵۲٬۶۵۰ ۱۳۸۰
هشترود ۶۶٬۰۴۲ ۶۰٬۸۲۲ ۵۷٬۱۹۹ ۱۳۳۷
هریس ۶۸٬۳۰۰ ۶۷٬۸۲۰ ۶۹٬۰۹۳ ۱۳۶۸
آذربایجان غربی ۱۷ اشنویه ۶۴٬۵۵۱ ۷۰٬۰۳۰ ۷۳٬۸۸۶ ۱۳۷۵
ارومیه ۸۷۱٬۲۰۴ ۹۶۳٬۷۳۸ ۱٬۰۴۰٬۵۶۵ ۱۳۱۶ ۱٬۰۴۰٬۵۶۵ ۹۶۳٬۷۳۸ +۷٫۹۷٪
بوکان ۲۰۴٬۳۰۸ ۲۲۴٬۶۲۸ ۲۵۱٬۴۰۹ ۱۳۶۸
پلدشت - ۴۲٬۰۷۱ ۴۲٬۱۷۰ ۱۳۷۵
پیرانشهر ۱۱۲٬۹۹۴ ۱۲۳٬۶۳۹ ۱۳۸٬۸۶۴ ۱۳۴۸ ۱۳۸٬۸۶۴ ۱۲۳٬۶۳۹ +۱۲٫۳۱٪
تکاب ۸۲٬۲۷۴ ۷۸٬۱۲۲ ۸۰٬۵۵۶ ۱۳۶۹
سلماس ۱۸۳٬۳۸۱ ۱۹۲٬۵۹۱ ۱۹۶٬۵۴۶ ۱۳۳۷
سردشت ۱۰۵٬۵۶۹ ۱۱۱٬۵۹۰ ۱۱۸٬۸۴۹ ۱۳۴۹
شاهین‌دژ ۹۰٬۱۸۲ ۹۱٬۱۱۳ ۹۲٬۴۵۶ ۱۳۶۹
شوط ۱۹۷۵۹ ۵۲٬۵۱۹ ۵۵٬۶۸۲ ۱۳۸۶
چالدران ۴۵٬۶۴۱ ۴۶٬۳۸۹ ۴۵٬۰۶۰ ۱۳۷۵
چایپاره - ۴۳٬۲۰۶ ۴۷٬۲۹۲ ۱۳۷۵
خوی ۳۷۰٬۰۷۲ ۳۵۴٬۳۰۹ ۳۴۸٬۶۶۴ ۱۳۱۶ ۳۴۸٬۶۶۴ ۳۵۴٬۳۰۹ −۱٫۵۹٪
ماکو ۱۷۶٬۴۱۱ ۸۸٬۸۶۳ ۹۴٬۷۵۱ ۱۳۲۰
مهاباد ۲۰۱٬۰۴۹ ۲۱۵٬۵۲۹ ۲۳۶٬۸۴۹ ۱۳۱۶
میاندوآب ۲۴۷٬۳۰۷ ۲۶۰٬۶۲۸ ۲۲۵٬۳۴۵ ۱۳۳۷ ۲۲۵٬۳۴۵ ۲۶۰٬۶۲۸ −۱۳٫۵۴٪
نقده ۱۱۸٬۵۱۶ ۱۲۱٬۶۰۲ ۱۲۷٬۶۷۱ ۱۳۳۷ ۱۲۷٬۶۷۱ ۱۲۱٬۶۰۲ +۴٫۹۹٪
اردبیل ۱۱ اردبیل ۵۴۸٬۸۳۲ ۵۶۴٬۳۶۵ ۶۰۵٬۹۹۲ ۱۳۱۶ ۶۰۵٬۹۹۲ ۵۶۴٬۳۶۵ +۷٫۳۸٪
اصلاندوز - - ۳۱٬۵۰۶ ۱۳۹۷
بیله‌سوار ۵۵٬۰۲۶ ۵۳٬۷۶۸ ۵۱٬۴۰۴ ۱۳۷۰
پارس‌آباد ۱۶۶٬۱۳۱ ۱۷۳٬۱۸۲ ۱۷۷٬۶۰۱ ۱۳۷۰
خلخال ۹۵٬۰۰۵ ۹۲٬۳۳۲ ۸۶٬۷۳۱ ۱۳۲۲
سرعین - ۱۸٬۲۳۱ ۱۸٬۲۰۰ ۱۳۸۸ ۱۸٬۲۰۰ ۱۸٬۲۳۱ −۰٫۱۷٪
کوثر ۲۸٬۷۲۱ ۲۶٬۱۹۸ ۲۲٬۱۲۷ ۱۳۷۵ ۲۲٬۱۲۷ ۲۶٬۱۹۸ −۱۵٫۵۴٪
گرمی ۹۱٬۲۷۰ ۸۴٬۲۶۷ ۷۶٬۹۰۱ ۱۳۵۵
مشگین‌شهر ۱۵۹٬۲۴۲ ۱۵۱٬۱۵۶ ۱۴۹٬۹۴۱ ۱۳۲۷ ۱۴۹٬۹۴۱ ۱۵۱٬۱۵۶ −۰٫۸۰٪
نمین ۵۹٬۶۴۰ ۶۱٬۳۳۳ ۶۰٬۶۵۹ ۱۳۷۵
نیر ۲۴٬۲۸۸ ۲۳٬۶۵۶ ۲۰٬۸۶۴ ۱۳۷۶ ۲۰٬۸۶۴ ۲۳٬۶۵۶ −۱۱٫۸۰٪
اصفهان ۲۴ آران و بیدگل ۹۰٬۹۴۲ ۹۷٬۴۰۹ ۱۰۳٬۵۱۷ ۱۳۷۵
اردستان ۴۴٬۷۰۹ ۴۱٬۴۰۵ ۴۲٬۱۰۵ ۱۳۲۷
اصفهان ۱٬۹۸۶٬۵۴۲ ۲٬۱۷۴٬۱۷۲ ۲٬۲۴۳٬۲۴۹ ۱۳۱۶ ۲٬۲۴۳٬۲۴۹ ۲٬۱۷۴٬۱۷۲ +۳٫۱۸٪
برخوار ۲۷۹٬۷۷۸[۸] ۱۰۸٬۹۳۳ ۱۲۲٬۴۱۹ ۱۳۸۶ ۱۲۲٬۴۱۹ ۱۰۸٬۹۳۳ +۱۲٫۳۸٪
بوئین و میاندشت - - ۲۴٬۱۶۳ ۱۳۹۲
تیران و کرون ۶۴٬۴۶۹ ۶۹٬۰۴۷ ۷۱٬۵۷۵ ۱۳۷۶
چادگان ۳۴٬۴۷۶ ۳۳٬۹۴۲ ۳۲٬۴۷۹ ۱۳۸۱
خمینی‌شهر ۲۸۷٬۲۶۵ ۳۱۱٬۶۲۹ ۳۱۹٬۷۲۷ ۱۳۵۹
خوانسار ۳۲٬۵۱۵ ۳۲٬۴۲۳ ۳۳٬۰۴۹ ۱۳۵۸
خور و بیابانک - ۱۷٬۷۹۳ ۱۹٬۷۶۱ ۱۳۸۸ ۱۹٬۷۶۱ ۱۷٬۷۹۳ +۱۱٫۰۶٪
دهاقان ۳۵٬۱۸۴ ۳۴٬۸۴۴ ۳۴٬۵۱۱ ۱۳۸۲
سمیرم ۷۳٬۰۴۵ ۶۵٬۰۴۷ ۷۴٬۱۰۹ ۱۳۴۲
شاهین‌شهر و میمه ۱۹۶٬۵۸۴ ۲۳۴٬۶۶۷ ۱۳۶۸
شهرضا ۱۴۳٬۹۰۳ ۱۴۹٬۵۵۵ ۱۵۹٬۷۹۷ ۱۳۲۱ ۱۵۹٬۷۹۷ ۱۴۹٬۵۵۵ +۶٫۸۵٪
فلاورجان ۲۳۲٬۶۴۴ ۲۴۷٬۰۱۴ ۲۴۹٬۸۱۴ ۱۳۵۹
فریدن ۸۳٬۶۸۹ ۷۹٬۷۴۳ ۴۹٬۸۹۰ ۱۳۲۵
فریدون‌شهر ۳۹٬۳۹۷ ۳۸٬۳۳۴ ۳۵٬۶۵۴ ۱۳۵۸
کاشان ۳۰۲٬۶۳۷ ۳۲۳٬۳۷۱ ۳۶۴٬۴۸۲ ۱۳۱۶ ۳۶۴٬۴۸۲ ۳۲۳٬۳۷۱ +۱۲٫۷۱٪
گلپایگان ۸۴٬۰۸۱ ۸۷٬۴۷۹ ۹۰٬۰۸۶ ۱۳۱۶
لنجان ۲۲۶٬۷۵۶ ۲۴۶٬۵۱۰ ۲۶۲٬۹۱۲ ۱۳۵۲
مبارکه ۱۳۴٬۹۳۸ ۱۴۳٬۴۷۴ ۱۵۰٬۴۴۱ ۱۳۶۹ ۱۵۰٬۴۴۱ ۱۴۳٬۴۷۴ +۴٫۸۶٪
نائین ۵۵٬۷۵۵ ۳۸٬۰۷۷ ۳۹٬۲۶۱ ۱۳۲۷
نجف‌آباد ۲۸۲٬۴۳۰ ۳۰۰٬۲۸۸ ۳۱۹٬۲۰۵ ۱۳۳۷
نطنز ۴۴٬۵۵۱ ۴۲٬۲۳۹ ۴۳٬۹۷۷ ۱۳۳۷
البرز ۶ اشتهارد - - ۳۷٬۸۷۶ ۱۳۹۱
ساوجبلاغ ۲۱۵٬۹۹۱ ۲۱۹٬۹۲۱ ۲۵۹٬۹۷۳ ۱۳۶۸
طالقان - ۲۶٬۹۷۶ ۱۶٬۸۱۵ ۱۳۸۹ ۱۶٬۸۱۵ ۲۶٬۹۷۶ −۳۷٫۶۷٪
فردیس ۲۷۱٬۸۲۹ ۱۳۹۲
کرج ۱٬۷۳۲٬۲۷۵ ۲٬۰۲۴٬۷۶۵ ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ ۱۳۳۳ ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ ۲٬۰۲۴٬۷۶۵ −۲٫۵۳٪
نظرآباد ۱۲۸٬۷۲۵ ۱۴۱٬۱۶۰ ۱۵۲٬۴۳۷ ۱۳۸۱ ۱۵۲٬۴۳۷ ۱۴۱٬۱۶۰ +۷٫۹۹٪
