ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده
امروز یکشنبه، ۲۵ فوریه، ۲۰۱۸ است؛ الان ‏۲۳:۴۶ (UTC) می‌باشد.

یادبودهای برگزیده نوامبر
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
یادبودهای برگزیدهMustafa Kemal Atatürk.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


George Boole.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Sputnik2 vsm.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Norman ramsey.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


IsaiahBerlin.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Abraham Lincoln head on shoulders photo portrait.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Mariecurie.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


John-milton.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Iqbal.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Anton Graff - Friedrich Schiller.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Dostoevskij 1876.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


John William Strutt.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Camille Pissarro 040.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Jawaharlal Nehru 1949.jpg

در ایران: روز کتاب و کتابخوانی

رویدادها
زادروزها

۶۰۴ (قمری) - زادروز جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولوی

درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Johannes Kepler 1610.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Portrait of Milton Friedman.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Martin Scorsese by David Shankbone.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Daguerre001.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Indira2.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Francisco Franco 1959 (cropped).jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Voltaire...jpg

در ایران: روز اصفهان

رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


JackLondon.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Johannes Diderik van der Waals.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Spinoza.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Johannes Vilhelm Jensen 1944.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Heinrich Rudolf Hertz.jpg
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Jimi Hendrix 1967.png

در ایران: روز نیروی دریایی

رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Picture of Abdul-Baha.jpg

در آمریکا: روز شکرگزاری

رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


UN Partition Plan For Palestine 1947.png
رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایش


Mark Twain, Brady-Handy photo portrait, Feb 7, 1871, cropped.jpg

در ایران: سالروز مجلس (قتل سید حسن مدرس)

رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها

نمایشبحثویرایشژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده