باز کردن منو اصلی

این فهرستی است از شاهان، خاندان‌های اصلی فرمانروا در ایران که شامل تمام پادشاهی‌ها و شاهنشاهی‌های فرمانروا در گستره جغرافیایی ایران و فرمانروایان آن‌ها می‌شود.

محتویات

پادشاهی‌های کهن[۱] حدود ۲۷۰۰ تا ۵۵۰ پیش از میلادویرایش

خاندان ارته،[۲] حدود ۲۷۰۰ پ. م
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
این سوکوش سیرنه ارباب ارته ح۲۷۰۰پ. م ح۲۷۰۰پ. م هم‌زمان با انمرکر شاه اوروک
نخستین شاهان ایلام،[۳] ح۲۷۰۰- ح۲۶۰۰پ. م
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
هومبابا مرگ ح۲۶۸۰پ. م ح۲۷۰۰پ. م ح۲۶۸۰پ. م هم‌زمان با گیلگمش شاه اوروک
هومبان شوتور (یا خومباستیر)
خاندان یکم اوان،[۴][۵] ح۲۶۰۰- ح۲۵۵۰پ. م
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
شاه ناشناس شاه اوان ح۲۵۸۰پ. م هم‌زمان با اورنونگل شاه اوروک[۶]
لو … شاه اوان
کورایشک شاه اوان ح۲۵۵۰پ. م ۳۶ سال هم‌زمان با لوگل انه موندو شاه ادب و اورننشه شاه لاگاش
خاندان دوم اوان،[۵] ح۲۵۵۰-ح۲۲۷۰پ. م
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
پلی شاه اوان ح۲۵۰۰پ. م
تته یکم شاه اوان
اوکو تنهیش شاه اوان
هیشوتش شاه اوان
شوشون ترنه شاه اوان
نپی ایلهوش شاه اوان
کیکو سیوه تمتی شاه اوان
هیشپ رتپ یکم شاه اوان
لوه ایشن شاه اوان مرگ ح۲۳۲۵پ. م ح۲۳۲۵پ. م پسر هیشپ رتپ یکم
هیشپ رتپ دوم شاه اوان ح۲۳۲۵پ. م پسر لوه ایشن
امه سینی[۷] شاه اوان مرگ ۲۳۱۱پ. م ح۲۳۱۵پ. م ۲۳۱۱پ. م
هلو شاه اوان
هیته شاه اوان ح۲۲۷۰ پ. م ح۲۲۷۰ پ. م هم‌زمان با نرم سین شاه اکد
خاندان کوتیان،[۸][۹] حدود ۲۲۵۶ تا حدود ۲۱۲۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
اریدوپیزیر شاه کوتی ح۲۲۵۶پ. م ح۲۲۵۱پ. م
ایمته (یا نیبیه) شاه کوتی ح۲۲۵۰پ. م ح۲۲۴۶پ. م
اینکی شوش شاه کوتی ح۲۲۴۵پ. م ح۲۲۴۰پ. م
زرله گب شاه کوتی ح۲۲۳۹پ. م ح۲۲۳۴پ. م
شولمه شاه کوتی ح۲۲۳۳پ. م ح۲۲۲۸پ. م
الولمش (یا سیلولومش) شاه کوتی ح۲۲۲۷پ. م ح۲۲۲۲پ. م
دوگه شاه کوتی ح۲۲۲۱پ. م ح۲۲۱۶پ. م
ایلوان شاه کوتی ح۲۲۱۵پ. م ح۲۲۱۳پ. م
اینی مبه کش شاه کوتی ح۲۲۱۲پ. م ح۲۲۰۸پ. م
اینکی شوش شاه کوتی ح۲۲۰۷پ. م ح۲۲۰۲پ. م
یرله گب شاه کوتی ح۲۲۰۱پ. م ح۲۱۸۷پ. م
ایبه ته شاه کوتی ح۲۱۸۶پ. م ح۲۱۸۴پ. م
یرله گب (یا یرله) شاه کوتی ح۲۱۸۳پ. م ح۲۱۸۱پ. م
کوروم شاه کوتی ح۲۱۸۰پ. م ح۲۱۸۰پ. م
اپیل کین شاه کوتی ح۲۱۷۹پ. م ح۲۱۷۷پ. م
له اره بوم شاه کوتی ح۲۱۷۶پ. م ح۲۱۷۵پ. م
ایره روم شاه کوتی ح۲۱۷۴پ. م ح۲۱۷۳پ. م
ایبره نوم شاه کوتی ح۲۱۷۲پ. م ح۲۱۷۲پ. م
هبلوم شاه کوتی ح۲۱۷۱پ. م ح۲۱۷۰پ. م
پوزور سوئن شاه کوتی ح۲۱۶۹پ. م ح۲۱۶۳پ. م
یرله گنده شاه کوتی ح۲۱۶۲پ. م ح۲۱۵۶پ. م
سی ئوم (یا سی ئو) شاه کوتی ح۲۱۵۵پ. م ح۲۱۲۱پ. م
تیری گن شاه کوتی ح۲۱۲۰پ. م ح۲۱۲۰پ. م ۴۰ روز
خاندان سوم اوان،[۵] حدود ۲۱۰۰پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
کوتیک اینشوشینک[۱۰] شاه اوان ح۲۱۰۰پ. م پسر شینپی هیش هوک هم‌زمان با اورنمو شاه اور. شوش[۱۱]
خاندان سیماشکی،[۳][۱۲][۱۳] حدود ۲۰۷۰ تا حدود ۱۹۷۵ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
گیرنمه یکم شاه سیماشکی
تزیته یکم شاه سیماشکی ح۲۰۴۰پ. م[۱۴] ح۲۰۳۷پ. م[۱۴]
اپرتی یکم شاه سیماشکی ح۲۰۳۳پ. م[۷]
گیرنمه دوم شاه سیماشکی ح۲۰۳۳پ. م
تزیته دوم شاه سیماشکی
لوراک لوهان شاه سیماشکی مرگ ۲۰۲۲پ. م ح۲۰۲۸پ. م ۲۰۲۲پ. م
هوتران تمتی شاه سیماشکی
ایندتو اینشوشینک یکم شاه سیماشکی مرگ ۲۰۱۶پ. م ۲۰۱۶پ. م پسر هوتران تمتی
کین دتو شاه سیماشکی پیش از ۲۰۰۶پ. م پس از ۲۰۰۵پ. م پسر تن روهورتیر گشاینده اور
ایندتو اینشوشینک دوم شاه سیماشکی ح۱۹۸۰پ. م پسر په پی[۱۰] هم‌زمان با شوایلیشو شاه ایسین و بیله لمه شاه اشنونه
تن روهورتیر یکم شاه سیماشکی ح۱۹۶۵پ. م پسر ایندتو اینشوشینک دوم هم‌زمان با آیدین دگن شاه ایسین
ایندتو اینشوشینک سوم شاه سیماشکی پسر تن روهورتیر یکم بیش از سه سال
خاندان اپرتی،[۳][۱۵] حدود ۱۹۷۵ تا حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
اپرتی دوم شاه سیماشکی، شاه انشان و شوش، سوکل ماه ح۱۹۷۳پ. م در ۱۹۷۳پ. م با دختر آیدین دگن شاه ایسین ازدواج کرد.[۱۶] هم‌زمان با آیدین دگن شاه ایسین
شیلههه شاه انشان و شوش، سوکل ماه پسر اپرتی دوم
کوک نشور یکم سوکل ماه پسر (خواهرزاده) شیلههه[۱۷]
اته هوشو سوکل و ایپیر شوش، شبان مردم شوش، شبان این شوشینک مرگ پس از ۱۸۹۴پ. م ؟۱۹۲۸پ. م پس از ۱۸۹۴پ. م پسر کوک نشور یکم (؟)
تتپ مده شبان مردم شوش پس از ح۱۸۹۰پ. م پسر کوک نشور یکم (؟)
پلرایشن سوکل ماه
کوک سنیت پسر پلرایشن (؟)
کوک کیروش سوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش پسر لن کوکو و برادرزاده پلرایشن
تم سنیت پسر کوک کیروش
کوک نهونته پسر کوک کیروش
کوک نشور دوم سوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش پسر کوک نهونته (؟)
شیروکدوه سوکل ماه ح۱۷۹۰پ. م هم‌زمان با شمشی ادد یکم شاه آشور
شیموت ورتش یکم پسر شیروکدوه
سیوه پلر هوپک سوکل ماه، سوکل شوش، شاهزاده ایلام پیش از ۱۷۶۵پ. م پس از ۱۷۶۵پ. م پسر شیروکدوه
کودوزولوش یکم سوکل ماه، سوکل شوش پسر شیروکدوه
کوتیرنهونته یکم سوکل ماه ح۱۷۱۰پ. م پسر کودوزولوش یکم
اته مره هلکی پسر کودوزولوش یکم (؟)
تته دوم سوکل برادر اته مره هلکی
لیله ایرتش پسر کودوزولوش یکم
تمتی اگون سوکل ماه، سوکل شوش پسر کوتیرنهونته یکم
کوتیر شیلههه سوکل ماه، سوکل پسر تمتی اگون
کوک نشورسوم سوکل ایلام، سوکل شوش پیش از ۱۶۴۶پ. م پس از ۱۶۴۶پ. م پسر کوتیر شیلههه
تمتی رپتش پسر کوتیر شیلههه
شیموت ورتش دوم پسر کوک نشورسوم
شیرتوه شاه شوش پسر کوک نشورسوم
کودوزولوش دوم سوکل ماه، شاه شوش پسر شیموت ورتش دوم
تن اولی سوکل ماه، سوکل
تمتی هلکی سوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش پسر تن اولی
کوک نشورچهارم[۷] سوکل ماه پسر تن اولی
کوتیک متلت[۶] ح۱۵۰۰پ. م پسر تن اولی
خاندان کیدینو،[۱۵] حدود ۱۵۰۰ تا حدود ۱۳۷۰پ. م
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
کیدینو شاه انشان و شوش سده ۱۵پ. م
اینشوشینک سونکیر نپیپیر شاه انشان و شوش
تن روهوراتیر دوم شاه انشان و شوش سده ۱۵پ. م
شله شاه انشان و شوش
تمتی اهر شاه انشان و شوش ح۱۳۷۰پ. م هم‌زمان با کدشمن انلیل یکم شاه کاسی بابل
خاندان ایگه هلکی،[۳][۱۵] حدود ۱۴۰۰ تا حدود ۱۲۰۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
پهیرایشن یکم شاه انشان و شوش ح۱۳۹۰پ. م پسر ایگه هلکی هم‌زمان با کوریگلزو یکم شاه کاسی بابل
کیدین هوتران یکم شاه انشان و شوش پسر پهیرایشن یکم[۱۸]
اترکیته شاه انشان و شوش پسر ایگه هلکی
هومبان نومنه یکم شاه انشان و شوش ح۱۳۷۰پ. م پسر اترکیته هم‌زمان با هم‌زمان با کدشمن انلیل یکم شاه کاسی بابل
اونتش نپیریشه شاه انشان و شوش ح۱۳۴۰پ. م پسر هومبان نومنه یکم
کیدین هوتران دوم شاه انشان و شوش پسر اونتش نپیریشه[۱۸]
نپیریشه اونتش شاه انشان و شوش پسر کیدین هوتران دوم[۱۸]
پهیرایشن دوم شاه انشان و شوش
اونپتر نپیریشه شاه انشان و شوش پسر پهیرایشن دوم
کیدین هوتران سوم شاه انشان و شوش ح۱۲۲۴پ. م ح۱۲۱۷پ. م پسر پهیرایشن دوم هم‌زمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان کاسی بابل[۱۶]
خاندان شوتروکی،[۳][۱۵] حدود ۱۲۰۰ تا حدود ۹۷۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
هلوتوش اینشوشینک شاه انشان و شوش ح۱۲۰۰پ. م
شوتروک نهونته یکم شاه انشان و شوش پیش از ۱۱۵۸پ. م پس از ۱۱۵۸پ. م پسر هلوتوش اینشوشینک
کوتیرنهونته دوم شاه انشان و شوش پیش از ۱۱۵۵پ. م پس از ۱۱۵۵پ. م پسر شوتروک نهونته یکم
شیلهک اینشوشینک یکم شاه انشان و شوش پسر شوتروک نهونته یکم
هوته لوتوش اینشوشینک شاه انشان و شوش پیش از ۱۱۱۰پ. م پس از ۱۱۱۰پ. م پسر کوتیرنهونته دوم
شیلهینه همرو لکمر شاه انشان و شوش پس از ۱۱۱۰پ. م پسر شیلهک اینشوشینک یکم
هومبان نومنه دوم شاه انشان و شوش آغاز سده ۱۱پ. م
شوتروک نهونته دوم شاه انشان و شوش میانه سده ۱۱پ. م پسر هومبان نومنه دوم
شوتور نهونته یکم شاه انشان و شوش میانه سده ۱۱پ. م پسر هومبان نومنه دوم
مربیتی اپله اصر[۱۹] "فرزند" ایلام پیش از ۹۸۳پ. م پس از ۹۷۸پ. م
اکشیر شیموت شاه انشان و شوش
اکشیرنهونته شاه انشان و شوش
کره ایندش شاه ایلام
خاندان هومبان تهره (نوایلامیان)،[۳][۲۰] حدود ۸۳۰ تا حدود ۶۴۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
شاه ناشناس ایلام شاه انشان و شوش پیش از ۸۲۱پ. م پس از ۸۲۱پ. م هم‌زمان با شمشی ادد پنجم شاه آشور
هومبان تهره یکم شاه ایلام مرگ ۷۴۳پ. م ۷۴۳پ. م
هومبان نیکش یکم شاه ایلام مرگ ۷۱۷ پ. م ۷۴۳ پ. م ۷۱۷ پ. م پسر هومبان تهره یکم
شوتورنهونته دوم شاه انشان و شوش مرگ ۶۹۹ پ. م ۷۱۷ پ. م ۶۹۹ پ. م پسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
هلوشو اینشوشینک شاه انشان و شوش مرگ اکتبر۶۹۳پ. م ۶۹۹ پ. م اکتبر۶۹۳پ. م برادر شوتورنهونته دوم
کوتیرنهونته سوم شاه انشان و شوش مرگ ژوئیه۶۹۲پ. م اکتبر۶۹۳پ. م ژوئیه۶۹۲پ. م پسر هلوشو اینشوشینک
هومبان نومنه سوم شاه انشان و شوش مرگ دسامبر ۶۸۹پ. م ژوئیه۶۹۲پ. م دسامبر ۶۸۹پ. م پسر هلوشو اینشوشینک
هومبان هلتش یکم شاه انشان و شوش مرگ اکتبر۶۸۱پ. م دسامبر ۶۸۹پ. م اکتبر۶۸۱پ. م پسر هومبان نومنه سوم(؟)
هومبان هلتش دوم شاه انشان و شوش مرگ سپتامبر۶۷۵پ. م اکتبر۶۸۱پ. م سپتامبر۶۷۵پ. م پسر هومبان هلتش یکم
اورتک اینشوشینک شاه انشان و شوش مرگ ژوپن/ژوپیه ۶۶۴ پ. م سپتامبر ۶۷۵ پ. م ژوپن/ژوپیه ۶۶۴ پ. م برادر هومبان هلتش دوم
تمتی هومبان اینشوشینک یکم شاه انشان و شوش مرگ سپتامبر۶۵۳پ. م ژوپن/ژوپیه ۶۶۴ پ. م سپتامبر ۶۵۳ پ. م برادر اورتک اینشوشینک
هومبان نیکش دوم شاه انشان و شوش مرگ ۶۵۱ پ. م سپتامبر۶۵۳پ. م ۶۵۱ پ. م پسر اورتک اینشوشینک
تمه ریتو شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۵۲ پ. م ۶۴۹ پ. م پسر هومبان هپوئه پسر اورتک اینشوشینک
آینده بیبی شاه انشان و شوش مرگ پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ۶۴۹ پ. م پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ?
هومبان هلتش سوم شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ۶۴۴/۵ پ. م پسر اته همیتی اینشوشینک از آشوریان شکست خورد و اسیر شد.
تمه ریتو شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م پسر هومبان هپوئه پسر اورتک اینشوشینک
هومبان نیکش سوم شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م پسر اته مره هلکی شاه رقیب
اومهولومه شاه انشان و شوش ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م شاه رقیب
ایندتو اینشوشینک چهارم شاه انشان و شوش ۶۴۷ پ. م پس از پائیز۶۴۶پ. م شاه رقیب
هومبان هپوئه شاه انشان و شوش ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م شاه رقیب
پائه شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م پائیز۶۴۶پ. م پس از ۶۴۴/۵پ. م شاه رقیب
شوتورنهونته سوم شاه انشان و شوش پس از پائیز۶۴۶پ. م پسر ایندتو اینشوشینک چهارم پس از وی پادشاهی انشان به هخامنشیان منتقل شد. اما بازماندگان او تا زمان داریوش یکم هخامنشی بر شوش فرمان می‌راندند. نگاه کنید به فهرست شاهان ایلام

ماد ۷۲۶ تا ۵۵۰ پیش از میلادویرایش

خاندان یکم ماد،[۲۱][۲۲] ۶۷۴ تا ۶۵۲ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
دهیوک شاه ماد ۷۲۶ پ. م ۷۱۵ پ. م پسر فرورتیش به دست آشوریان برکنار شد و به ابرنهر (سوریه) تبعید شد.
هووخشتره یکم شاه کَرکَشی، فرمانروای ناحیه رودکها ح۷۱۴پ. م پس از۷۰۲پ. م با آشوریان در زد و خورد بود.
فرورتیش شاه ماد مرگ ۶۵۲ پ. م ۶۷۴ پ. م ۶۵۲ پ. م پسر دیاکو در نبرد با آشوریان و اسکیت‌ها کشته شد.
خاندان سکاییه،[۲۳] ۶۵۲ تا ۶۲۵ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
مادیا شاه سکاییه مرگ ۶۲۵ پ. م ۶۵۲ پ. م ۶۲۵ پ. م پسر پارتاتوآ شاه سکاییه از ۶۵۸/۹پ. م
خاندان دوم ماد،[۲۲][۲۴] ۶۲۵ تا ۵۵۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
هووخشتره (دوم؟)   شاه ماد مرگ ۵۸۵ پ. م ۶۲۵ پ. م ۵۸۵ پ. م پسر فرورتیش به شمال عراق و نینوا لشکر کشید و انتقام عیلامیان را از آشوریان گرفت. سپس با لیدی جنگی کرد و رود هالیس(قزل ایرماق کنونی) را مرز ایران و لیدیه کرد.(بعضی جنگ با لیدی را منصوب به پسر وی یعنی اشتوویگو نموده‌اند که اشتباه است.)
ایشتوویگو شاه ماد مرگ پس از ۵۵۰ پ. م ۵۸۵ پ. م ۵۵۰ پ. م پسر هووخشتره خلع شد.

هخامنشیان[۲۵] ۵۵۰ تا ۳۲۹ پیش از میلادویرایش

'خاندان هخامنشی، ۵۵۰ تا ۳۲۹ پیش از میلاد'
نام دیهیمی نام مهادین نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
کوروش بزرگ آگراداد؟[۲۶]   شاه انشان، شاه پارس، شاه ماد، شاه بابل، شاه سومر و اکد و چهارگوشه جهان،ملقب به پدر ایرانیان ۶۰۰ پ. م - اوت ۵۳۰ پ. م ۵۵۹ پ. م اوت ۵۳۰ پ. م پسر کمبوجیه یکم شاه انشان و ماندانه دختر ایشتوویگو شاه ماد در نبرد با ماساگت‌ها کشته شد.
کمبوجیه شاه بزرگ، شاهنشاه مرگ ژوئیه ۵۲۲ پ. م اوت ۵۳۰ پ. م ژوئیه ۵۲۲ پ. م پسر کورش بزرگ
گئومات مغ تنوشیر شاه بزرگ، شاهنشاه مرگ ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ پ. م ۱۱ مارس ۵۲۲ پ. م ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ پ. م پسر کورش بزرگ به دست بزرگان پارسی کشته شد.
داریوش بزرگ ؟ آرشام   شاه بزرگ، شاهنشاه، شاه پارس، شاه بابل، فرعون مصر ۵۵۰ پ. م – نوامبر ۴۸۶ پ. م سپتامبر ۵۲۲ پ. م نوامبر ۴۸۶ پ. م داماد کوروش بزرگ
پسر گشتاسپ پسر آرشام پسر آریارمنه پسر چیش پیش
خشایارشای یکم   شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه بابل، شاه ماد، شاه پارس، فرعون مصر ح۵۲۰ پ. م – ۴ اوت ۴۶۵ پ. م نوامبر ۴۸۶پ. م ۴ اوت ۴۶۵ پ. م پسر داریوش یکم و آتوسا دختر کورش بزرگ به دست اردوان رئیس گارد پادشاه کشته شد.
اردشیر یکم آرش   شاه بزرگ، شاه شاهان ۴۸۳ - دسامبر ۴۲۴ پ. م اوت ۴۶۵ پ. م دسامبر ۴۲۴ پ. م پسر خشایارشای یکم
خشایارشای دوم اردشیر شاه بزرگ، شاه شاهان مرگ ژانویه ۴۲۳ پ. م دسامبر ۴۲۴ پ. م ژانویه ۴۲۳ پ. م پسر اردشیر یکم به دست سغدیان کشته شد.
؟ سغدیان شاه بزرگ، شاه شاهان مرگ اوت ۴۲۳ پ. م ژانویه ۴۲۳ پ. م اوت ۴۲۳ پ. م پسر اردشیر یکم به دست داریوش دوم کشته شد.
داریوش دوم وهوکه   شاه بزرگ، شاه شاهان مرگ بین سپتامبر ۴۰۵ تا آوریل ۴۰۴ پ. م فوریه ۴۲۳ پ. م پس از سپتامبر ۴۰۵پ. م پسر اردشیر یکم
اردشیر دوم ارشک   شاه بزرگ، شاه شاهان ۴۴۴(یا۴۵۲) پ. م - ۳۵۸ پ. م پیش از ۳۰ آوریل ۴۰۴ پ. م ۳۵۸ پ. م پسر داریوش دوم
اردشیر سوم وهوکه   شاه بزرگ، شاه شاهان مرگ نوامبر ۳۳۸ پ. م پیش از مارس ۳۵۸ پ. م نوامبر ۳۳۸ پ. م پسر اردشیر دوم به دست باگواس کشته شد.
اردشیر چهارم آرش شاه بزرگ، شاه شاهان مرگ ژوئن ۳۳۶ پ. م نوامبر ۳۳۸ پ. م ژوئن ۳۳۶ پ. م پسر اردشیر سوم به دست باگواس کشته شد.
داریوش سوم اردشاد   شاه بزرگ، شاه شاهان ح۳۸۰ پ. م – ژوئیه ۳۳۰ پ. م ژوئن ۳۳۶ پ. م ژوئیه ۳۳۰ پ. م پسر آرشام پسر گستهم پسر داریوش دوم به دست اردشیر پنجم کشته شد.
اردشیر پنجم بسوس   شاه بزرگ، شاه شاهان مرگ زمستان ۳۲۸ پ. م ژوئیه ۳۳۰ پ. م ۳۲۹ پ. م احتمالاً از بازماندگان اردشیر دوم به دست اسکندر مقدونی کشته شد.