ایلام ۱۰ آبدانان ۴۷٬۳۷۰ ۴۶٬۹۷۷ ۴۷٬۸۵۱ ۱۳۷۴
ایلام ۱۹۹٬۵۱۹ ۲۱۳٬۵۷۹ ۲۲۴٬۵۹۰ ۱۳۱۶
ایوان ۴۷٬۹۵۸ ۴۸٬۸۳۳ ۴۹٬۴۹۱ ۱۳۷۴
بدره - - ۱۵٬۶۱۴ ۱۳۹۲
چرداول ۷۳٬۹۷۳ ۷۲٬۱۶۷ ۵۷٬۳۸۱ ۱۳۵۹
دره‌شهر ۵۶٬۸۲۲ ۵۹٬۵۵۱ ۴۳٬۷۰۸ ۱۳۴۳
دهلران ۶۲٬۲۵۶ ۶۶٬۳۹۹ ۶۵٬۶۳۰ ۱۳۴۳
سیروان - - ۱۴٬۴۰۴ ۱۳۹۱
ملکشاهی - ۲۲٬۵۸۷ ۲۱٬۱۳۸ ۱۳۸۷ ۲۱٬۱۳۸ ۲۲٬۵۸۷ −۶٫۴۲٪
مهران ۵۷٬۸۸۹ ۲۷٬۵۰۶ ۲۹٬۷۹۷ ۱۳۴۳
بوشهر ۱۰ بوشهر ۲۲۵٬۲۹۷ ۲۵۸٬۹۰۶ ۲۹۸٬۵۹۴ ۱۳۱۶ ۲۹۸٬۵۹۴ ۲۵۸٬۹۰۶ +۱۵٫۳۳٪
تنگستان ۶۳٬۷۳۵ ۷۰٬۲۸۲ ۷۶٬۷۰۶ ۱۳۵۸
جم ۳۸٬۵۷۸ ۵۱٬۴۴۶ ۷۰٬۰۵۱ ۱۳۸۲
دشتستان ۲۲۶٬۹۰۵ ۲۲۹٬۸۹۷ ۲۵۲٬۰۴۷ ۱۳۳۳
دشتی ۷۴٬۸۹۸ ۷۷٬۵۳۰ ۸۶٬۳۱۹ ۱۳۵۸
دیر ۴۸٬۶۳۶ ۵۲٬۵۲۳ ۶۰٬۶۱۲ ۱۳۵۹
دیلم ۲۹٬۴۵۱ ۳۱٬۵۷۰ ۳۴٬۸۲۸ ۱۳۷۴
عسلویه - ۵۴٬۳۲۰ ۷۳٬۹۵۸ ۱۳۹۱
کنگان ۹۵٬۳۴۹ ۱۷۰٬۷۷۴[۹] ۱۰۷٬۸۰۱ ۱۳۵۸
گناوه ۸۳٬۴۱۸ ۹۰٬۴۹۳ ۱۰۲٬۴۸۴ ۱۳۵۸
تهران ۱۶ اسلامشهر ۴۴۸٬۸۶۴ ۴۵۸٬۶۸۸ ۵۴۸٬۶۲۰ ۱۳۷۳ ۵۴۸٬۶۲۰ ۴۵۸٬۶۸۸ +۱۹٫۶۱٪
بهارستان ۵۲۳٬۶۳۶ ۵۳۶٬۳۲۹ ۱۳۸۹ ۵۳۶٬۳۲۹ ۵۲۳٬۶۳۶ +۲٫۴۲٪
پاکدشت ۲۴۲٬۶۹۱ ۲۹۱٬۳۹۷ ۳۵۰٬۹۶۶ ۱۳۷۶ ۳۵۰٬۹۶۶ ۲۹۱٬۳۹۷ +۲۰٫۴۴٪
پردیس ۱۶۹٬۰۶۰ ۱۳۹۱
پیشوا - ۷۵٬۴۵۴ ۸۶٬۶۰۱ ۱۳۸۹ ۸۶٬۶۰۱ ۷۵٬۴۵۴ +۱۴٫۷۷٪
تهران ۷٬۹۷۵٬۶۷۹ ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ ۸٬۷۳۷٬۵۱۰ ۱۳۱۶ ۸٬۷۳۷٬۵۱۰ ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ +۵٫۳۶٪
دماوند ۹۸٬۰۵۳ ۱۰۰٬۶۹۰ ۱۲۵٬۴۸۰ ۱۳۲۵ ۱۲۵٬۴۸۰ ۱۰۰٬۶۹۰ +۲۴٫۶۲٪
رباط‌کریم ۶۱۴٬۵۸۶ ۱۹۵٬۹۱۷ ۲۹۱٬۵۱۶ ۱۳۷۵ ۲۹۱٬۵۱۶ ۱۹۵٬۹۱۷ +۴۸٫۸۰٪
ری ۲۹۷٬۷۱۱ ۳۱۹٬۳۰۵ ۳۴۹٬۷۰۰ ۱۳۵۷ ۳۴۹٬۷۰۰ ۳۱۹٬۳۰۵ +۹٫۵۲٪
شمیرانات ۳۸٬۳۱۱ ۴۴٬۰۶۱ ۴۷٬۲۷۹ ۱۳۵۷
شهریار ۱٬۰۴۷٬۳۴۶ ۶۲۴٬۴۴۰ ۷۴۴٬۲۱۰ ۱۳۶۸ ۷۴۴٬۲۱۰ ۶۲۴٬۴۴۰ +۱۹٫۱۸٪
فیروزکوه ۳۹٬۲۸۴ ۳۸٬۷۱۲ ۳۳٬۵۵۸ ۱۳۷۵
قدس ۲۹۰٬۶۳۳ ۳۱۶٬۶۳۶ ۱۳۸۸
قرچک ۲۶۹٬۱۳۸ ۱۳۹۱
ملارد ۳۷۳٬۹۹۴ ۳۷۷٬۲۹۲ ۱۳۸۸ ۳۷۷٬۲۹۲ ۳۷۳٬۹۹۴ +۰٫۸۸٪
ورامین ۵۴۲٬۸۳۲ ۵۲۶٬۲۹۴ ۲۸۳٬۷۴۲ ۱۳۵۴ ۲۸۳٬۷۴۲ ۵۲۶٬۲۹۴ −۴۶٫۰۹٪
چهارمحال و بختیاری ۹ اردل ۷۰٬۳۸۱ ۵۳٬۵۱۴ ۴۸٬۸۸۰ ۱۳۶۹
بروجن ۱۱۵٬۲۸۶ ۱۱۸٬۶۸۱ ۱۲۲٬۴۸۳ ۱۳۳۷ ۱۲۲٬۴۸۳ ۱۱۸٬۶۸۱ +۳٫۲۰٪
بن - - ۲۸٬۳۲۶ ۱۳۹۱
سامان - - ۳۴٬۶۱۶ ۱۳۹۱
شهرکرد ۳۶۸٬۴۶۶ ۳۴۰٬۳۸۲ ۳۱۵٬۹۸۰ ۱۳۲۱
فارسان ۹۰٬۹۸۰ ۹۳٬۹۴۱ ۹۵٬۲۸۶ ۱۳۵۹
کوهرنگ ۳۵٬۵۲۰ ۳۵٬۹۱۵ ۴۱٬۵۳۵ ۱۳۸۰
کیار - ۵۸٬۰۴۷ ۵۰٬۹۷۶ ۱۳۸۶
لردگان ۱۷۷٬۲۷۷ ۱۹۴٬۷۸۳ ۲۰۹٬۶۸۱ ۱۳۵۹ ۲۰۹٬۶۸۱ ۱۹۴٬۷۸۳ +۷٫۶۵٪
خراسان جنوبی ۱۱ بشرویه - ۲۴٬۶۸۳ ۲۶٬۰۶۴ ۱۳۸۷
بیرجند ۲۴۰٬۸۹۴ ۲۵۹٬۵۰۶ ۲۶۱٬۳۲۴ ۱۳۱۶
خوسف - - ۲۷٬۶۰۰ ۱۳۹۱
درمیان ۵۳٬۷۹۴ ۵۵٬۰۸۰ ۵۳٬۷۱۴ ۱۳۸۴
زیرکوه - - ۴۰٬۱۵۵ ۱۳۹۱
سرایان ۳۵٬۴۵۹ ۳۲٬۴۹۳ ۳۳٬۳۱۲ ۱۳۸۴
سربیشه ۳۹٬۴۶۱ ۳۹٬۴۸۷ ۴۰٬۹۵۹ ۱۳۸۲
طبس ۶۶٬۴۳۲ ۶۹٬۶۵۸ ۷۲٬۶۱۷ ۱۳۳۹
فردوس ۶۳٬۴۹۷ ۴۱٬۶۲۶ ۴۵٬۵۲۳ ۱۳۲۳
قائنات ۱۴۳٬۵۱۶ ۱۵۲٬۴۰۱ ۱۱۶٬۱۸۱ ۱۳۵۸
نهبندان ۵۷٬۷۹۹ ۵۷٬۲۵۸ ۵۱٬۴۴۹ ۱۳۶۸
خراسان رضوی ۲۹ باخرز - ۵۳٬۵۸۲ ۵۴٬۶۱۵ ۱۳۸۹
بجستان - ۳۰٬۶۶۴ ۳۱٬۲۰۷ ۱۳۸۶
بردسکن ۶۹٬۵۵۱ ۷۲٬۶۲۶ ۷۵٬۶۳۱ ۱۳۷۴
بینالود - ۵۸٬۴۸۳ ۶۹٬۶۴۰ ۱۳۸۶
تایباد ۱۴۵٬۹۹۲ ۱۰۸٬۴۲۴ ۱۱۷٬۵۶۴ ۱۳۵۴
تربت جام ۲۴۴٬۴۵۵ ۲۶۲٬۷۱۲ ۲۶۷٬۶۷۱ ۱۳۳۶
تربت حیدریه ۲۶۷٬۶۰۴ ۲۱۰٬۳۹۰ ۲۲۴٬۶۲۶ ۱۳۱۶ ۲۲۴٬۶۲۶ ۲۱۰٬۳۹۰ +۶٫۷۷٪
جغتای - ۴۷٬۹۲۰ ۴۹٬۱۷۵ ۱۳۸۶
جوین - ۵۴٬۱۳۹ ۵۴٬۴۸۸ ۱۳۸۶
چناران ۱۱۰٬۹۶۶ ۱۲۵٬۶۰۱ ۱۵۵٬۰۱۳ ۱۳۶۹ ۱۵۵٬۰۱۳ ۱۲۵٬۶۰۱ +۲۳٫۴۲٪
