ویکی‌پدیا:مقاله‌های خوب

مقاله‌های خوب ویکی‌پدیا

Symbol star2.svg

این فهرستی‌است از مقاله‌های خوب ویکی‌پدیای فارسی که طی فرایند اجماع‌یابی در وپ:گزیدن مقاله‌های خوب به عنوان مقالهٔ خوب انتخاب شده‌اند. مقاله‌های خوب مقاله‌هایی هستند که کامل‌اند، ولی اشکالاتی نیز دارند و تقریباً برای تمام خوانندگان مفید هستند. این مقاله‌ها مشکل بارزی ندارند و میل به دستیابی به معیارهای یک دانشنامه را (گرچه نه به‌طور کامل) دارند. مقاله‌های کامل ویکی‌پدیا، مقاله‌های برگزیده هستند و مقاله‌های برگزیده پیش از گزینش باید برای قرارگرفتن در فهرست مقاله‌های خوب نامزد شوند و مقاله‌های خوب نیز از معیارها پیروی کنند.

برای نامزدکردن یک مقاله برای خوبیدگی، به ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب بروید. در مورد خوب‌بودن نوشتار نامزدشده پس از حداقل یک هفته با توجه به اجماع کاربران تصمیم‌گیری خواهد شد.

اگر مقالهٔ خوبی معیارهای یک مقالهٔ خوب را ندارد، آن را برای بازبینی نامزد کنید.

ویکی‌پدیای فارسی هم‌اکنون ۷۵۱٬۷۴۹ مقاله دارد که ۳۲۹ تای آن‌ها مقالهٔ خوب هستند.

مقالهٔ خوب تصادفی

محتوای خوب:

مقاله‌های خوب:

مقاله‌های خوب اخیر
محتویات

ادبیات و زبان‌شناسی (زندگی‌نامه)بازی‌های رایانه‌ایبهداشت و پزشکیتاریخ (زندگی‌نامه)تجارت و اقتصادترابریجغرافیا و مکان‌هاجغرافیای تاریخیجنگاوریدینرایانه و اینترنتریاضیاتزمین‌شناسی و ژئوفیزیکزیست‌شناسیسیاستسینما و تلویزیون (زندگی‌نامه)شیمی و کانی‌شناسیغذا و نوشیدنی‌هافرهنگ و جامعه‌شناسیفضا و نجومفلسفه و روان‌شناسیفیزیکقانونموسیقی (زندگی‌نامه)مهندسی و فناوریورزشهنر، معماری و باستان‌شناسی (زندگی‌نامه)

ادبیات و زبان‌شناسی

زبان‌شناسی

آثار ادبی

زندگی‌نامهٔ ادیبان

بازی‌های ویدئویی

بهداشت و پزشکی

تاریخ

زندگی‌نامه شخصیت‌های تاریخی

آثار تاریخی

ترابری

خودروها

جغرافیا و مکان‌ها

جغرافیای طبیعی

جغرافیای انسانی

مکان‌ها

جغرافیای تاریخی

جنگ ها

دین

زندگی‌نامه رهبران دینی

رایانه و اینترنت

ریاضیات

زمین‌شناسی و ژئوفیزیک

زیست‌شناسی

سیاست

سینما و تلویزیون

زندگی‌نامهٔ هنرمندان سینما و تلویزیون

شیمی و کانی‌شناسی

زندگی‌نامهٔ شیمی‌دان‌ها

غذاها و نوشیدنی‌ها

فرهنگ و جامعه‌شناسی

اساطیر

فضا و نجوم

فلسفه و روان‌شناسی

فیزیک

زندگی‌نامهٔ


موسیقی

زندگی‌نامه هنرمندان موسیقی

آثار موسیقی

مهندسی و فناوری

زندگینامه‌های مهندسی و فناوری

ورزش

زندگی‌نامه ورزشکاران

هنر، معماری و باستان‌شناسی

هنر

معماری

زندگی‌نامه هنرمندان و معماران