مقدونیان[۲۷] ۳۳۴ تا ۱۳۸ پیش از میلادویرایش

'خاندان آرژیاد، ۳۳۴ تا ۳۰۹ پیش از میلاد'
نام دیهیمی نام مهادین نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
اسکندر (الکساندر سوم)   شاه، بزرگ، باسیلئوس مقدونیه، هژمون اتحادیهٔ هلنی، شاهنشاه ایران، فرعون مصر، ارباب آسیا ۳۵۶ تا ۱۳ ژوئن ۳۲۳پ. م در مقدونیه ۳۳۶پ. م
در ایران ۳۳۴پ. م
۱۳ ژوئن ۳۲۳پ. م پسر فیلیپ دوم شاه مقدونیه و المپیاس شاه مقدونیه با عنوان الکساندر سوم از ۳۳۶پ. م
فیلیپ آریده شاه ح۳۵۹ تا ۳۱۷پ. م ژوئن ۳۲۳پ. م ۳۱۷پ. م پسر فیلیپ دوم شاه مقدونیه همراه با همسرش، به فرمان المپیاس کشته شد.
اسکندر (الکساندر چهارم) شاه، کوچک، پاسداشته (Aegus) سپتامبر ۳۲۳ تا ۳۰۹پ. م سپتامبر ۳۲۳پ. م ۳۰۹پ. م پسر اسکندر بزرگ و روشنک همراه با مادرش، به دست کاساندر پسر آنتیپاتر کشته شد.
پردیکاس نایب السلطنه مرگ در ۳۲۱پ. م ژوئن ۳۲۳پ. م ۳۲۱پ. م شاهزادهٔ اورستیس
آنتیپاتر نایب السلطنه ؟۳۹۸–۳۱۹پ. م ۳۲۱پ. م ۳۱۹پ. م پسر یولاس
پولوس پرخون نایب السلطنه ۳۹۴–۳۰۳پ. م ۳۱۹پ. م ۳۱۶پ. م پسر سیمیاس اندکی پس از انتخاب شدن، کنترل کشور را از دست داد و تنها نام نایب السلطنه برای او ماند.
کاساندر نایب السلطنه ح۳۵۰–۲۹۷پ. م ۳۱۶پ. م ۳۰۹پ. م پسر آنتیپاتر در عمل قدرتی در ایران نداشت و تنها نام نایب السلطنه بر خود نهاده بود.
آنتیگون فرمانروای شهربان نشین‌های بالا ۳۸۲–۳۰۱پ. م ۳۱۶ در ایران تا ۳۱۲پ. م
در آسیای کوچک تا ۳۰۱پ. م
فرمانروای حقیقی کشورهای شرقی و آسیا پس از فروپاشی قدرت نایب السلطنه
'سلوکیان،[۲۷] ۳۱۲ تا ۱۳۸ پیش از میلاد'
نام دیهیمی نام مهادین نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
سلوکوس یکم   شاه، گشاینده ؟۳۵۸- سپتامبر ۲۸۱پ. م ۳۱۲پ. م سپتامبر ۲۸۱پ. م پسر آنتیوخوس به دست بطلمیوس کراونوس پسر بطلمیوس یکم کشته شد.
آنتیوخوس یکم   شاه، رهاینده ۳۲۴–۲/۱ژوئن۲۶۱پ. م از ۱۸/۱۷نوامبر۲۹۴پ. م همراه با پدرش
از سپتامبر ۲۸۱پ. م به تنهایی
۲/۱ژوئن۲۶۱پ. م پسر سلوکوس یکم کشته شد.
آنتیوخوس دوم   شاه، خداوندگار ؟۷/۲۸۶- اوت۲۴۶پ. م از پیش از۱۴/۱۳اوت۲۶۶ به همراه پدرش
از ژوئن۲۶۱پ. م به تنهایی
اوت۲۴۶پ. م پسر آنتیوخوس یکم به دست همسرش مسموم شد.
سلوکوس دوم   شاه، گشایندهٔ درخشان ح۲۶۳- دسامبر۲۲۵پ. م اوت۲۴۶پ. م دسامبر۲۲۵پ. م پسر آنتیوخوس دوم در پی افتادن از اسب کشته شد.
سلوکوس سوم الکساندر   شاه، رهاینده، تُندَر ۲۴۳- آوریل/ژوئن۲۲۲پ. م دسامبر۲۲۵پ. م آوریل/ژوئن۲۲۲پ. م پسر سلوکوس دوم با سم کشته شد.
آنتیوخوس سوم   شاه، بزرگ ۲/۲۴۱–۳ ژوئیه ی۱۸۷پ. م آوریل/ژوئن۲۲۲پ. م ۳ ژوئیه ی۱۸۷پ. م پسر سلوکوس دوم در ایلام کشته شد.
سلوکوس چهارم   شاه، پدردوست، خدایگان ؟۲۱۷پ. م- ۳ سپتامبر۱۷۵پ. م از ۱۸۹پ. م همراه با پدرش
از ژوئیه ی۱۸۷پ. م به تنهایی
۳ سپتامبر۱۷۵پ. م پسر آنتیوخوس سوم کشته شد.
آنتیوخوس چهارم مهرداد   شاه، خدایگان، (یهودیان او را دیوانه می‌خواندند) ؟۲۱۵- نوامبر/دسامبر۱۶۴پ. م سپتامبر۱۷۵پ. م نوامبر/دسامبر۱۶۴پ. م پسر آنتیوخوس سوم در ایلام کشته شد.
آنتیوخوس پنجم   شاه، نیکزاد ۱۷۳- پس از اکتبر۱۶۲پ. م (؟ تابستان۱۶۱پ. م) نوامبر/دسامبر۱۶۴پ. م پس از اکتبر۱۶۲پ. م (؟ تابستان۱۶۱پ. م) پسر آنتیوخوس چهارم کشته شد.
دمتریوس یکم   شاه، رهاینده ۱۸۵- آغاز ژوئن۱۵۰پ. م پیش از سپتامبر/اکتبر۱۶۱پ. م (؟ تابستان۱۶۱پ. م) آغاز ژوئن۱۵۰پ. م پسر سلوکوس چهارم کشته شد.
اسکندر   شاه، ارباب، خدایگان، یزدانزاد، نیکوکار تابستان۱۵۲پ. م آغاز اوت۱۴۵پ. م احتمالاً پسر آنتیوخوس چهارم کشته شد.
دمتریوس دوم   شاه، گشاینده، خداوندگار، برادردوست ح۱۶۰- پس از مارس۱۲۵پ. م پیش از ۸ سپتامبر۱۴۵پ. م در ایران ژوئیه/اوت۱۳۸پ. م پسر دمتریوس یکم پادشاهی دوباره: در ابرنهر از آغاز۱۲۹ تا پس از مارس۱۲۵پ. م. سرانجام کشته شد. سپس سلوکیان تنها در ابرنهر (سوریه) و کیلیکیه تا سال ۶۳پ. م فرمان راندند.