خلیل‌آباد ۴۵٬۰۰۸ ۴۹٬۱۱۱ ۵۱٬۷۰۱ ۱۳۸۲
خواف ۱۱۰٬۳۷۸ ۱۲۱٬۸۵۹ ۱۳۸٬۹۷۲ ۱۳۶۸ ۱۳۸٬۹۷۲ ۱۲۱٬۸۵۹ +۱۴٫۰۴٪
خوشاب - ۳۷٬۹۱۴ ۳۷٬۱۸۱ ۱۳۸۲
داورزن - - ۲۱٬۹۱۱ ۱۳۹۱
درگز ۷۵٬۹۲۵ ۷۴٬۳۲۶ ۷۲٬۳۵۵ ۱۳۲۷
رشتخوار ۵۷٬۹۹۴ ۶۰٬۶۳۲ ۶۰٬۶۸۹ ۱۳۸۱
زاوه - ۷۱٬۴۷۷ ۶۷٬۶۹۵ ۱۳۸۷
سبزوار ۴۴۰٬۱۳۳ ۳۱۹٬۸۹۳ ۳۰۶٬۳۱۰ ۱۳۱۶
سرخس ۸۷٬۴۴۲ ۸۹٬۹۵۶ ۹۷٬۵۱۹ ۱۳۶۸
صالح‌آباد - - ۴۳٬۴۲۶ ۱۳۹۷
فریمان ۸۷٬۲۶۶ ۹۳٬۹۳۰ ۹۹٬۰۰۱ ۱۳۷۲
فیروزه - ۴۲٬۷۳۹ ۳۷٬۵۳۹ ۱۳۸۶
قوچان ۱۸۶٬۰۲۲ ۱۷۹٬۷۱۴ ۱۷۴٬۴۹۵ ۱۳۱۶
کاشمر ۱۴۹٬۳۵۸ ۱۵۷٬۱۴۹ ۱۶۸٬۶۶۴ ۱۳۲۲ ۱۶۸٬۶۶۴ ۱۵۷٬۱۴۹ +۷٫۳۳٪
کلات ۴۰٬۶۶۷ ۳۸٬۲۳۲ ۳۶٬۲۳۷ ۱۳۸۲
گناباد ۱۱۰٬۱۳۵ ۸۰٬۷۸۳ ۸۸٬۷۵۳ ۱۳۱۶
مشهد ۲٬۸۶۸٬۳۵۰ ۳٬۰۶۹٬۹۴۱ ۳٬۳۷۲٬۶۶۰ ۱۳۱۶ ۳٬۳۷۲٬۶۶۰ ۳٬۰۶۹٬۹۴۱ +۹٫۸۶٪
مه‌ولات ۴۷٬۶۶۳ ۴۸٬۹۰۰ ۵۱٬۴۰۹ ۱۳۸۴
نیشابور ۴۴۸٬۱۷۰ ۴۳۳٬۱۰۵ ۴۵۱٬۷۸۰ ۱۳۲۰ ۴۵۱٬۷۸۰ ۴۳۳٬۱۰۵ +۴٫۳۱٪
خراسان شمالی ۸ اسفراین ۱۲۳٬۱۴۴ ۱۲۷٬۰۱۲ ۱۲۰٬۵۱۳ ۱۳۳۹ ۱۲۰٬۵۱۳ ۱۲۷٬۰۱۲ −۵٫۱۲٪
شیروان ۱۵۶٬۱۸۱ ۱۵۷٬۰۱۴ ۱۴۶٬۱۴۰ ۱۳۳۹ ۱۴۶٬۱۴۰ ۱۵۷٬۰۱۴ −۶٫۹۳٪
بجنورد ۳۲۸٬۴۸۹ ۳۶۵٬۸۹۶ ۳۲۴٬۰۸۳ ۱۳۱۶ ۳۲۴٬۰۸۳ ۳۶۵٬۸۹۶ −۱۱٫۴۳٪
جاجرم ۵۸٬۴۸۳ ۳۶٬۸۹۸ ۳۶٬۶۷۳ ۱۳۷۶
راز و جرگلان - - ۵۹٬۲۱۰ ۱۳۹۲
فاروج ۵۲٬۳۶۴ ۵۶٬۰۰۱ ۶۰٬۳۶۴ ۱۳۸۳
گرمه - ۲۴٬۵۹۹ ۲۵٬۴۷۵ ۱۳۸۷
مانه و سملقان ۹۵٬۵۸۲ ۱۰۳٬۹۴۴ ۱۰۱٬۷۲۷ ۱۳۷۹
خوزستان ۲۷ آبادان ۲۷۷٬۲۶۱ ۲۷۱٬۴۸۴ ۲۹۸٬۰۹۰ ۱۳۲۱ ۲۹۸٬۰۹۰ ۲۷۱٬۴۸۴ +۹٫۸۰٪
آغاجاری - - ۱۷٬۶۵۴ ۱۳۹۱
امیدیه ۸۶٬۲۰۱ ۹۰٬۴۲۰ ۹۲٬۳۳۵ ۱۳۷۵
اندیکا - ۵۰٬۷۹۷ ۴۷٬۶۲۹ ۱۳۸۴
اندیمشک ۱۶۱٬۱۸۵ ۱۶۷٬۱۲۶ ۱۷۱٬۴۱۲ ۱۳۵۹ ۱۷۱٬۴۱۲ ۱۶۷٬۱۲۶ +۲٫۵۶٪
اهواز ۱٬۳۳۸٬۱۲۶ ۱٬۳۹۵٬۱۸۴ ۱٬۳۰۲٬۵۹۱ ۱۳۱۶ ۱٬۳۰۲٬۵۹۱ ۱٬۳۹۵٬۱۸۴ −۶٫۶۴٪
ایذه ۱۹۵٬۰۱۸ ۲۰۳٬۶۲۱ ۱۹۸٬۸۷۱ ۱۳۳۷ ۱۹۸٬۸۷۱ ۲۰۳٬۶۲۱ −۲٫۳۳٪
باغ‌ملک ۱۰۴٬۱۷۸ ۱۰۷٬۴۵۰ ۱۰۵٬۳۸۴ ۱۳۶۹
باوی ۸۹٬۱۶۰ ۹۶٬۴۸۴ ۱۳۸۹
بندر ماهشهر ۲۵۲٬۵۸۷ ۲۷۸٬۰۳۷ ۲۹۶٬۲۷۱ ۱۳۳۸ ۲۹۶٬۲۷۱ ۲۷۸٬۰۳۷ +۶٫۵۶٪
بهبهان ۱۷۵٬۳۷۳ ۱۷۹٬۷۰۳ ۱۸۰٬۵۹۳ ۱۳۱۶
حمیدیه - - ۵۳٬۷۶۲ ۱۳۹۱
خرمشهر ۱۵۷٬۵۵۵ ۱۶۳٬۷۰۱ ۱۷۰٬۹۷۶ ۱۳۱۶ ۱۷۰٬۹۷۶ ۱۶۳٬۷۰۱ +۴٫۴۴٪
دزفول ۴۰۱٬۵۵۸ ۴۲۳٬۵۵۲ ۴۴۳٬۹۷۱ ۱۳۲۵ ۴۴۳٬۹۷۱ ۴۲۳٬۵۵۲ +۴٫۸۲٪
دشت آزادگان ۱۲۸٬۹۴۱ ۹۹٬۸۳۱ ۱۰۷٬۹۸۹ ۱۳۲۳ ۱۰۷٬۹۸۹ ۹۹٬۸۳۱ +۸٫۱۷٪
رامشیر ۵۱٬۰۸۱ ۴۸٬۹۴۳ ۵۴٬۰۰۴ ۱۳۸۴
رامهرمز ۱۲۳٬۹۳۰ ۱۰۵٬۴۱۸ ۱۱۳٬۷۷۶ ۱۳۳۷
شادگان ۱۳۸٬۹۱۵ ۱۵۳٬۳۵۵ ۱۳۸٬۴۸۰ ۱۳۵۸ ۱۳۸٬۴۸۰ ۱۵۳٬۳۵۵ −۹٫۷۰٪
شوش ۱۹۲٬۱۶۲ ۲۰۲٬۷۶۲ ۲۰۵٬۷۲۰ ۱۳۶۸ ۲۰۵٬۷۲۰ ۲۰۲٬۷۶۲ +۱٫۴۶٪
شوشتر ۱۸۷٬۳۳۷ ۱۹۱٬۴۴۴ ۱۹۲٬۰۲۸ ۱۳۲۶
کارون ۱۰۵٬۸۷۲ ۱۳۹۱
گتوند ۵۹٬۲۶۱ ۶۴٬۹۵۱ ۶۵٬۴۶۸ ۱۳۸۴
لالی ۳۶٬۱۷۳ ۳۷٬۳۸۱ ۳۷٬۹۶۳ ۱۳۸۲
مسجدسلیمان ۱۷۱٬۷۷۸ ۱۱۳٬۲۵۷ ۱۱۳٬۴۱۹ ۱۳۳۳
هفتکل - ۲۲٬۳۹۱ ۲۲٬۱۱۹ ۱۳۸۶
هندیجان - ۳۷٬۴۴۰ ۳۸٬۷۶۲ ۱۳۸۲
هویزه - ۳۴٬۳۱۲ ۳۸٬۸۸۶ ۱۳۸۶
زنجان ۸ ابهر ۱۶۱٬۲۵۷ ۱۶۹٬۱۷۶ ۱۵۱٬۵۲۸ ۱۳۴۸ ۱۵۱٬۵۲۸ ۱۶۹٬۱۷۶ −۱۰٫۴۳٪
ایجرود ۳۶٬۷۴۴ ۳۸٬۴۱۶ ۳۶٬۶۴۱ ۱۳۷۶
خدابنده ۱۶۴٬۸۶۴ ۱۹۶٬۵۵۳ ۱۶۴٬۴۹۳ ۱۳۴۸ ۱۶۴٬۴۹۳ ۱۹۶٬۵۵۳ −۱۶٫۳۱٪
خرمدره ۶۰٬۴۹۹ ۶۵٬۱۶۶ ۶۷٬۹۵۱ ۱۳۷۶ ۶۷٬۹۵۱ ۶۵٬۱۶۶ +۴٫۲۷٪
زنجان ۴۵۴٬۶۱۶ ۴۸۶٬۴۹۵ ۵۲۱٬۳۰۲ ۱۳۱۶ ۵۲۱٬۳۰۲ ۴۸۶٬۴۹۵ +۷٫۱۵٪
سلطانیه - - ۲۹٬۴۸۰ ۱۳۹۲
طارم ۴۳٬۹۶۴ ۴۶٬۶۱۶ ۴۶٬۶۴۱ ۱۳۷۶
ماه‌نشان ۴۲٬۶۵۷ ۴۰٬۳۱۲ ۳۹٬۴۲۵ ۱۳۷۵
سمنان ۸ آرادان - - ۱۳٬۸۸۴ ۱۳۹۰
دامغان ۸۴٬۶۸۰ ۸۶٬۹۰۸ ۹۴٬۱۹۰ ۱۳۲۵ ۹۴٬۱۹۰ ۸۶٬۹۰۸ +۸٫۳۸٪
سرخه - - ۱۵٬۵۲۳ ۱۳۹۱
سمنان ۱۹۱٬۶۱۸ ۱۸۲٬۲۶۰ ۱۹۶٬۵۲۱ ۱۳۱۶
شاهرود ۲۳۴٬۸۲۵ ۲۳۸٬۸۳۰ ۲۱۸٬۶۲۸ ۱۳۲۱ ۲۱۸٬۶۲۸ ۲۳۸٬۸۳۰ −۸٫۴۶٪
گرمسار ۷۸٬۶۱۹ ۸۱٬۳۲۴ ۷۷٬۴۲۱ ۱۳۳۷
مهدی‌شهر ۳۶٬۸۷۵ ۴۱٬۸۹۶ ۴۷٬۴۷۵ ۱۳۸۷
میامی - - ۳۸٬۷۱۸ ۱۳۹۰
سیستان و بلوچستان ۱۹ ایرانشهر ۲۶۸٬۴۰۰ ۲۱۹٬۷۹۶ ۲۵۴٬۳۱۴ ۱۳۲۶
چابهار ۲۱۶٬۶۸۱ ۲۶۴٬۰۵۱ ۲۸۳٬۲۰۴ ۱۳۲۶
خاش ۱۶۷٬۸۵۱ ۱۵۵٬۶۲۵ ۱۷۳٬۸۲۱ ۱۳۵۲
دلگان - ۶۲٬۸۱۳ ۶۷٬۸۵۷ ۱۳۸۶
راسک ۱۶۴٬۶۵۹ ۱۶۴٬۵۵۷ ۱۸۶٬۱۶۵ ۱۳۷۹
زابل ۳۲۹٬۳۱۷ ۲۵۹٬۳۶۵ ۱۶۵٬۶۶۶ ۱۳۱۶ ۱۶۵٬۶۶۶ ۲۵۹٬۳۶۵ −۳۶٫۱۳٪
زاهدان ۶۸۱٬۴۶۰ ۶۶۰٬۵۷۵ ۶۷۲٬۵۸۹ ۱۳۱۶ ۶۷۲٬۵۸۹ ۶۶۰٬۵۷۵ +۱٫۸۲٪
زهک ۷۱٬۴۶۲ ۷۵٬۴۱۹ ۷۴٬۸۹۶ ۱۳۸۴
سراوان ۲۴۶٬۱۰۰ ۱۷۵٬۷۲۸ ۱۹۱٬۶۶۱ ۱۳۲۶
سیب و سوران - ۷۳٬۱۸۹ ۸۵٬۰۹۵ ۱۳۸۶
فنوج - - ۴۹٬۱۶۱ ۱۳۹۲
قصرقند - - ۶۱٬۰۷۶ ۱۳۹۱
کنارک ۷۱٬۰۶۳ ۸۲٬۰۰۱ ۹۸٬۲۱۲ ۱۳۸۴
مهرستان - ۶۲٬۷۶۵ ۷۰٬۵۷۹ ۱۳۸۶
میرجاوه - - ۴۵٬۳۵۷ ۱۳۹۱
نیک شهر ۱۸۸٬۷۱۳ ۲۱۲٬۹۳۶ ۱۴۱٬۸۹۴ ۱۳۶۹ ۱۴۱٬۸۹۴ ۲۱۲٬۹۳۶ −۳۳٫۳۶٪
نیمروز - - ۴۸٬۴۷۱ ۱۳۹۱
هامون - - ۴۱٬۰۱۷ ۱۳۹۱
هیرمند - ۶۵٬۱۶۶ ۶۳٬۹۷۹ ۱۳۸۶
فارس ۲۹ آباده ۹۲٬۹۵۹ ۹۸٬۱۸۸ ۱۰۰٬۸۳۱ ۱۳۱۶
اقلید ۱۰۶٬۶۶۴ ۹۳٬۹۷۵ ۹۳٬۷۶۳ ۱۳۵۴ ۹۳٬۷۶۳ ۹۳٬۹۷۵ −۰٫۲۳٪
استهبان ۶۷٬۸۷۶ ۶۶٬۱۷۲ ۶۸٬۸۵۰ ۱۳۳۷
ارسنجان ۴۱٬۴۸۸ ۴۱٬۴۷۶ ۴۲٬۷۲۵ ۱۳۷۶
بوانات ۴۶٬۴۳۴ ۴۸٬۴۱۶ ۵۰٬۴۱۸ ۱۳۷۴
پاسارگاد ۳۰٬۶۳۲ ۳۱٬۵۰۴ ۳۰٬۱۱۸ ۱۳۸۴
جهرم ۲۰۲٬۴۴۵ ۲۰۹٬۳۱۲ ۲۲۸٬۵۳۲ ۱۳۲۳
خرامه - ۶۱٬۵۸۰ ۵۴٬۸۶۴ ۱۳۸۹
خرم‌بید ۴۵٬۳۸۱ ۵۰۲۵۲ ۵۰٬۵۲۲ ۱۳۷۶
خنج ۴۰٬۲۹۶ ۴۱٬۱۳۳ ۴۱٬۳۵۹ ۱۳۸۳
داراب ۱۷۷٬۹۳۸ ۱۸۹٬۳۴۵ ۲۰۱٬۴۸۹ ۱۳۳۷
رستم - ۴۶٬۸۵۱ ۴۴٬۳۸۶ ۱۳۷۴
زرین‌دشت ۶۲٬۸۱۷ ۶۹٬۴۳۸ ۷۳٬۱۹۹ ۱۳۷۹
سپیدان ۹۰٬۳۹۹ ۸۹٬۹۵۶ ۹۱٬۰۴۹ ۱۳۵۴
سروستان - ۴۰٬۵۳۱ ۳۸٬۱۱۴ ۱۳۸۳
شیراز ۱٬۷۱۱٬۱۸۶ ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ ۱۳۱۶ ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ +۹٫۹۰٪
فسا ۱۹۲٬۹۴۶ ۲۰۳٬۱۲۹ ۲۰۵٬۱۸۷ ۱۳۱۶
فراشبند ۴۵٬۶۷۸ ۴۲٬۷۶۰ ۴۵٬۴۵۹ ۱۳۸۱
فیروزآباد ۱۱۶٬۶۲۲ ۱۱۹٬۷۲۱ ۱۲۱٬۴۱۷ ۱۳۲۲ ۱۲۱٬۴۱۷ ۱۱۹٬۷۲۱ +۱٫۴۲٪
قیر و کارزین ۶۵٬۱۴۸ ۶۵٬۰۴۵ ۷۱٬۲۰۳ ۱۳۸۰
کازرون ۲۶۶٬۵۶۴ ۲۵۴٬۷۰۴ ۲۶۶٬۲۱۷ ۱۳۲۵
کوار - ۷۷٬۸۳۶ ۸۳٬۸۸۳ ۱۳۸۹
گراش - ۴۷٬۰۵۵ ۵۳٬۹۰۷ ۱۳۸۸
لارستان ۲۲۹٬۲۴۸ ۲۲۶٬۶۲۸ ۲۱۳٬۹۲۰ ۱۳۱۶ ۲۱۳٬۹۲۰ ۲۲۶٬۶۲۸ −۵٫۶۱٪
لامرد ۷۸٬۶۲۹ ۸۳٬۹۱۶ ۹۱٬۷۸۲ ۱۳۶۸
مرودشت ۲۹۷٬۳۹۹ ۳۰۷٬۴۲۹ ۳۲۳٬۴۳۴ ۱۳۵۴
ممسنی ۱۶۶٬۳۰۸ ۱۱۶٬۳۸۶ ۱۱۷٬۵۲۷ ۱۳۴۰
مهر ۵۴٬۴۱۳ ۵۹٬۷۲۷ ۶۴٬۸۲۷ ۱۳۸۰
نی ریز ۱۰۷٬۴۰۶ ۱۱۳٬۷۵۰ ۱۱۳٬۲۹۱ ۱۳۳۷
قزوین ۶ آبیک ۹۱٬۴۲۱ ۹۳٬۸۴۴ ۹۴٬۵۳۶ ۱۳۸۰
آوج - - ۴۳٬۷۹۸ ۱۳۹۱
البرز ۱۸۲٬۱۲۶ ۲۰۳٬۲۷۶ ۲۴۲٬۸۶۵ ۱۳۸۳
بوئین‌زهرا ۱۵۵٬۸۸۹ ۱۶۴٬۷۲۳ ۱۲۲٬۹۹۴ ۱۳۷۵ ۱۲۲٬۹۹۴ ۱۶۴٬۷۲۳ −۲۵٫۳۳٪
تاکستان ۱۷۳٬۵۷۷ ۱۷۲٬۹۴۹ ۱۷۲٬۶۳۶ ۱۳۵۹ ۱۷۲٬۶۳۶ ۱۷۲٬۹۴۹ −۰٫۱۸٪
قزوین ۵۴۰٬۱۸۷ ۵۶۶٬۷۷۳ ۵۹۶٬۹۳۲ ۱۳۱۶ ۵۹۶٬۹۳۲ ۵۶۶٬۷۷۳ +۵٫۳۲٪
قم ۱ قم ۱٬۰۴۶٬۷۳۷ ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ ۱۳۱۶ ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ +۱۵٫۸۳٪
کردستان ۱۰ بانه ۱۱۸٬۶۶۷ ۱۳۲٬۵۶۵ ۱۵۸٬۶۹۰ ۱۳۳۷ ۱۵۸٬۶۹۰ ۱۳۲٬۶۵۶ +۱۹٫۶۳٪
بیجار ۹۷٬۹۱۳ ۹۳٬۷۱۴ ۸۹٬۱۶۲ ۱۳۱۶
دهگلان - ۶۲٬۸۴۴ ۶۴٬۰۱۵ ۱۳۸۶
دیواندره ۸۴٬۳۵۴ ۸۱٬۹۳۶ ۸۰٬۰۴۰ ۱۳۷۳
سروآباد ۵۴٬۸۳۲ ۴۹٬۸۴۱ ۴۴٬۹۴۰ ۱۳۸۱