اشکانیان[۲۸] ۲۴۷ پیش از میلاد تا ۲۲۸ میلادیویرایش

'اشکانیان، ۲۴۷ پیش از میلاد تا ۲۲۸ میلادی'
نام دیهیمی نام مهادین نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
ارشک یکم تیرداد یکم؟   خودمختار، کارن ۲۴۷پ. م ۲۱۱پ. م پدرش از فرزندان ارشک پسر فریبد و شاید از اعقاب اردشیر دوم شاهنشاه هخامنشی
ارشک دوم[۲۹] اردوان یکم؟   ۲۱۱پ. م ۱۸۵پ. م[۳۰] پسر ارشک یکم
ارشک سوم[۳۱] فریبد (فریاپت) ۱۸۵پ. م ۱۷۰پ. م[۳۰] پسر ارشک دوم یا پسر برادرزادهٔ ارشک یکم
ارشک چهارم[۳۲] فرهاد یکم ۱۷۰پ. م ۱۶۴پ. م پسر فریبد (فریاپت)
ارشک پنجم[۳۳] مهرداد یکم   شاه بزرگ، خداوندگار، یزدانزاد، یونانی دوست ۱۶۴پ. م ۱۳۲پ. م[۳۴] پسر فریبد (فریاپت)
ارشک ششم[۳۵] فرهاد دوم   شاه بزرگ، پدردوست، یزدانزاد، پیروز ۱۳۲پ. م پاییز ۱۲۷پ. م[۳۴] پسر مهرداد یکم در نبرد با مهاجمان بیابانگرد کشته شد.
ارشک هفتم[۳۶] اردوان دوم   شاه اکتبر/نوامبر ۱۲۷پ. م سپتامبر/اکتبر ۱۲۶پ. م[۳۴] پسر فریبد (فریاپت) در نبرد با مهاجمان بیابانگرد کشته شد.
ارشک هشتم ناشناخته شاید بلاش؟[۳۴] شاه بزرگ، یزدانزاد، برادردوست، یونانی دوست، خدایگان سپتامبر/اکتبر ۱۲۶پ. م اکتبر/نوامبر ۱۲۲پ. م[۳۴]
ارشک نهم ناشناخته شاید اردوان؟[۳۴] شاه بزرگ، شاهنشاه، خدایگان، یونانی دوست نوامبر ۱۲۲پ. م آوریل ۱۲۱پ. م[۳۴]
ارشک دهم[۳۷] مهرداد دوم   شاه بزرگ، شاهنشاه بزرگ، خدایگان، رهاینده آوریل ۱۲۱پ. م[۳۸] سپتامبر۹۱پ. م
ارشک یازدهم گودرز یکم شاه بزرگ، خدایگان، یونانی دوست، نیکوکار، خودمختار اوت/سپتامبر ۹۱پ. م در بابل ژوئیه/اوت ۸۷پ. م پسر مهرداد دوم
ارشک دوازدهم ناشناخته شاید اردوان؟[۳۹] شاه بزرگ، یزدانزاد، گشاینده ۹۱پ. م در ماد ؟۷۷پ. م پسر ناشناس پسر فریبدک پسرِ برادرزاده یِ ارشک یکم
ارشک سیزدهم مهرداد[۳۴] شاه بزرگ، شاهنشاه بزرگ، دادگر، نیکوکار، یونانی دوست، خودمختار، پدردوست، خدایگان ۸۸پ. م در ماد ؟۶۷پ. م در ماد شاید پسر مهرداد دوم
ارشک چهاردهم ارد یکم شاه بزرگ، نیکوکار، خدایگان، یونانی دوست مارس/آوریل۸۰پ. م مارس/آوریل۷۵پ. م شاید پسر مهرداد دوم
ارشک پانزدهم[۴۰] سنتروک شاه بزرگ، یزدانزاد، نیکوکار، خدایگان، یونانی دوست ۱۵۶–۷۰پ. م ۷۷پ. م ۷۰پ. م پسر ناشناس پسر فریبدک پسرِ برادرزاده یِ ارشک یکم
ارشک شانزدهم ناشناخته شاید ارشک؟، وردان؟ یا ونون؟[۳۹] شاه بزرگ، یزدانزاد، نیکوکار، خدایگان، یونانی دوست، پرهیزگار ؟۷۷پ. م ۶۶پ. م شاید پسر ارشک دوازدهم
ارشک هفدهم[۴۱] فرهاد سوم   شاه بزرگ، خداوندگار، نیکوکار، خدایگان، یونانی دوست ۷۰پ. م ۵۷پ. م پسر سنتروک در پی زمینه چینیِ پسرانش کشته شد.
ارشک هجدهم[۳۹] شاه بزرگ، پدردوست، نیکوکار، خدایگان، یونانی دوست ۶۶پ. م ۶۳پ. م شاید پسر ارشک شانزدهم
ارشک نوزدهم[۴۲] مهرداد سوم شاه بزرگ، شاهنشاه بزرگ، دادگر، خدایگان، خداوندگار، نیکزاد، یزدانزاد، یونانی دوست ؟۶۵پ. م در ماد[۳۹] ۵۴پ. م در میانرودان پسر فرهاد سوم به فرمان ارددوم کشته شد.
ارشک بیستم[۴۳] ارد دوم   شاهنشاه، پدردوست، نیکزاد، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست، بنیان‌گذار مرگ: ۳۷پ. م ۵۷پ. م ۳۸پ. م پسر فرهاد سوم به دست پسرش فرهاد چهارم کشته شد.
ارشک بیست و یکم پاکر یکم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۵۰پ. م در ماد ۹ ژوئن ۳۸پ. م در سوریه پسر ارد دوم در نبرد با رومیان کشته شد.
ارشک بیست و دوم[۴۴] فرهاد چهارم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست پس از ژوئن ۳۸پ. م ۲پ. م پسر ارد دوم در اثر زمینه چینیِ همسرش تئا اوانیا موزا و پسرش فرهاد پنجم کشته شد.
ارشک بیست و سوم تیرداد دوم شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست، خودمختار، رومی دوست مرگ: پس از ۲۳پ. م ۳۰پ. م بعد از مارس ۲۵پ. م برکنار شد و به روم گریخت.
ارشک بیست و چهارم مهرداد[۴۵] ح۱۲پ. م ح۹پ. م
ارشک بیست و پنجم[۴۶] فرهاد پنجم، فرهادک شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۹پ. م- پس از ۵م پیش از مه ی۲پ. م ح۵م پسر فرهاد چهارم برکنار شد و به روم گریخت.
ارشک بیست و ششم[۴۷] ارد سوم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۵م ح۸م در اثر توطئهٔ درباریان در شکارگاه کشته شد.
ارشک بیست و هفتم[۴۸] ونون یکم   شاه بزرگ، شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست، پیروز مرگ: ۱۹م ح۸م ح۱۲م پسر فرهاد چهارم برکنار شد و به روم رفت.
ارشک بیست و هشتم[۴۹] اردوان سوم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۰م ح۴۰م پسر ناشناس شاه ماد
ارشک بیست و نهم تیرداد سوم ۳۵م ۳۶م برکنار شد و به روم گریخت.
ارشک سی ام کینام ۳۷م ۳۷م پسر اردوان سوم کناره‌گیری کرد.
ارشک سی و یکم[۵۰] گودرز دوم شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۴۰م ۵۱م پسر اردوان سوم
ارشک سی و دوم[۵۱] وردان یکم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۴۰م ۴۶م پسر اردوان سوم در پیِ زمینه چینیِ درباریان در حین شکار کشته شد.
ارشک سی و سوم[۵۲] ونون دوم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۴۵م در ماد ۵۱م پسر اردوان سوم
ارشک سی و چهارم مهرداد[۵۳] مرگ پس از ۵۰م؟ ۴۹ ۵۰م پسر ونون یکم
ارشک سی و پنجم[۵۴] بلاش یکم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست، ارباب ۵۱م ۷۷م پسر ونون دوم
ارشک سی و ششم وردان دوم شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۵۵م ۵۸م پسر بلاش یکم
ارشک سی و هفتم بلاش دوم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۷۷م ح۸۹م شاید پسر بلاش یکم
ارشک سی و هشتم[۵۵] پاکر دوم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۷۷م ۱۱۵م شاید پسر بلاش یکم
ارشک سی و نهم اردوان چهارم شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۸۰م ۸۱م شاید پسر بلاش یکم
ارشک چهلم[۵۶] خسرو یکم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۸۹م ۱۳۰م شاید پسر بلاش یکم
ارشک چهل و یکم[۵۷] بلاش سوم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۰۵م ۱۴۸م شاید پسر بلاش دوم
ارشک چهل و دوم پارتاماسپات   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست مرگ: پس از ۱۲۳م ۱۱۶م ۱۱۷م پسر خسرو یکم برکنار شد و به روم گریخت. از ۱۱۹ تا ۱۲۳م شاه اوسروئن بود.
ارشک چهل و سوم مهرداد چهارم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۳۰م ح۱۴۵م
ارشک چهل و چهارم[۵۸] شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۴۰م ح۱۴۰م
ارشک چهل و پنجم[۵۹] بلاش چهارم شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۱۴۷م ۱۹۱م پسر مهرداد چهارم
ارشک چهل و ششم[۶۰] بلاش پنجم شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۱۹۱م ۲۰۹م پسر بلاش چهارم
ارشک چهل و هفتم خسرو دوم شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۹۰م ح۱۹۰م شاید پسر بلاش چهارم
ارشک چهل و هشتم[۶۱] بلاش ششم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۲۰۹م ۲۲۸م[۶۲] پسر بلاش پنجم
ارشک چهل و نهم[۶۳] اردوان پنجم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۲۱۳م[۶۴] ۲۲۶م پسر بلاش پنجم در نبرد با اردشیریکم ساسانی کشته شد.
ارشک پنجاهم تیرداد چهارم[۶۵] شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ؟۲۱۷م ؟۲۲۲م پسر بلاش چهارم همچنین شاه ارمنستان