سقز ۲۰۸٬۴۲۵ ۲۱۰٬۳۹۰ ۲۲۶٬۴۵۱ ۱۳۲۵
سنندج ۴۱۷٬۱۷۷ ۴۵۰٬۱۶۷ ۵۰۱٬۴۰۲ ۱۳۱۶ ۵۰۱٬۴۰۲ ۴۵۰٬۱۶۷ +۱۱٫۳۸٪
قروه ۱۹۹٬۶۲۲ ۱۳۶٬۹۶۱ ۱۴۰٬۱۹۲ ۱۳۳۸ ۱۴۰٬۱۹۲ ۱۳۶٬۹۶۱ +۲٫۳۶٪
کامیاران ۱۰۵٬۸۹۵ ۱۰۵٬۹۹۵ ۱۰۲٬۸۵۶ ۱۳۷۳
مریوان ۱۵۳٬۲۷۱ ۱۶۸٬۷۷۴ ۱۹۵٬۲۶۳ ۱۳۳۷
کرمان ۲۳ ارزوئیه - ۴۱٬۹۷۹ ۳۸٬۵۱۰ ۱۳۸۹
انار ۳۱٬۵۵۴ ۳۵٬۲۹۵ ۳۶٬۸۹۷ ۱۳۸۸
بافت ۱۴۵٬۰۱۴ ۷۵٬۹۴۰ ۸۴٬۱۰۳ ۱۳۴۱
بردسیر ۸۹٬۲۶۵ ۷۳٬۷۳۸ ۸۱٬۹۸۳ ۱۳۵۸
بم ۲۸۲٬۳۱۱ ۱۹۵٬۶۰۳ ۲۲۸٬۲۴۱ ۱۳۱۶
جیرفت ۱۸۷٬۵۹۵ ۲۷۷٬۷۴۸ ۳۰۸٬۸۵۸ ۱۳۲۵
رابر - ۳۴٬۳۹۲ ۳۵٬۳۶۲ ۱۳۸۸
راور ۳۹٬۴۶۲ ۴۰٬۲۹۵ ۴۳٬۱۹۸ ۱۳۷۵
رفسنجان ۲۹۵٬۱۷۵ ۲۸۷٬۹۲۱ ۳۱۱٬۲۱۴ ۱۳۲۴
رودبار جنوب ۸۷٬۵۹۴ ۱۰۴٬۴۲۱ ۱۰۵٬۹۹۲ ۱۳۸۴
ریگان - ۶۶٬۳۳۵ ۸۸٬۴۱۰ ۱۳۸۶
زرند ۱۲۰٬۸۱۱ ۱۲۹٬۱۰۴ ۱۳۸٬۱۳۳ ۱۳۵۴ ۱۳۸٬۱۳۳ ۱۲۹٬۱۰۴ +۶٫۹۹٪
سیرجان ۲۴۵٬۸۱۲ ۲۶۷٬۶۹۷ ۳۲۴٬۱۰۳ ۱۳۲۳ ۳۲۴٬۱۰۳ ۲۶۷٬۶۹۷ +۲۱٫۰۷٪
شهربابک ۱۰۲٬۵۳۷ ۹۰٬۴۹۵ ۱۰۳٬۹۷۵ ۱۳۵۴
عنبرآباد ۱۱۴٬۹۶۴ ۸۵٬۹۴۲ ۸۲٬۴۳۸ ۱۳۸۲
فاریاب - ۳۴٬۴۱۷ ۳۴٬۰۰۰ ۱۳۸۹
فهرج - ۶۸٬۰۳۸ ۶۷٬۰۹۶ ۱۳۸۸
قلعه گنج ۷۰٬۲۹۲ ۷۶٬۳۷۶ ۷۶٬۴۹۵ ۱۳۸۴
کرمان ۶۷۷٬۶۵۰ ۷۲۲٬۴۸۴ ۷۳۸٬۷۲۴ ۱۳۱۶ ۷۳۸٬۷۲۴ ۷۲۲٬۴۸۴ +۲٫۲۵٪
کوهبنان ۲۴٬۸۷۹ ۲۱٬۷۲۱ ۲۱٬۲۰۵ ۱۳۸۳ ۲۱٬۲۰۵ ۲۱٬۷۲۱ −۲٫۳۸٪
کهنوج ۱۰۵٬۲۰۷ ۸۶٬۲۹۰ ۹۵٬۸۴۸ ۱۳۵۹
منوجان ۶۳٬۸۴۵ ۶۴٬۵۲۸ ۶۵٬۷۰۵ ۱۳۸۱
نرماشیر - ۸۵٬۲۲۹ ۵۴٬۲۲۸ ۱۳۸۹
کرمانشاه ۱۴ اسلام‌آباد غرب ۱۵۲٬۵۰۰ ۱۵۱٬۴۳۷ ۱۴۰٬۸۷۶ ۱۳۱۶ ۱۴۰٬۸۷۶ ۱۵۱٬۴۳۷ −۶٫۹۷٪
پاوه ۵۲٬۷۸۳ ۵۶٬۸۳۷ ۶۰٬۴۳۱ ۱۳۳۷
ثلاث باباجانی ۳۸٬۵۸۰ ۳۸٬۴۷۵ ۳۵٬۲۱۹ ۱۳۸۱
جوانرود ۶۲٬۷۹۷ ۷۱٬۲۳۵ ۷۵٬۱۶۹ ۱۳۶۸
دالاهو ۴۲٬۵۹۸ ۳۹٬۸۳۷ ۳۵٬۹۸۷ ۱۳۸۴
روانسر ۴۵٬۳۲۴ ۴۶٬۳۹۵ ۴۷٬۶۵۷ ۱۳۸۳
سرپل ذهاب ۸۴٬۹۴۵ ۸۵٬۶۱۶ ۸۵٬۳۴۲ ۱۳۵۹
سنقر ۹۷٬۰۱۲ ۹۱٬۹۳۵ ۸۱٬۶۶۱ ۱۳۴۱
صحنه ۷۶٬۴۱۴ ۷۶٬۶۷۸ ۷۰٬۷۵۷ ۱۳۷۲
قصرشیرین ۲۴٬۳۸۳ ۱۹٬۸۲۱ ۲۳٬۹۲۹ ۱۳۲۴
کرمانشاه ۹۶۷٬۱۹۶ ۱٬۰۳۰٬۹۷۸ ۱٬۰۸۳٬۸۳۳ ۱۳۱۶ ۱٬۰۸۳٬۸۳۳ ۱٬۰۳۰٬۹۷۸ +۵٫۱۳٪
کنگاور ۸۰٬۶۰۸ ۸۱٬۰۵۱ ۷۶٬۲۱۶ ۱۳۵۹
گیلانغرب ۶۲٬۹۴۵ ۶۲٬۸۵۸ ۵۷٬۰۰۷ ۱۳۵۹
هرسین ۹۱٬۳۰۰ ۸۶٬۳۴۲ ۷۸٬۳۵۰ ۱۳۷۴
کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ باشت - ۲۰٬۶۹۹ ۲۱٬۶۹۰ ۱۳۸۹ ۲۱٬۶۹۰ ۲۰٬۶۹۹ +۴٫۷۹٪
بویراحمد ۲۱۷٬۷۴۱ ۲۴۳٬۷۷۱ ۲۹۹٬۸۸۵ ۱۳۴۲
بهمئی ۳۵٬۶۳۷ ۳۷٬۰۴۸ ۳۸٬۱۳۶ ۱۳۸۳
دنا ۵۳٬۰۳۴ ۵۲٬۰۴۰ ۴۲٬۵۳۹ ۱۳۷۹
چرام - ۳۲٬۱۵۹ ۳۳٬۵۴۳ ۱۳۸۹
کهگیلویه ۱۹۱٬۸۲۳ ۱۵۳٬۴۵۹ ۱۳۱٬۳۵۱ ۱۳۳۷ ۱۳۱٬۳۵۱ ۱۵۳٬۴۵۹ −۱۴٫۴۱٪
گچساران ۱۳۶٬۰۶۴ ۱۱۹٬۲۱۷ ۱۲۴٬۰۹۶ ۱۳۵۳ ۱۲۴٬۰۹۶ ۱۱۹٬۲۱۷ +۴٫۰۹٪
لنده - - ۲۱٬۸۱۲ ۱۳۹۱
گلستان ۱۴ آزادشهر ۸۹٬۴۷۷ ۹۱٬۷۶۷ ۹۶٬۸۰۳ ۱۳۸۰ ۹۶٬۸۰۳ ۹۱٬۷۶۷ +۵٫۴۹٪
آق‌قلا ۱۰۹٬۹۰۳ ۱۲۴٬۱۸۵ ۱۳۲٬۷۳۳ ۱۳۷۹ ۱۳۲٬۷۳۳ ۱۲۴٬۱۸۵ +۶٫۸۸٪
بندر گز ۴۶٬۲۲۶ ۴۶٬۳۱۵ ۴۶٬۱۳۰ ۱۳۷۶ ۴۶٬۱۳۰ ۴۶٬۳۱۵ −۰٫۴۰٪
ترکمن ۱۲۳٬۱۸۱ ۷۲٬۸۰۳ ۷۹٬۹۷۸ ۱۳۵۸ ۷۹٬۹۷۸ ۷۲٬۸۰۳ +۹٫۸۶٪
رامیان ۸۲٬۳۵۲ ۸۵٬۳۲۴ ۸۶٬۲۱۰ ۱۳۸۰ ۸۶٬۲۱۰ ۸۵٬۳۲۴ +۱٫۰۴٪
علی‌آباد ۱۲۵٬۰۷۹ ۱۳۲٬۷۵۷ ۱۴۰٬۷۰۹ ۱۳۵۸ ۱۴۰٬۷۰۹ ۱۳۲٬۷۵۷ +۵٫۹۹٪
کردکوی ۶۸٬۸۲۳ ۷۰٬۲۲۴ ۷۱٬۲۷۰ ۱۳۵۹ ۷۱٬۲۷۰ ۷۰٬۲۲۴ +۱٫۴۹٪
کلاله ۱۵۳٬۲۶۱ ۱۱۰٬۴۷۳ ۱۱۷٬۳۱۹ ۱۳۷۹ ۱۱۷٬۳۱۹ ۱۱۰٬۴۷۳ +۶٫۲۰٪
گالیکش - ۵۹٬۹۷۵ ۶۳٬۱۷۳ ۱۳۸۹ ۶۳٬۱۷۳ ۵۹٬۹۷۵ +۵٫۳۳٪
گنبد کاووس ۲۸۹٬۶۴۷ ۳۲۵٬۷۸۹ ۳۴۸٬۷۴۴ ۱۳۲۷ ۳۴۸٬۷۴۴ ۳۲۵٬۷۸۹ +۷٫۰۵٪
گرگان ۴۰۱٬۳۹۹ ۴۶۲٬۴۵۵ ۴۸۰٬۵۴۱ ۱۳۱۶ ۴۸۰٬۵۴۱ ۴۶۲٬۴۵۵ +۳٫۹۱٪