ساسانیان[۶۶] ۲۲۴ تا ۶۵۲ میلادیویرایش

'خاندان ساسانی، ۲۲۴ تا ۶۵۲ میلادی'
نام دیهیمی نام مهادین به زبان پهلوی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
اردشیر یکم اَرْتَخْشَتْرَ   شاهنشاه ایران، پاپکان مرگ سپتامبر۲۴۱م ح۲۱۲م در پارس و از ۲۸ آوریل۲۲۴م به عنوان شاهنشاه ایران سپتامبر ۲۴۱م پسر پاپک شاه پارس پسر ساسان پریستار معبد ناهید در استخر نخست شاه پارس و سپس شاهنشاه ایران
شاپور یکم شَهْپُوهْرْ   شاهنشاه ایران و انیران مرگ آوریل ۲۷۳م ۱۲ آوریل ۲۴۰م آوریل ۲۷۳م پسر اردشیر یکم در زمان زندگی پدر بر تخت نشست.
هرمز یکم اَئُوهُرْمَزْدَ اَرْتَخْشَتْرَ   اَپرینَک شاه، بزرگ ارمنان شاه، شاهنشاه مرگ آوریل ۲۷۴م آوریل ۲۷۳م آوریل ۲۷۴م پسر شاپور یکم
بهرام یکم وَرَهْرانْ   گیلان شاه، کرمان شاه، شاهنشاه مرگ ژوئیهٔ ۲۷۷م آوریل ۲۷۴م ژوئیهٔ ۲۷۷م پسر شاپور یکم
بهرام دوم وَرَهْرانْ   شاهنشاه پس از ۲۶۲م- ۲۹۳م ژوئیهٔ ۲۷۷م ۲۹۳م پسر بهرام یکم
بهرام سوم وَرَهْرانْ   سکانشاه، شاهنشاه مرگ ؟۲۹۳م ۲۹۳م ۲۹۳م پسر بهرام دوم از نرسی یکم شکست خورد.
نرسی یکم نَرْسِهْ   سکان شاه، بزرگ ارمنان شاه، شاهنشاه مرگ سپتامبر ۳۰۲م ۲۹۳م سپتامبر ۳۰۲م پسر شاپور یکم بر بهرام سوم شورید و تخت را گرفت.
هرمز دوم اَئُوهُرمَزْدْ   شاهنشاه مرگ فوریهٔ ۳۱۰م سپتامبر ۳۰۲م فوریهٔ ۳۱۰م پسر نرسی یکم در نبرد با تازیان کشته شد.
نرسی دوم آتورنَرْسِهْ شاهنشاه مرگ مارس ۳۱۰م فوریهٔ ۳۱۰م مارس ۳۱۰م پسر هرمز دوم به دست درباریان کشته شد.
شاپور دوم شَهْپُوهْرْ هویَه سُنبا (به تازی: ذوالاکتاف)، شاهنشاه ۳۱۰–۳۷۹م ۳۱۰م ۳۷۹م پسر هرمز دوم پیش از زاده شدن به پادشاهی برگزیده شد.
اردشیر دوم اَرْتَخْشَتْرَ   کوشانشاه، شاهنشاه مرگ اوت ۳۸۳م ۳۷۹م اوت ۳۸۳م پسر شاپور دوم به نادرست او را با اردشیر شاه آدیابن برادر شاپور دوم یکی دانسته‌اند. به دست درباریان کشته شد.
شاپور سوم شَهْپُوهْرْ   شاهنشاه مرگ دسامبر ۳۸۸م اوت ۳۸۳م دسامبر ۳۸۸م پسر شاپور دوم به دست درباریان کشته شد.
بهرام چهارم وَرَهْرانْ   کرمانشاه، بزرگ کوشانشاه، شاهنشاه مرگ ۵ اوت ۳۹۹م دسامبر ۳۸۸م ۵ اوت ۳۹۹م پسر شاپور دوم به دست درباریان کشته شد.
یزدگرد یکم یَزْدَکِرْتُ   رامشهر، شاهنشاه (درباریان وی را بزه کار می‌خواندند) مرگ ۲۳ ژانویهٔ ۴۲۱م ۵ اوت ۳۹۹م ۲۳ ژانویهٔ ۴۲۱م پسر شاپور سوم با زمینه چینی درباریان کشته شد.
شاپور چهارم شَهْپُوهْرْ بزرگ ارمنان شاه، شاهنشاه مرگ ۴۲۱م ۴۲۱م ۴۲۱م پسر یزدگرد یکم به دست درباریان کشته شد.
بهرام پنجم وَرَهْ رانْ   گور، شاهنشاه ۳۷۷ یا ۶/۴۰۰ تا ۲۰ ژوئن ۴۳۹م ۴۲۱م ۲۰ ژوئن ۴۳۹م پسر یزدگرد یکم در شکارگاه کشته شد.
یزدگرد دوم یَزْدِ‌کَرْتُ   شاهنشاه مرگ ۱۵ دسامبر ۴۵۶م ۲۰ ژوئن ۴۳۹م ۱۵ دسامبر ۴۵۶م پسر بهرام پنجم
هرمز سوم،
ملکه دینگ
اَئوهُرْمَزْدَ کوشانشاه، شاهنشاه مرگ ۴۵۹م ۴۵۷م ۴۵۹م پسر یزدگرد دوم همراه مادر خود فرمانروایی کرد و با مرگ مادر بین هر دو برادر تنی دشمنی ایجاد شد و هرمز به دست پیروز یکم کشته شد.
پیروز یکم پیروئوزَت   سکانشاه، بزرگ کوشانشاه، شاهنشاه مرگ ژانویهٔ ۴۸۴م ۴۵۹م ژانویهٔ ۴۸۴م پسر یزدگرد دوم در نبرد با هفتالیان کشته شد.
بلاش وُلْگشْ، بهداد   شاهنشاه مرگ پس از ۴۸۸م فوریهٔ ۴۸۴م ۴۸۸م پسر یزدگرد دوم برکنار و نابینا و زندانی شد.
کواد یکم کَواتْ   شاهنشاه ژوئن ۴۴۹ یا ۴۷۲ تا ۱۳ سپتامبر ۵۳۱م ۴۸۸م ۴۹۶م پسر پیروز یکم برکنار و زندانی شد.
جاماسب زاماسْبَ   شاهنشاه ۴۹۶م ۴۹۸م پسر پیروز یکم برکنار شد.
کواد یکم کُواتْ   شاهنشاه ژوئن ۴۴۹ یا ۴۷۲ تا ۱۳ سپتامبر ۵۳۱م ۴۹۶م ۱۳ سپتامبر ۵۳۱م پسر پیروز یکم پادشاهی دوباره
خسرو یکم خُسْراوْ   گیلانشاه، انوشیروان، دادگر، شاهنشاه ۵۰۵–۳۱ ژانویهٔ ۵۷۹م ۱۳ سپتامبر ۵۳۱م ۳۱ ژانویهٔ ۵۷۹م پسر کواد یکم
هرمز چهارم اَهورْمَزْدَ   ترکزاد، شاهنشاه ح۵۵۵–۵۹۰م ۳۱ ژانویهٔ ۵۷۹م ۵ سپتامبر ۵۹۰م پسر خسرو یکم به دست گستهم و وندویه برکنار و چند روز پس از آن کشته شد.
خسرو دوم خُسْراوْ   اپرویز، شاهنشاه مرگ ۲۹ فوریهٔ ۶۲۸م سپتامبر ۵۹۰م ۲۵ فوریهٔ ۶۲۸م پسر هرمز چهارم با زمینه چینی کواد دوم کشته شد.
'خاندان مهران، ۵۹۰ تا ۵۹۱ میلادی'
نام دیهیمی نام مهادین به زبان پهلوی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
بهرام ششم وَرَهْرَوانَ   مهران، چوبینه، شاهنشاه مرگ ح۵۹۲م در ترکستان سپتامبر ۵۹۰م بهار ۵۹۱م پسر بهرام گشنسب از خاندان مهران با زمینه چینی خسرو دوم کشته شد.
'خاندان اسپهبدان، ۵۹۴ تا ۶۰۰ میلادی[۶۷]'
نام دیهیمی نام مهادین به زبان پهلوی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
گستهم ویستَهم   پیروز، فرخ، شاهنشاه مرگ ۶۰۰م ۵۹۴م ۶۰۰م پسر شاپور فرخ ونداد از خاندان اسپهبدان با زمینه چینی خسرو دوم کشته شد.
'خاندان ساسانی، ۲۲۴ تا ۶۵۲ میلادی'
نام دیهیمی نام مهادین به زبان پهلوی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
کواد دوم کَوات، شیرویه   شاهنشاه ۵۹۶- اکتبر ۶۲۸م ۲۵ فوریهٔ ۶۲۸م اکتبر ۶۲۸م پسر خسرو دوم
اردشیر سوم اَرْتَخشَتْرَ، شیرزاد   کوچک، شاهنشاه ۶۲۱–۲۷ آوریل ۶۳۰م اکتبر ۶۲۸م ۲۷ آوریل ۶۳۰م پسر کواد دوم به دست شهربراز کشته شد.
'خاندان مهران، ۶۳۰ تا ۶۳۲؟ میلادی'
نام دیهیمی نام مهادین به زبان پهلوی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
شهربراز شَهْرَ‌بَرازَ، رومی زَن، پیرگ، مهران   شاهنشاه مرگ ۹ ژوئن۶۳۰م ۲۷ آوریل ۶۳۰م ۹ ژوئن ۶۳۰م پسر اردشیر از خاندان مهران به دست درباریان کشته شد.
شاپور پنجم شَهْپُوهْرْ، شَهْرَ‌بَرازَ، مهران شاهنشاه ژوئن ۶۳۰م ؟۶۳۲م پسر شهربراز احتمالاً کشته شد.
'خاندان ساسانی، ۲۲۴ تا ۶۵۲ میلادی'
نام دیهیمی نام مهادین به زبان پهلوی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
خسرو سوم خُسْراوْ   کوتاه، شاهنشاه مرگ پس از ژوئن ۶۳۵م مهٔ ۶۳۰م پس از ژوئن ۶۳۵م[۶۸] پسر کواد پسر هرمز چهارم به دست رستم فرخزاد کشته شد.
بوران بُورانْ   هوچیر، شهبانوی شهبانوان مرگ اکتبر ۶۳۱م ۹ ژوئن ۶۳۰م اکتبر ۶۳۱م دختر خسرو دوم
پیروز دوم گُشْنَسْبْ بَندَگ شاهنشاه مرگ دسامبر ۶۳۱م اکتبر ۶۳۱م دسامبر ۶۳۱م پسر چهاربخت دختر یزدانزاد پسر خسرو یکم به دست درباریان کشته شد.[۶۹]
آزرمی دخت آزرْمْی دُخْت، خورشید   شهبانوی شهبانوان مرگ پس از آوریل ۶۳۲م اکتبر ۶۳۱م آوریل ۶۳۲م دختر خسرو دوم به دست رستم فرخزاد برکنار و نابینا شد.
هرمز پنجم اَئُوهُرْمَزْد   شاهنشاه مرگ پس از ژوئن ۶۳۳م اکتبر ۶۳۱م پس از ژوئن ۶۳۳م پسر کواد دوم به دست رستم فرخزاد کشته شد.
خسرو چهارم خُسْراوْ، فرخزاد، خره زاد   بختیار، شاهنشاه مرگ پس از ژوئن ۶۳۳م آوریل ۶۳۲م پس از ژوئن ۶۳۳م پسر خسرو دوم به دست رستم فرخزاد کشته شد.[۷۰]
یزدگرد سوم یَزْدَکَرَتُ   شاهنشاه ۶۲۴م (یا ۷/۶۱۶م) تا ۶۵۲م ۱۱ ژوئن ۶۳۳ ۶۵۲م پسر شهریار پسر خسرو دوم به دست ماهویهٔ سوری کشته شد. پس از این خاندان ساسانی تا یک سدهٔ بعد تنها در شرق خراسان و ترکستان فرمان راندند.
'بازماندگان خاندان ساسانی در شرق ایران،[۷۱] ۶۵۲ تا پس از ۷۳۱/۷۳۰ میلادی'
نام دیهیمی نام مهادین به زبان پهلوی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
پیروز سوم پیروئوزَت شاهنشاه مرگ ۶۷۹/۶۷۸م ۶۵۲م ۶۷۹/۶۷۸م پسر یزدگرد سوم
بهرام هفتم ورهران (به چینی: آلوهان) ورجاوند، شاهنشاه مرگ ۷۱۰م ۶۵۲م ۷۱۰م پسر یزدگرد سوم
نرسی سوم نِرسِه (به چینی: نی نیش) شاه بزرگ ۶۷۹/۶۷۸م پس از ۷۰۹/۷۰۸م پسر پیروز سوم
خسرو پنجم خُسْراوْ (به چینی: ژولو) شاه بزرگ ۷۱۰م پس از ۷۳۱/۷۳۰م پسر بهرام هفتم