گمیشان - ۶۳٬۴۴۷ ۶۸٬۷۷۳ ۱۳۸۸ ۶۸٬۷۷۳ ۶۳٬۴۴۷ +۸٫۳۹٪
مراوه‌تپه - ۵۵٬۸۲۱ ۶۰٬۹۵۳ ۱۳۸۶ ۶۰٬۹۵۳ ۵۵٬۸۲۱ +۹٫۱۹٪
مینودشت ۱۲۸٬۷۳۹ ۷۸٬۶۵۹ ۷۵٬۴۸۳ ۱۳۶۸ ۷۵٬۴۸۳ ۷۸٬۶۵۹ −۴٫۰۴٪
گیلان ۱۶ آستارا ۷۹٬۸۷۴ ۸۶٬۷۵۷ ۹۱٬۲۵۷ ۱۳۳۷ ۹۱٬۲۵۷ ۸۶٬۷۵۷ +۵٫۱۹٪
آستانه اشرفیه ۱۰۸٬۰۹۲ ۱۰۵٬۵۲۶ ۱۰۸٬۱۳۰ ۱۳۵۸
املش ۴۶٬۳۹۸ ۴۴٬۲۶۱ ۴۳٬۲۲۵ ۱۳۷۶
بندر انزلی ۱۳۳٬۱۳۴ ۱۳۸٬۰۰۴ ۱۳۹٬۰۱۶ ۱۳۲۳ ۱۳۹٬۰۱۶ ۱۳۸٬۰۰۴ +۰٫۷۳٪
تالش ۱۸۰٬۴۸۵ ۱۸۹٬۹۳۳ ۲۰۰٬۶۴۹ ۱۳۲۳ ۲۰۰٬۶۴۹ ۱۸۹٬۹۳۳ +۵٫۶۴٪
رشت ۸۵۷٬۶۰۶ ۹۱۸٬۴۴۵ ۹۵۶٬۹۷۱ ۱۳۱۶ ۹۵۶٬۹۷۱ ۹۱۸٬۴۴۵ +۴٫۱۹٪
رضوانشهر ۶۴٬۵۷۴ ۶۶٬۹۰۹ ۶۹٬۸۶۵ ۱۳۷۶ ۶۹٬۸۶۵ ۶۶٬۹۰۹ +۴٫۴۲٪
رودبار ۱۰۴٬۱۰۲ ۱۰۰٬۹۴۳ ۹۴٬۷۲۰ ۱۳۳۸
سیاهکل ۴۷٬۷۸۸ ۴۷٬۰۹۶ ۴۶٬۹۷۵ ۱۳۷۶ ۴۶٬۹۷۵ ۴۷٬۰۹۶ −۰٫۲۶٪
شفت ۶۳٬۶۰۴ ۵۸٬۵۴۳ ۵۴٬۲۲۶ ۱۳۷۴ ۵۴٬۲۲۶ ۵۸٬۵۴۳ −۷٫۳۷٪
صومعه‌سرا ۱۳۰٬۸۰۲ ۱۲۷٬۷۵۷ ۱۲۵٬۰۷۴ ۱۳۳۸ ۱۲۵٬۰۷۴ ۱۲۷٬۷۵۷ −۲٫۱۰٪
فومن ۹۷٬۴۰۰ ۹۳٬۷۳۷ ۹۲٬۳۱۰ ۱۳۲۳ ۹۲٬۳۱۰ ۹۳٬۷۳۷ −۱٫۵۲٪
رودسر ۱۴۶٬۰۵۷ ۱۴۴٬۳۶۶ ۱۴۷٬۳۹۹ ۱۳۳۷ ۱۴۷٬۳۹۹ ۱۴۴٬۳۶۶ +۲٫۱۰٪
لاهیجان ۱۶۲٬۸۹۸ ۱۶۸٬۸۲۹ ۱۶۷٬۵۴۴ ۱۳۲۴ ۱۶۷٬۵۴۴ ۱۶۸٬۸۲۹ −۰٫۷۶٪
لنگرود ۱۳۳٬۹۵۶ ۱۳۷٬۲۷۲ ۱۴۰٬۶۸۶ ۱۳۳۸ ۱۴۰٬۶۸۶ ۱۳۷٬۲۷۲ +۲٫۴۹٪
ماسال ۴۸٬۰۹۱ ۵۲٬۴۹۶ ۵۲٬۶۴۹ ۱۳۷۶
لرستان ۱۱ ازنا ۷۱٬۵۴۸ ۷۱٬۵۸۶ ۷۴٬۹۳۶ ۱۳۷۳
الیگودرز ۱۳۷٬۸۰۸ ۱۴۰٬۲۷۵ ۱۳۷٬۵۳۴ ۱۳۳۶ ۱۳۷٬۵۳۴ ۱۴۰٬۲۷۵ −۱٫۹۵٪
بروجرد ۳۲۳٬۸۲۶ ۳۳۷٬۶۳۱ ۳۲۶٬۴۵۲ ۱۳۱۹ ۳۲۶٬۴۵۲ ۳۳۷٬۶۳۱ −۳٫۳۱٪
پلدختر ۷۶٬۵۴۱ ۷۵٬۳۲۷ ۷۳٬۷۴۴ ۱۳۷۳
خرم‌آباد ۵۲۲٬۲۴۶ ۴۸۷٬۱۶۷ ۵۰۶٬۴۷۱ ۱۳۱۶ ۵۰۶٬۴۷۱ ۴۷۸٬۱۶۷ +۵٫۹۲٪
رومشکان - - ۳۹٬۰۵۸ ۱۳۹۲
دورود ۱۶۰٬۶۸۶ ۱۶۲٬۸۰۰ ۱۷۴٬۵۰۸ ۱۳۶۸
دوره - ۴۳٬۲۲۱ ۴۱٬۷۵۶ ۱۳۸۶
دلفان ۱۳۷٬۶۳۳ ۱۴۱٬۱۶۱ ۱۴۳٬۹۷۳ ۱۳۶۸ ۱۴۳٬۹۷۳ ۱۴۱٬۱۶۱ +۱٫۹۹٪
سلسله ۷۴٬۳۵۳ ۷۳٬۱۵۴ ۷۵٬۵۵۹ ۱۳۷۳
کوهدشت ۲۱۱٬۸۸۶ ۲۱۸٬۹۲۱ ۱۶۶٬۶۵۸ ۱۳۶۸ ۱۶۶٬۶۵۸ ۲۱۸٬۹۲۱ −۲۳٫۸۷٪
مازندران ۲۲ آمل ۳۴۶٬۷۷۵ ۳۷۰٬۷۷۴ ۴۰۱٬۶۳۹ ۱۳۲۵ ۴۰۱٬۶۳۹ ۳۷۰٬۷۷۴ +۸٫۳۲٪
بابل ۴۶۹٬۵۹۱ ۴۹۵٬۴۷۲ ۵۳۱٬۹۳۰ ۱۳۲۲ ۵۳۱٬۹۳۰ ۴۹۵٬۴۷۲ +۷٫۳۶٪
بابلسر ۱۷۵٬۳۰۲ ۱۲۴٬۳۲۳ ۱۳۵٬۱۹۱ ۱۳۶۸ ۱۳۵٬۱۹۱ ۱۲۴٬۳۲۳ +۸٫۷۴٪
بهشهر ۱۵۶٬۱۹۵ ۱۵۵٬۲۴۷ ۱۶۸٬۷۶۹ ۱۳۳۳ ۱۶۸٬۷۶۹ ۱۵۵٬۲۴۷ +۸٫۷۱٪
تنکابن ۱۹۴٬۷۱۹ ۱۵۳٬۹۴۰ ۱۶۶٬۱۳۲ ۱۳۱۶ ۱۶۶٬۱۳۲ ۱۵۳٬۹۴۰ +۷٫۹۲٪
جویبار ۷۰٬۴۱۹ ۷۳٬۵۵۴ ۷۷٬۵۷۶ ۱۳۷۶ ۷۷٬۵۷۶ ۷۳٬۵۵۴ +۵٫۴۷٪
چالوس ۱۲۲٬۵۶۳ ۱۲۲٬۷۳۶ ۱۱۶٬۵۴۲ ۱۳۷۵ ۱۱۶٬۵۴۲ ۱۲۲٬۷۳۶ −۵٫۰۵٪
رامسر ۶۸٬۱۶۳ ۶۸٬۳۲۳ ۷۴٬۱۷۹ ۱۳۶۴ ۷۴٬۱۷۹ ۶۸٬۳۲۳ +۸٫۵۷٪
ساری ۴۹۶٬۳۶۰ ۴۷۸٬۱۶۷ ۵۰۴٬۲۹۸ ۱۳۱۶ ۵۰۴٬۲۹۸ ۴۷۸٬۱۶۷ +۵٫۴۶٪
سوادکوه ۶۷٬۹۲۰ ۶۴٬۳۷۸ ۴۳٬۹۱۳ ۱۳۵۹ ۴۳٬۹۱۳ ۶۴٬۳۷۸ −۳۱٫۷۹٪
سوادکوه شمالی - - ۲۴٬۸۳۴ ۱۳۹۲
سیمرغ - - ۱۹٬۳۷۶ ۱۳۹۱
عباس‌آباد - ۴۷٬۵۹۱ ۵۲٬۸۳۲ ۱۳۸۸ ۵۲٬۸۳۲ ۴۷٬۵۹۱ +۱۱٫۰۱٪
فریدونکنار - ۵۷٬۹۸۰ ۶۰٬۰۳۱ ۱۳۸۶ ۶۰٬۰۳۱ ۵۷٬۹۸۰ +۳٫۵۴٪
قائم‌شهر ۲۹۵٬۱۳۵ ۳۲۰٬۷۴۱ ۳۰۹٬۱۹۹ ۱۳۲۴ ۳۰۹٬۱۹۹ ۳۲۰٬۷۴۱ −۳٫۶۰٪
کلاردشت - - ۲۳٬۶۴۸ ۱۳۹۲
گلوگاه ۳۹٬۴۶۱ ۳۸٬۸۴۷ ۴۰٬۰۷۸ ۱۳۸۴ ۴۰٬۰۷۸ ۳۸٬۸۴۷ +۳٫۱۷٪
محمودآباد ۹۰٬۵۰۲ ۹۶٬۰۱۹ ۹۸٬۴۰۷ ۱۳۷۴ ۹۸٬۴۰۷ ۹۶٬۰۱۹ +۲٫۴۹٪
میاندرود - ۵۵٬۷۷۶ ۵۵٬۰۵۳ ۱۳۸۹ ۵۵٬۰۵۳ ۵۵٬۷۷۶ −۱٫۳۰٪
نکا ۱۰۵٬۶۵۲ ۱۱۱٬۹۴۴ ۱۱۹٬۵۱۱ ۱۳۷۴ ۱۱۹٬۵۱۱ ۱۱۱٬۹۴۴ +۶٫۷۶٪
نوشهر ۱۱۸٬۴۸۱ ۱۲۸٬۴۶۷ ۱۳۸٬۹۱۳ ۱۳۲۵ ۱۳۸٬۹۱۳ ۱۲۸٬۴۶۷ +۸٫۱۳٪
نور ۱۰۵٬۸۹۴ ۱۰۹٬۲۸۱ ۱۲۱٬۵۳۱ ۱۳۳۹ ۱۲۱٬۵۳۱ ۱۰۹٬۲۸۱ +۱۱٫۲۱٪
مرکزی ۱۲ آشتیان ۲۱٬۱۲۱ ۱۷٬۱۰۵ ۱۶٬۳۵۷ ۱۳۵۶ ۱۶٬۳۵۷ ۱۷٬۱۰۵ −۴٫۳۷٪
اراک ۶۱۵٬۷۰۲ ۵۹۹٬۶۳۴ ۵۹۱٬۷۵۶ ۱۳۱۶ ۵۹۱٬۷۵۶ ۵۹۹٬۶۳۴ −۱٫۳۱٪
تفرش ۴۸٬۵۹۱ ۲۵٬۹۱۲ ۲۴٬۹۱۳ ۱۳۳۶
خنداب - ۵۸٬۲۶۲ ۵۴٬۰۱۸ ۱۳۸۶
خمین ۱۱۰٬۱۹۵ ۱۰۷٬۳۶۸ ۱۰۵٬۰۱۷ ۱۳۳۷
دلیجان ۴۴٬۳۷۷ ۴۸٬۹۸۶ ۵۱٬۶۲۱ ۱۳۵۸
ساوه ۲۳۷٬۸۱۳ ۲۵۹٬۰۳۰ ۲۸۳٬۵۳۸ ۱۳۱۶
شازند ۱۲۰٬۱۰۲ ۱۱۷٬۷۴۶ ۱۱۷٬۵۷۱ ۱۳۵۹
زرندیه ۵۸٬۳۸۷ ۵۷٬۱۵۳ ۶۳٬۹۰۷ ۱۳۸۱
فراهان - ۳۰٬۰۴۲ ۲۸٬۹۹۴ ۱۳۸۸
کمیجان ۴۵٬۷۲۳ ۳۹٬۳۴۰ ۳۶٬۴۴۱ ۱۳۸۱
محلات ۴۹٬۲۴۶ ۵۳٬۳۸۱ ۵۵٬۳۴۲ ۱۳۲۵
هرمزگان ۱۳ ابوموسی ۳٬۸۳۳ ۵٬۲۶۳ ۷٬۴۰۲ ۱۳۶۱ ۷٬۴۰۲ ۵٬۲۶۳ +۴۰٫۶۴٪
بستک ۶۷٬۸۰۵ ۸۰٬۱۱۹ ۸۰٬۴۹۲ ۱۳۷۹
بشاگرد - ۴۰٬۰۰۷ ۳۵٬۰۸۵ ۱۳۸۳
بندرعباس ۵۱۵٬۵۷۷ ۵۸۸٬۲۸۸ ۶۸۰٬۳۶۶ ۱۳۱۶ ۶۸۰٬۳۶۶ ۵۸۸٬۲۸۸ +۱۵٫۶۵٪
بندر لنگه ۱۱۶٬۰۸۶ ۱۳۴٬۷۱۳ ۱۵۹٬۳۵۸ ۱۳۲۹ ۱۵۹٬۳۵۸ ۱۳۴٬۷۱۳ +۱۸٫۲۹٪
پارسیان ۳۸٬۰۹۶ ۴۲٬۸۴۳ ۵۰٬۵۹۶ ۱۳۸۳
جاسک ۷۸٬۶۹۳ ۵۲٬۸۸۲ ۵۸٬۸۸۴ ۱۳۶۶
حاجی‌آباد ۶۴٬۸۹۷ ۶۵٬۸۸۹ ۶۹٬۶۲۵ ۱۳۷۲
خمیر ۴۸٬۲۴۱ ۵۲٬۹۶۸ ۵۶٬۱۴۸ ۱۳۸۳
رودان ۱۰۷٬۲۸۰ ۱۱۸٬۵۴۷ ۱۲۴٬۵۲۲ ۱۳۶۸ ۱۲۴٬۵۲۲ ۱۱۸٬۵۴۷ +۵٫۰۴٪
سیریک - ۴۳٬۱۸۵ ۴۵٬۷۲۳ ۱۳۸۶
قشم ۱۰۵٬۳۳۵ ۱۱۷٬۷۷۴ ۱۴۸٬۹۹۳ ۱۳۵۵ ۱۴۸٬۹۹۳ ۱۱۷٬۷۷۴ +۲۶٫۵۱٪
میناب ۲۵۷٬۸۳۱ ۲۳۵٬۷۰۵ ۲۵۹٬۲۲۱ ۱۳۳۹
همدان ۹ اسدآباد ۱۰۶٬۰۲۸ ۱۰۷٬۰۰۶ ۱۰۰٬۹۰۱ ۱۳۶۹
بهار ۱۲۲٬۲۵۴ ۱۲۱٬۵۹۰ ۱۱۹٬۰۸۲ ۱۳۷۲
تویسرکان ۱۱۰٬۷۳۷ ۱۰۳٬۷۸۶ ۱۰۱٬۶۶۶ ۱۳۲۸
رزن ۱۱۳٬۰۵۳ ۱۱۶٬۴۳۷ ۱۰۷٬۵۸۷ ۱۳۷۲
فامنین - ۴۲٬۴۸۵ ۳۹٬۳۵۹ ۱۳۸۸
کبودرآهنگ ۱۴۲٬۶۴۵ ۱۴۳٬۱۷۱ ۱۲۶٬۰۶۲ ۱۳۶۸ ۱۲۶٬۰۶۲ ۱۴۳٬۱۷۱ −۱۱٫۹۵٪
ملایر ۲۹۰٬۱۹۷ ۲۸۷٬۹۸۲ ۲۸۸٬۶۸۵ ۱۳۱۶ ۲۸۸٬۶۸۵ ۲۸۷٬۹۸۲ +۰٫۲۴٪
نهاوند ۱۸۱٬۰۴۹ ۱۸۱٬۷۱۱ ۱۷۸٬۷۸۷ ۱۳۲۵ ۱۷۸٬۷۸۷ ۱۸۱٬۷۱۱ −۱٫۶۱٪
همدان ۶۳۷٬۳۰۴ ۶۵۱٬۸۲۱ ۶۷۶٬۱۰۵ ۱۳۱۶ ۶۷۶٬۱۰۵ ۶۵۱٬۸۲۱ +۳٫۷۳٪
یزد ۱۰ ابرکوه ۴۳٬۵۹۵ ۴۶٬۶۶۲ ۵۱٬۵۵۲ ۱۳۷۳
اشکذر ۳۰٬۰۲۱ ۳۲٬۱۹۲ ۳۲٬۵۶۶ ۱۳۷۶
اردکان ۷۳٬۲۹۲ ۷۷٬۷۵۸ ۹۷٬۹۶۰ ۱۳۴۸
بافق ۵۲٬۸۸۸ ۴۱٬۷۸۶ ۵۰٬۸۴۵ ۱۳۴۸
بهاباد - ۱۵٬۳۳۱ ۱۷٬۲۲۱ ۱۳۸۸ ۱۷٬۲۲۱ ۱۵٬۳۳۱ +۱۲٫۳۳٪
تفت ۴۷٬۲۶۰ ۴۵٬۱۴۵ ۴۳٬۸۹۳ ۱۳۴۸
خاتم ۳۲٬۳۳۰ ۳۵٬۱۵۸ ۳۶٬۵۶۲ ۱۳۷۸
مهریز ۴۴٬۳۹۱ ۴۴٬۱۲۶ ۵۱٬۷۳۳ ۱۳۵۸
میبد ۷۴٬۳۳۳ ۸۲٬۸۴۰ ۹۹٬۷۲۷ ۱۳۶۹
یزد ۵۲۶٬۲۷۶ ۵۸۲٬۶۸۲ ۶۵۶٬۴۷۴ ۱۳۱۶ ۶۵۶٬۴۷۴ ۵۸۲٬۶۸۲ +۱۲٫۶۶٪

فهرست شهرستان‌های نوبنیاد ایران

شهرستان‌های نوبنیاد ایران که در سالهای ۱۳۹۸ به بعد تأسیس شده‌اند بر این پایه‌اند:

ترتیب نام شهرستان استان جمعیت رتبه در استان تاریخ تأسیس
شهرستان
۱ زرقان فارس ۵۶٬۱۰۴ ۱۹ مهر ۱۳۹۸
۲ کوه‌چنار فارس ۵۴٬۸۷۶ ۲۰ مهر ۱۳۹۸
۳ خفر فارس ۴۲٬۲۶۳ ۲۸ مهر ۱۳۹۸
۴ اوز فارس ۴۰٬۷۳۱ ۳۰ مهر ۱۳۹۸
۵ بیضا فارس ۳۹٬۸۸۳ ۳۱ مهر ۱۳۹۸
۶ بختگان فارس ۳۲٬۲۲۴ ۳۳ مهر ۱۳۹۸
۷ سرچهان فارس ۲۳٬۱۲۹ ۳۶ مهر ۱۳۹۸
۸ سرباز سیستان و بلوچستان ۹۱٬۷۲۴ ۱۰ آذر ۱۳۹۸
۹ دشتیاری سیستان و بلوچستان ۷۹٬۹۱۱ ۱۲ آذر ۱۳۹۸
۱۰ تفتان سیستان و بلوچستان ۴۴٬۱۷۶ ۲۲ آذر ۱۳۹۸
۱۱ کوهسرخ خراسان رضوی ۲۵٬۰۱۴ ۳۱ آذر ۱۳۹۸
۱۲ هلیلان ایلام ۱۵٬۲۷۶ ۱۰ دی ۱۳۹۸
۱۳ مارگون کهگیلویه و بویراحمد ۱۹٬۸۷۶ ۹ دی ۱۳۹۸
۱۴ زبرخان خراسان رضوی ۵۶٬۶۳۵ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۵ ششتمد خراسان رضوی ۲۴٬۲۶۱ ۳۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۶ چوار ایلام ۱۰٬۵۵۴ ۱۲ آبان ۱۳۹۹