خلفا ۲۰ تا ۳۳۴ هجری قمری/۶۴۱ تا ۹۴۶ میلادیویرایش

' خلفای راشدین، ۲۰ تا ۴۱ هجری قمری/۶۴۱ تا ۶۶۱ میلادی'
نام نام مهادین کنیه فرنام نگاره زادروز- مرگ آغاز خلافت پایان خلافت خویشاوندی یادداشت
ابوبکر عبدالله، (نام پیش از اسلام: عتیق یا عبدالکعبه) ابوبکر صدیق ۵۰پیش از هجرت/۵۷۳م تا ۲۲جمادی‌الثانی۱۳ه‍. ق/۶۳۵م ۱۲ربیع‌الاول۱۱ه‍. ق/۶۳۳م ۲۲جمادی‌الثانی۱۳ه‍. ق/۶۳۵م پسر ابوقحافه عثمان پسر عامر پسر عمرو
دخترش عایشه همسر پیامبر بود.
در ایران فرمانروایی نکرد.
عمر بن خطاب عمر ابوحفص فاروق،امیرالمؤمنین ۳۲ پیش از هجرت/۵۹۰م تا ۲۵ذی الحجه۲۳ق/۶۴۴م ۲۲جمادی‌الثانی۱۳ه‍. ق/۶۳۵م ۲۵ذی الحجه۲۳ق/۶۴۴م پسر خطاب پسر نفیل پسر عبدالعزی
دخترش حفصه همسر پیامبر بود.
به دست پیروز نهاوندی یا ابولؤلؤ غلام مسیحی مغیره بن شعبه والی بصره، کشته شد.
عثمان بن عفان عثمان ابوعمرو ذوالنورین، امیرالمؤمنین ۴۶ پیش از هجرت/۵۷۶م تا ۱۸ذی الحجه۳۵ق/۶۵۶م ۲۹ذی الحجه۲۳ق/۶۴۴م ۱۸ذی الحجه۳۵ق/۶۵۶م پسر عفان پسر ابوالعاص پسر امیه
با دو دختر پیامبر ازدواج کرده بود.
در پیِ شورش مردم کشته شد.
امام علی علی ابوالحسن، ابوتراب مرتضی، امیرالمؤمنین رجب۲۳پیش از هجرت/۶۰۰ م تا ۲۱رمضان۴۰ ه/۳۱ ژانویه ۶۶۰ م۱۳ ۱۹ذی الحجه۳۵ ه / ۶۵۶ م ۲۱رمضان۴۰ق/۶۶۰م پسر ابوطالب عبدمناف (عمران) پسر عبدالمطلب
با فاطمه دختر پیامبر ازدواج کرده بود.
به دست عبدالرحمن ابن ملجم مرادی از خوارج در حال (نماز) کشته شد.
امام حسن حسن ابومحمد مجتبی ۱۵رمضان۳ق/۶۲۴م تا ۲۸صفر۴۹ق/۶۶۸م ۲۲رمضان۴۰ق/۶۶۰م جمادی‌الاول یا ربیع‌الاول۴۱ق/۶۶۱م پسر علی
مادرش فاطمه دختر پیامبر بود.
کناره‌گیری کرد و مسموم شد و درگذشت.
' سفیانیان، ۴۱ تا ۶۴ هجری قمری/۶۶۱ تا ۶۸۳ میلادی'
نام نام مهادین کنیه فرنام نگاره زادروز- مرگ آغاز خلافت پایان خلافت خویشاوندی یادداشت
معاویه یکم ابوعبدالله امیرالمؤمنین ۲۱پیش از هجرت/۶۰۰م تا ۱۵رجب۶۰ق/۶۸۰م ربیع‌الاول۴۱ق/۶۶۱م ۱۵رجب۶۰ق/۶۸۰م پسر ابوسفیان صخر پسر حرب پسر امیه
خواهرش ام حبیبه رمله همسر پیامبر بود.
یزید یکم امیرالمؤمنین ۲۶ق/۶۴۷م تا ۱۴ربیع‌الاول۶۴ق/۶۸۳م ۱۵رجب۶۰ق/۶۸۰م ۱۴ربیع‌الاول۶۴ق/۶۸۳م پسر معاویه یکم
معاویه دوم ابوعبدالرحمن، ابولیلی امیرالمؤمنین ۴۳ق/۶۶۳م تا ۲۵ربیع‌الثانی۶۴ق/۶۸۳م ۱۴ربیع‌الاول۶۴ق/۶۸۳م ۲۵ربیع‌الثانی۶۴ق/۶۸۳م پسر یزید یکم
' زبیریان، ۶۴ تا ۷۳ هجری قمری/۶۸۳ تا ۶۹۲ میلادی'
نام نام مهادین کنیه فرنام نگاره زادروز- مرگ آغاز خلافت پایان خلافت خویشاوندی یادداشت
عبدالله بن زبیر عبدالله ابوبکر امیرالمؤمنین ۱ق/۶۲۲م تا ۱۵جمادی‌الاول۷۳م/۶۹۲م ربیع‌الثانی۶۴ق/۶۸۳م ۱۵جمادی‌الاول۷۳م/۶۹۲م پسر زبیر پسر عوام
مادرش اسماء دختر ابوبکر صدیق بود.
بر تمام سرزمین‌های خلافت به جز شام و مصر فرمانروا بود. کشته شد.
' مروانیان، ۶۴ تا ۱۳۲ هجری قمری/۶۸۳ تا ۷۵۰ میلادی'
نام نام مهادین کنیه فرنام نگاره زادروز- مرگ آغاز خلافت پایان خلافت خویشاوندی یادداشت
مروان یکم ابوحکم، ابوعبدالملک امیرالمؤمنین ۲ق/۶۲۳م تا ۲۷رمضان۶۵ق/۶۸۴م ۳ذی القعده۶۴ق/۶۸۳م ۲۷رمضان۶۵ق/۶۸۴م پسر حکم بن ابوالعاص بن امیه در عمل تنها بر شام حاکم بود.
عبدالملک ابوالولید امیرالمؤمنین رمضان۲۶ق/۶۴۷م تا ۱۴شوال۸۶ق/۷۰۵م ۲۷رمضان۶۵ق/۶۸۴م ۱۴شوال۸۶ق/۷۰۵م پسر مروان یکم تا سال ۷۳ق/۶۹۲م تنها بر شام حاکم بود.
ولید یکم ابوالعباس امیرالمؤمنین ۴۷ق/۶۶۷م تا ۱۵جمادی‌الثانی۹۶ق/۷۱۵م ۱۴شوال۸۶ق/۷۰۵م ۱۵جمادی‌الثانی۹۶ق/۷۱۵م پسر عبدالملک
سلیمان ابوایوب، ابوتراب امیرالمؤمنین ۵۴ق/۶۷۴م تا ۲۰صفر۹۹ق/۷۱۷م ۱۵جمادی‌الثانی۹۶ق/۷۱۵م ۲۰صفر۹۹ق/۷۱۷م پسر عبدالملک
عمر بن عبدالعزیز عمر ابوحفص، ابوخالد، ابویزید امیرالمؤمنین ۶۲ق/۶۸۱م تا ۲۵رجب۱۰۱ق/۷۲۰م ۲۰صفر۹۹ق/۷۱۷م ۲۵رجب۱۰۱ق/۷۲۰م پسر عبدالعزیز پسر مروان یکم
یزید دوم ابوخالد امیرالمؤمنین ۶۵ق/۶۸۴م تا ۲۵شعبان۱۰۵ق/۷۲۴م ۲۵رجب۱۰۱ق/۷۲۰م ۲۵شعبان۱۰۵ق/۷۲۴م پسر عبدالملک
هشام ابوالولید امیرالمؤمنین ۷۲ق/۶۹۱م تا ۶ربیع‌الثانی۱۲۵ق/۷۴۳م ۲۵شعبان۱۰۵ق/۷۲۴م ۶ربیع‌الثانی۱۲۵ق/۷۴۳م پسر عبدالملک
ولید دوم ابوالعباس امیرالمؤمنین ۸۴ق/۷۰۲م تا ۲۷جمادی‌الثانی۱۲۶ق/۷۴۴م ۶ربیع‌الثانی۱۲۵ق/۷۴۳م ۲۷جمادی‌الثانی۱۲۶ق/۷۴۴م پسر یزید دوم
یزید سوم ابوالعباس امیرالمؤمنین ۸۷/۷۰۵م تا ۲۰ذی الحجه۱۲۶ق/۷۴۴م ۲۷جمادی‌الثانی۱۲۶ق/۷۴۴م ۲۰ذی الحجه۱۲۶ق/۷۴۴م پسر ولید یکم
ابراهیم ابواسحاق امیرالمؤمنین مرگ صفر۱۳۲ق/۷۵۰م ۲۰ذی الحجه۱۲۶ق/۷۴۴م ۱۴صفر۱۲۷ق/۷۴۴م پسر ولید یکم کناره‌گیری کرد.
مروان دوم ابوعبدالله، ابوعبدالملک، ابوعبدالرحمن امیرالمؤمنین ۷۴ق/۶۹۳م تا ۲۷ذی الحجه۱۳۲ق/۷۵۰م ۱۴صفر۱۲۷ق/۷۴۴م ۲۷ذی الحجه۱۳۲ق/۷۵۰م پسر محمد بن مروان یکم کشته شد. پس از این خلافت خاندان اموی در اندلس ادامه یافت.
' عباسیان، ۱۳۲ تا ۳۳۴ هجری قمری/۷۵۰ تا ۹۴۶ میلادی'
نام نام مهادین کنیه فرنام نگاره زادروز- مرگ آغاز خلافت پایان خلافت خویشاوندی یادداشت
سفاح عبدالله ابوالعباس امیرالمؤمنین، مرتضی ۱۰۸ق/۷۲۶م تا ۱۳ذی الحجه۱۳۶ق/۷۵۴م ۱۳ربیع‌الاول۱۳۲ق/۷۵۰م ۱۳ذی الحجه۱۳۶ق/۷۵۴م پسر محمد پسر علی پسر عبدالله بن عباس
منصور عبدالله ابوجعفر امیرالمؤمنین، المنصور بالله ۷ذی الحجه۹۷ق/۷۰۶م تا ۶ذی الحجه۱۵۸ق/۷۷۵م ۱۳ذی الحجه۱۳۶ق/۷۵۴م ۶ذی الحجه۱۵۸ق/۷۷۵م پسر محمد پسر علی پسر عبدالله بن عباس
مهدی محمد ابوعبدالله امیرالمؤمنین، المهدی بالله ۱۲۶ق/۷۴۳م تا ۲۲محرم۱۶۹ق/۷۸۵م ۶ذی الحجه۱۵۸ق/۷۷۵م ۲۲محرم۱۶۹ق/۷۸۵م پسر منصور
هادی موسی ابومحمد امیرالمؤمنین، الهادی بالله ۱۴۸ق/۷۶۴م تا ۱۶ربیع‌الاول۱۷۰ق/۷۸۶م ۲۲محرم۱۶۹ق/۷۸۵م ۱۶ربیع‌الاول۱۷۰ق/۷۸۶م پسر مهدی
رشید هارون ابوجعفر امیرالمؤمنین، الرشید بالله ۱۵۱ق/۷۶۷م تا ۳جمادی‌الثانی۱۹۳ق/۸۰۹م ۱۷ربیع‌الاول۱۷۰ق/۷۸۶م ۳جمادی‌الثانی۱۹۳ق/۸۰۹م پسر مهدی
امین محمد ابوعبدالله امیرالمؤمنین، الامین بالله رمضان۱۷۰ق/۷۸۶م تا ۲۶محرم۱۹۸ق/۸۱۳م ۳جمادی‌الثانی۱۹۳ق/۸۰۹م ۲۶محرم۱۹۸ق/۸۱۳م پسر رشید کشته شد.
مأمون عبدالله ابوالعباس امیرالمؤمنین، المأمون بالله ۱۷ربیع‌الاول۱۷۰ق/۷۸۶م تا ۱۶رجب۲۱۸ق/۸۳۳م ۲۶محرم۱۹۸ق/۸۱۳م ۱۶رجب۲۱۸ق/۸۳۳م پسر رشید
مبارک ابراهیم امیرالمؤمنین، المبارک بالله ۱۶۲ق/ تا ۲۲۴ق/۸۳۹م محرم۲۰۲ق/۸۱۷م ۲۳ذی الحجه۲۰۳ق/۸۱۹م پسر مهدی برکنار شد.
معتصم محمد ابواسحاق امیرالمؤمنین، المعتصم بالله ۱۸۰ق/۷۹۶م تا ۱۸ربیع‌الاول۲۲۷ق/۸۴۲م ۱۶رجب۲۱۸ق/۸۳۳م ۱۸ربیع‌الاول۲۲۷ق/۸۴۲م پسر رشید
واثق هارون ابوجعفر امیرالمؤمنین، الواثق بالله ۲۰۰ق/۸۱۶م تا ۲۳ذی الحجه۲۳۲ق/۸۴۷م ۱۸ربیع‌الاول۲۲۷ق/۸۴۲م ۲۳ذی الحجه۲۳۲ق/۸۴۷م پسر معتصم
متوکل جعفر ابوالفضل امیرالمؤمنین، المتوکل علی‌الله ۲۰۵ق/۸۲۱م تا ۴شوال۲۴۷ق/۸۶۱م ۲۳ذی الحجه۲۳۲ق/۸۴۷م ۴شوال۲۴۷ق/۸۶۱م پسر معتصم کشته شد.
منتصر محمد ابوجعفر امیرالمؤمنین، المنتصر بالله ۲۲۳ق/۸۳۸م تا ۳ربیع‌الثانی۲۴۸ق/۸۶۲م ۴شوال۲۴۷ق/۸۶۱م ۳ربیع‌الثانی۲۴۸ق/۸۶۲م پسر متوکل
مستعین احمد ابوالعباس امیرالمؤمنین، المستعین بالله ۲۲۵ق/۸۴۰م تا ۴محرم۲۵۲ق/۸۶۶م ۳ربیع‌الثانی۲۴۸ق/۸۶۲م ۴محرم۲۵۲ق/۸۶۶م پسر محمداکبر پسر معتصم کشته شد.
معتز محمد (یا زبیر) ابوعبدالله امیرالمؤمنین، المعتز بالله ۲۳۲ق/۸۴۷م تا ۲۷رجب۲۵۵ق/۸۶۹م ۴محرم۲۵۲ق/۸۶۶م ۲۷رجب۲۵۵ق/۸۶۹م پسر متوکل کشته شد.
مهتدی محمد ابواسحاق امیرالمؤمنین، المهتدی بالله ۲۱۷ق/۸۳۲م تا ۱۸رجب۲۵۶ق/۸۷۰م ۲۷رجب۲۵۵ق/۸۶۹م ۱۸رجب۲۵۶ق/۸۷۰م پسر واثق کشته شد.
معتمد احمد ابوالعباس امیرالمؤمنین، المعتمد علی‌الله ۲۲۸ق/۸۴۳م تا ۲۰رجب۲۷۹ق/۸۹۲م ۱۸رجب۲۵۶ق/۸۷۰م ۲۰رجب۲۷۹ق/۸۹۲م پسر متوکل
معتضد احمد ابوالعباس امیرالمؤمنین، المعتضد علی‌الله ۲۴۲ق/۸۵۶م تا ۲۲ربیع‌الثانی۲۸۹ق/۹۰۲م ۲۰رجب۲۷۹ق/۸۹۲م ۲۲ربیع‌الثانی۲۸۹ق/۹۰۲م پسر موفق پسر متوکل
مکتفی علی ابومحمد امیرالمؤمنین، المکتفی بالله ۲۶۴ق/۸۷۸م تا ۱۲ذی القعده۲۹۵ق/۹۰۸م ۲۲ربیع‌الثانی۲۸۹ق/۹۰۲م ۱۲ذی القعده۲۹۵ق/۹۰۸م پسر معتضد
مقتدر جعفر ابوالفضل امیرالمؤمنین، المقتدر بالله ۲۱رمضان۲۸۲ق/۸۹۵م تا ۲۷شوال۳۲۰ق/۹۳۲م ۱۲ذی القعده۲۹۵ق/۹۰۸م ۲۱ربیع‌الاول۲۹۶ق/۹۰۹م پسر معتضد برکنار شد.
مرتضی عبدالله ابوالعباس امیرالمؤمنین، المرتضی بالله، المنتصف بالله ۲۴۶ق/۸۶۰م تا ۲۲ربیع‌الثانی۲۹۶ق/۹۰۹م ۲۱ربیع‌الاول۲۹۶ق/۹۰۹م ۲۲ربیع‌الاول۲۹۶ق/۹۰۹م پسر معتز برکنار و کشته شد.
مقتدر جعفر ابوالفضل امیرالمؤمنین، المقتدر بالله ۲۱رمضان۲۸۲ق/۸۹۵م تا ۲۷شوال۳۲۰ق/۹۳۲م ۲۲ربیع‌الاول۲۹۶ق/۹۰۹م ۱۵محرم۳۱۷ق/۹۲۹م پسر معتضد خلافت دوباره. برکنار شد.
قاهر محمد ابومنصور امیرالمؤمنین، القاهر بالله ۲۸۷ق/۹۰۰م تا ۳۳۸ق/۹۴۸م ۱۵محرم۳۱۷ق/۹۲۹م ۱۶محرم۳۱۷ق/۹۲۹م پسر معتضد برکنار شد.
مقتدر جعفر ابوالفضل امیرالمؤمنین، المقتدر بالله ۲۱رمضان۲۸۲ق/۸۹۵م تا ۲۷شوال۳۲۰ق/۹۳۲م ۱۶محرم۳۱۷ق/۹۲۹م ۲۷شوال۳۲۰ق/۹۳۲م پسر معتضد خلافت سه باره.
قاهر محمد ابومنصور امیرالمؤمنین، القاهر بالله ۲۸۷ق/۹۰۰م تا ۳۳۸ق/۹۴۸م ۲۷شوال۳۲۰ق/۹۳۲م ۶جمادی‌الاول۳۲۲ق/۹۳۴م پسر معتضد خلافت دوباره. برکنار و نابینا شد.
راضی احمد (یا محمد) ابوالعباس امیرالمؤمنین، الراضی بالله ۲۹۷ق/ ۹۱۰م تا ۲۰ربیع‌الاول۳۲۹ق/۹۴۰م ۶جمادی‌الاول۳۲۲ق/۹۳۴م ۲۰ربیع‌الاول۳۲۹ق/۹۴۰م پسر مقتدر
متقی ابراهیم ابواسحاق امیرالمؤمنین، المتقی بالله ۲۹۷ق/ ۹۱۰م تا شعبان۳۵۷ق/۹۶۸م ۲۰ربیع‌الاول۳۲۹ق/۹۴۰م ۲۰صفر۳۳۳ق/۹۴۴م پسر مقتدر برکنار و نابینا شد.
مستکفی عبدالله ابوالقاسم امیرالمؤمنین، المستکفی بالله ۲۹۲ق/۹۰۵م تا ۳۳۸ق/۹۵۰م ۲۰صفر۳۳۳ق/۹۴۴م ۲۲جمادی‌الثانی۳۳۴ق/۹۴۶م پسر مکتفی برکنار و نابینا شد. پس از این خلافت هیچ گونه فرمانروایی بر ایران نداشت. خلافت خاندان عباسی تا ۶۵۶ق/۱۲۵۸م در بغداد و پس از آن در قاهره ادامه یافت.