۱۷ گلبهار خراسان رضوی ۶۶٬۳۲۱ ۱۸ آبان ۱۳۹۹
۱۸ خمام گیلان ۵۴٬۸۶۰ ۱۳ آبان ۱۳۹۹
۱۹ انگوت اردبیل ۲۰٬۴۲۸ ۱۱ آذر ۱۳۹۹
۲۰ کرخه خوزستان ۶۹٬۳۳۱ آذر ۱۳۹۹
۲۱ چهارباغ البرز ۷۷٬۴۰۹ ۵ آذر ۱۳۹۹
۲۲ گلشن سیستان و بلوچستان ۲۹٬۶۲۶ ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۳ کهک قم ۲۰٬۵۸۸ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ جعفرآباد قم ۲۱٬۹۶۳ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۵ لاشار سیستان و بلوچستان ۳۵٬۱۲۹ ۲۴ تیر ۱۴۰۰
۲۶ زرآباد سیستان و بلوچستان ۲۰٬۰۰۰ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۷ چهاربرج آذربایجان غربی ۲۶٬۲۱۹ ۱۸ تیر ۱۴۰۰
۲۸ باروق آذربایجان غربی ۲۲٬۳۸۵ ۱۹ تیر ۱۴۰۰
۲۹ کوهپایه اصفهان ۲۳٬۶۷۶ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۳۰ جرقویه اصفهان ۳۷٬۶۰۷ ۱۹ تیر ۱۴۰۰
۳۱ ورزنه اصفهان ۲۷٬۱۰۲ ۲۴ تیر ۱۴۰۰
۳۲ هرند اصفهان ۲۳٬۸۷۳ ۲۷ تیر ۱۴۰۰
۳۳ دزپارت خوزستان ۱۹٬۳۲۱ ۲۹ تیر ۱۴۰۰
۳۴ مروست یزد ۱۵٬۱۵۰ ۱۱ تیر ۱۴۰۰
۳۵ جویم فارس ۲۵٬۰۸۱ اسفند ۱۴۰۰
۳۶ فلارد چهارمحال و بختیاری ۳۳٬۰۲۳ تیر ۱۴۰۱
۳۷ بام و صفی‌آباد خراسان شمالی ۱۶٬۸۸۷ بهمن ۱۴۰۱
۳۸ زارچ یزد ۲۰٬۷۸۶ بهمن ۱۴۰۱
۳۹ صیدون خوزستان ۲۲٬۲۴۶ بهمن ۱۴۰۱
۴۰ میان‌جلگه خراسان رضوی ۳۹٬۲۸۸ بهمن ۱۴۰۱
۴۱ معمولان لرستان ۲۱٬۳۷۲ بهمن ۱۴۰۱
۴۲ میرآباد آذربایجان غربی ۲۲٬۷۰۰ اسفند ۱۴۰۱
۴۳ جازموریان کرمان ۴۳٬۸۶۷ اسفند ۱۴۰۱
۴۴ لیلان آذربایجان شرقی ۲۵٬۳۸۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۴۵ گنبکی کرمان ۲۵٬۹۷۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۴۶ مانه خراسان شمالی ۲۶٬۰۸۲ خرداد ۱۴۰۲
۴۷ فرخ‌شهر چهارمحال و بختیاری ۳۷٬۰۶۸ مرداد ۱۴۰۲
۴۸ ترکمانچای آذربایجان شرقی ۲۱،۳۸۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستارهای وابسته

منابع

  1. درگاه ملی آمار (۲۰۲۳-۰۹-۱۹). «تقسیمات کشوری-مرکز آمار ایران». Qavanin.ir.
  2. "Census of the Islamic Republic of Iran, 1385 (2006)". AMAR. The Statistical Center of Iran. p. 04. Archived from the original (Excel) on 20 September 2011. Retrieved 25 September 2022.
  3. "Census of the Islamic Republic of Iran, 1390 (۱۳۹۰)" (Excel). Iran Data Portal. The Statistical Center of Iran. p. 04. Retrieved 19 December 2022.
  4. "Census of the Islamic Republic of Iran, 1395 (۱۳۹۵)". AMAR. The Statistical Center of Iran. p. 04. Archived from the original (Excel) on 30 August 2022. Retrieved 19 December 2022.
  5. «پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
  6. «جمعیت و خانوار کشور به تفکیک استان، شهرستان». مرکز آمار ایران. دریافت‌شده در ۱۴ مارس ۲۰۱۷.
  7. «بانک اطلاعات تقسیمات کشوری». وبگاه رسمی وزارت کشور ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۳ شهریور ۱۳۹۱.
  8. با عنوان و محدوده متفاوت
  9. در دیماه ۱۳۹۱ قسمتی از این جمعیت با عنوان شهرستان عسلویه (شهرستان جدید) از آن منتزع شد.

پیوند به بیرون