گاوباریانویرایش

باوندیانویرایش

طاهریان ۸۲۱ میلادی تا ۸۷۳ میلادیویرایش

صفاریانویرایش

علویان تبرستانویرایش

 • حسن بن زید
 • القائم
 • داعی الحق
 • حسن پسر مهدی
 • داعی صغیر

سامانیانویرایش

زیاریانویرایش

بوییانویرایش

لقب کنیه نام نگاره لقب زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویهٔ فارس (۹۳۳–۱۰۶۲)
عمادالدوله ابوالحسن علی ۸۹۱–۹۴۹ ۹۳۴ ۹۴۹ پسر بویه
عضدالدوله ابوشجاع پناه‌خسرو   ۹۳۶–۹۸۳ ۹۴۹ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
برادرزاده عمادالدوله
شرف‌الدوله ابوالفوارس شیرذیل (شیردل) ۹۶۲–۹۸۹ ۹۸۳ ۹۸۹ پسر عضدالدوله
صمصام‌الدوله ابوکالیجار مرزبان ۹۶۴–۹۹۸ ۹۸۹ ۹۹۸ پسر عضدالدوله
بهاءالدوله ابونصر پیروزخوارشاذ

 

۹۷۱–۱۰۱۲ ۹۹۸ ۱۰۱۲ پسر عضدالدوله
سلطان‌الدوله ابوشجاع پناه‌خسرو ۹۹۲–۱۰۲۴ ۱۰۱۲ ۱۰۲۴ پسر بهاءالدوله
عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان

 

۱۰۱۱–۱۰۴۸ ۱۰۲۴ ۱۰۴۸ پسر سلطان‌الدوله
ابومنصور پولادستون ۱۰۶۲-؟ ۱۰۴۸ ۱۰۶۲ پسر عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان
لقب کنیه نام نگاره لقب زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویهٔ ری (۹۴۳–۱۰۲۹)
رکن‌الدوله ابوعلی حسن   ۸۹۸–۹۷۶ ۹۳۵ ۹۷۶ پسر بویه
فخرالدوله ابوالحسن علی ۹۵۲–۹۹۷ ۹۷۶ ۹۸۰ پسر رکن‌الدوله
مؤیدالدوله ابومنصور بویه   ۹۴۱–۹۸۳ ۹۷۷ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
فخرالدوله (بار دوم) ابوالحسن علی ۹۵۲–۹۹۷ ۹۸۴ ۹۹۷ پسر رکن‌الدوله
مجدالدوله ابوطالب رستم   ۹۹۳–۱۰۲۹ ۹۹۷ ۱۰۲۹ پسر فخرالدوله
لقب کنیه نام نگاره لقب زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویهٔ همدان (۹۷۶–۱۰۲۴)
مؤیدالدوله ابومنصور بویه   ۹۴۱–۹۸۳ ۹۷۶ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
فخرالدوله ابوالحسن علی ۹۵۲–۹۹۷ ۹۸۴ ۹۹۷ پسر رکن‌الدوله
شمس‌الدوله ابوطاهر شاه‌خسرو   ۱۰۲۱-؟ ۹۹۷ ۱۰۲۱ پسر فخرالدوله
سماءالدوله ابوالحسن ؟ علی ۱۰۲۳-؟ ۱۰۲۱ ۱۰۲۳ پسر شمس‌الدوله
لقب کنیه نام نگاره لقب زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویه عراق (۹۴۵–۱۰۵۵)
معزالدوله ابوالحسن احمد ۹۱۵–۹۶۷ ۹۴۵ ۹۶۷ پسر بویه
عزالدوله ابومنصور بختیار ۹۴۳–۹۷۹ ۹۶۷ ۹۷۸ پسر معزالدوله
عضدالدوله ابوشجاع پناه‌خسرو   ۹۳۷–۹۸۳ ۹۷۸ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
صمصام‌الدوله ابوکالیجار مرزبان ۹۶۴–۹۹۸ ۹۸۳ ۹۸۷ پسر عضدالدوله
شرف‌الدوله ابوالفوارس شیرذیل (شیردل) ۹۶۲–۹۸۹ ۹۸۷ ۹۸۹ پسر عضدالدوله
بهاءالدوله ابونصر پیروزخوارشاذ   ۹۷۰–۱۰۱۲ ۹۸۹ ۱۰۱۲ پسر عضدالدوله
سلطان‌الدوله ابوشجاع پناه‌خسرو ۹۹۲–۱۰۲۴ ۱۰۱۲ ۱۰۲۱ پسر بهاءالدوله
مشرف‌الدوله ابوعلی حسن ۱۰۰۲–۱۰۲۵ ۱۰۲۱ ۱۰۲۵ پسر بهاءالدوله
جلال‌الدوله ابوطاهر پیروزخسرو ۹۹۴–۱۰۴۳ ۱۰۲۷ ۱۰۴۴ پسر بهاءالدوله
عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان   ۱۰۱۱–۱۰۴۸ ۱۰۴۴ ۱۰۴۸ پسر سلطان‌الدوله
ملک رحیم ابونصر خسروپیروز ۱۰۵۸-؟ ۱۰۴۸ ۱۰۵۵ پسر عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان

غزنویانویرایش

سلجوقیان ۱۰۲۹–۱۱۹۴ویرایش

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
سلجوقیان ۱۰۲۹–۱۱۹۴
۱ طغرل یکم محمد رکن الدین، ابوطالب، بیگ، سلطان ۹۹۵–۱۰۶۳ ۱۰۲۹ ۱۰۶۳ پسر میکائیل پسر سلجوق
۲ آلپ ارسلان محمد عضدالدوله، عضدالدین، ابوشجاع، سلطان ۱۰۳۹–۱۰۷۲ ۱۰۶۳ ۱۰۷۲ پسر چغری بیگ داود برادر طغرل یکم به دست سرباز اسیری کشته شد.
۳ ملکشاه یکم حسن   جلال الدوله، جلال الدین، ابوالفتح، سلطان ۱۰۵۵–۱۰۹۲ ۱۰۷۲ ۱۰۹۲ پسر آلپ ارسلان در بغداد فوت می‌کند.
۴ محمود یکم ناصرالدین، ابوالقاسم، سلطان ۱۰۸۶–۱۰۹۴ ۱۰۹۲ ۱۰۹۴ پسر ملکشاه یکم
۵ برکیارق محمد رکن الدین، ابوالمظفر، سلطان ۱۰۸۰–۱۱۰۵ ۱۰۹۴ ۱۱۰۵ پسر ملکشاه یکم
۶ ملکشاه دوم معزالدین، ابوالفتح، سلطان ۱۱۰۱ - ? ۱۱۰۵ ۱۱۰۵ پسر برکیارق به دست محمد یکم خلع و نابینا شد
۷ محمد یکم طَپَر غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان ۱۰۸۲–۱۱۱۸ ۱۱۰۵ ۱۱۱۸ پسر ملکشاه یکم
۸ سنجر احمد معزالدین، ابوالحارث، سلطان ۱۰۸۷–۱۱۵۷ ۱۰۹۷ ۱۱۱۸ پسر ملکشاه یکم
۹ محمود دوم مغیث الدین، سلطان ۱۱۰۴–۱۱۳۱ ۱۱۱۸ ۱۱۳۱ پسر محمد یکم
۱۰ داود مغیث الدین، ابوالفتح، سلطان ? - ۱۱۳۲ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ پسر محمود دوم
۱۱ طغرل دوم رکن الدین، ابوطالب، سلطان ۱۱۰۹–۱۱۳۴ ۱۱۳۲ ۱۱۳۴ پسر محمد یکم
۱۲ مسعود غیاث الدین، ابوالفتح، سلطان ۱۱۰۹–۱۱۵۲ ۱۱۳۴ ۱۱۵۲ پسر محمد یکم
۱۳ ملکشاه سوم مغیث الدین، سلطان ۱۱۲۸–۱۱۶۰ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ پسر محمود دوم
۱۴ محمد دوم غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان ۱۱۲۸–۱۱۶۰ ۱۱۵۳ ۱۱۶۰ پسر محمود دوم
۱۵ سلیمانشاه معزالدین، ابوالحارث، سلطان ۱۱۱۸–۱۱۶۲ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ پسر محمد یکم خلع شد
۱۶ ارسلان رکن الدین، سلطان ۱۱۳۴–۱۱۷۶ ۱۱۶۱ ۱۱۷۶ پسر طغرل دوم
۱۷ طغرل سوم رکن الدین، ابوطالب، سلطان ? - ۱۱۹۴ ۱۱۷۶ ۱۱۹۴ پسر ارسلان کشته شد.

خوارزمشاهیانویرایش

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
خوارزمشاهیان (۱۱۵۳–۱۲۳۱)
قطب‌الدین محمد پسر انوشتکین غرجه
علاءالدین اتسز ابوالمظفر ۱۰۹۷/۱۱۰۵–۱۱۵۶ ۱۱۵۳ ۱۱۵۶ پسر قطب‌الدین محمد
تاج‌الدین ایل‌ارسلان ابوالفتح ۱۱۷۱-? ۱۱۵۶ ۱۱۷۲ پسر اتسز
جلال‌الدین سلطانشاه ۱۱۹۳- پسر ایل ارسلان
علاءالدین تکش ۱۲۰۰-? ۱۱۷۲ ۱۲۰۰ پسر ایل ارسلان
علاءالدین محمد ابوالفتح   ۱۲۲۰-? ۱۲۰۰ ۱۲۲۰ پسر تکش
ترکان خاتون ۱۲۳۱-? ۱۲۰۰ ۱۲۲۰ مادر سلطان محمد
جلال‌الدین منکبرنی ۱۲۳۱-? ۱۲۲۰ ۱۲۳۱ پسر محمد

ایلخانانویرایش

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
ایلخانان (۱۲۵۶–۱۳۵۷)
هولاکو   ۱۲۱۷–۱۲۶۵ ۱۲۵۶ ۱۲۶۵ پسر تولی‌خان،نوه چنگیزخان مغول
اباقاخان   ۱۲۳۴–۱۲۸۲ ۱۲۶۵ ۱۲۸۲ پسر هولاکو
سلطان احمد تکودار بن هولاکو   ۱۲۸۴-؟ ۱۲۸۲ ۱۲۸۴ پسر هولاکو
ارغون‌خان بن اباقا   ۱۲۵۸–۱۲۹۱ ۱۲۸۴ ۱۲۹۱ پسر اباقاخان
گیخاتون بن اباقا   ۱۲۹۵-؟ ۱۲۹۱ ۱۲۹۵ پسر اباقاخان
بایدوخان بن طرغان   ۱۲۹۵-؟ ۱۲۹۵ ۱۲۹۵
غازان بن ارغون محمود   ۱۲۷۱–۱۳۰۴ ۱۲۹۵ ۱۳۰۴ پسر ارغون‌خان
اولجایتو خدابنده بن ارغون   ۱۲۸۰–۱۳۱۶ ۱۳۰۴ ۱۳۱۶ پسر ارغون‌خان
ابوسعید بهادرخان بن اولجایتو   ۱۳۰۵–۱۳۳۵ ۱۳۱۶ ۱۳۳۵ پسر الجایتو
ارپاگاون ۱۳۳۶-? ۱۳۳۵ ۱۳۳۶
موسی خان ۱۳۳۷-? ۱۳۳۶ ۱۳۳۷
طغا تیمورخان ۱۳۵۳-? ۱۳۳۵ ۱۳۵۳
محمد خان ۱۳۳۸-? ۱۳۳۶ ۱۳۳۸
ساتی‌بیگ ۱۳۰۰–۱۳۴۵ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ دختر الجایتو
شاه جهان ایلخانی ۱۳۳۹ ۱۳۴۰
سلیمان خان ۱۳۳۹ ۱۳۴۵
انوشیروان عادل ۱۳۴۴ ۱۳۵۶

دودمان‌های محلیویرایش

جلایریانویرایش

آل مظفر یا مظفریانویرایش

آل اینجوویرایش

کیاییانویرایش

 • سید امیر کیای مَلاطی، بنیان‌گذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (۷۶۳–۷۷۶) ق.
 • سید رضی کیا حکومت از (۷۲۹–۷۹۹) ق.
 • کارکیا سید محمد اول حکومت از (۸۲۹–۸۳۷) ق.
 • کارکیا ناصر کیا حکومت از (۸۳۷–۸۵۱) ق.
 • کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: ۸۵۱–۸۸۳) ق.
 • کارکیا میرزاعلی

...

امپراتوری تیموری ۱۳۷۰ – ۱۵۰۶ میلادیویرایش

# پادشاه زندگی
نسبت با پادشاه قبلی
تولد (خورشیدی) مرگ (خورشیدی)
تاجگذاری (خورشیدی) پایان (خورشیدی) مدت حکومت
۱ تیمور لنگ ۷۱۵
۶۸ سال و ۹ ماه و ۲۶ روز ۷۴۸ ۷۸۳ ۳۵ سال بنیان‌گذار حکومت
۲ پیرمحمد جهانگیر ۷۵۳ ۷۸۵
۷۸۳ ۷۸۵ ۲ سال نوهٔ تیمور، پسر غیاث‌الدین جهانگیر
۲
۷۴۷ ۷۸۷ ۴۰ سال
۷۸۷ ۴ سال پسر تیمور
۲ خلیل سلطان
۷۹۰ ۲۷ سال ۷۸۳ ۷۸۷ ۴ سال پسر میران‌شاه
۲
۷۵۶ ۸۲۵ ۶۹ سال ۷۸۳ ۸۲۵ ۴۲ سال پسر تیمور
۶ الغ بیگ ۷۷۳ ۸۲۸ ۵۵ سال ۷۹۰ ۸۲۸ ۳۸ سال پسر شاهرخ
۷ سلطان ابراهیم میرزا ۷۷۳
۴۱ سال ۷۹۴ ۸۱۴ ۲۰ سال پسر شاهرخ
۸
؟ ۸۳۰ ؟ ۸۲۶ ۸۳۰ ۴ سال نوهٔ شاهرخ، پسر بای‌سنقر
۹ عبداللطیف میرزا ۷۹۹ ۸۲۹ ۳۰ سال ۸۲۸ ۸۲۹ ۱ سال
۹ ابوالقاسم بابر ۸۰۱ ۸۳۶ ۳۵ سال ۸۲۸
۸ سال نوهٔ شاهرخ، پسر بای‌سنقر
۱۱ عبدالله میرزا ۷۸۹-۷۹۰
۴۰-۴۱ سال ۸۲۹ ۸۳۰ ۱ سال پسر ابراهیم میرزا
۱۲ ابوسعید میرزا ۸۰۳ ۸۴۸ ۴۵ سال سمرقند:۸۳۰

هرات:۸۳۸

سمرقند:۸۴۸

هرات:۸۴۸

سمرقند:۱۸ سال

هرات:۱۰ سال

پسر نوهٔ تیمور
۱۳ میرزا شاه محمود ۸۲۵ ۸۳۹ ۱۴ سال ۸۳۶ ۸۳۶ چند هفته پسر ابوالقاسم بابر
۱۳ ابراهیم میرزا پسر علاءالدوله ؟ ۸۳۸ ؟ ۸۳۶ ۸۳۸ ۲ سال پسر نوهٔ شاهرخ، پسر علاءالدوله میرزا پسر بای‌سنقر
۱۵ یادگار محمد میرزا ؟ ۸۴۹ ؟ ۸۴۸ ۸۴۹ ۱ سال پسر محمد پسر بای‌سنقر
۱۵ حسین بایقرا ۸۱۷ ۸۸۵ ۶۸ سال ۸۴۸ ۸۸۵ ۳۷ سال نوهٔ نوهٔ تیمور
۱۵ سلطان احمد ۸۳۰ ۸۷۳ ۴۳ سال ۸۴۸ ۸۷۳ ۲۵ سال پسر ابوسعید میرزا
۱۸ سلطان محمود ۸۳۲ ۸۷۳ ۴۱ سال ۸۷۲ ۸۷۳ ۱ سال پسر ابوسعید میرزا
۱۹ بدیع‌الزمان میرزا ؟ ۸۸۶ ؟ ۸۸۵ ۸۸۶ ۱ سال پسر حسین بایقرا
۱۹ مظفرحسین میرزا ؟ ۸۸۶ ؟ ۸۸۵ ۸۸۶ ۱ سال پسر حسین بایقرا

قراقویونلوویرایش

فرمانروایان محلی قراقویونلوویرایش

سلاطین قراقویونلوویرایش

 1. جهانشاه
 2. حسن‌علی (فرزند جهانشاه)

آق‌قویونلوویرایش

فرمانروایان محلی آق‌قویونلوویرایش

سلاطین آق‌قویونلوویرایش

 1. سلطان حسن (اوزون حسن)
 2. سلطان خلیل
 3. سلطان یعقوب
 4. سلطان بایسنقر
 5. سلطان رستم
 6. سلطان احمد (گوده احمد)

فرمانروایان دورهٔ هرج‌ومرج پایانی آق‌قویونلوویرایش

صفویانویرایش

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ شاه اسماعیل یکم   ۱۴۸۷–۱۵۲۴ ۱۵۰۲–۱۵۲۴ -
۲ شاه تهماسب یکم   ۱۵۱۴–۱۵۷۶ ۱۵۲۵–۱۵۷۶ پسر
۳ شاه اسماعیل دوم   ۱۵۳۷–۱۵۷۷ ۱۵۷۶–۱۵۷۷ پسر
۴ شاه محمد خدابنده   ۱۵۳۲–۱۵۹۶ ۱۵۷۷–۱۵۸۷ برادر عزل شد
۵ شاه عباس بزرگ   ۱۵۷۱–۱۶۲۹ ۱۵۸۷–۱۶۲۹ پسر
۶ شاه صفی   ۱۶۱۱–۱۶۴۲ ۱۶۲۹–۱۶۴۲ نوه
۷ شاه عباس دوم   ۱۶۳۲–۱۶۶۶ ۱۶۴۲–۱۶۶۶ پسر
۸ شاه سلیمان   ۱۶۴۵–۱۶۹۴ ۱۶۶۶–۱۶۹۴ پسر نام او صفی میرزا بود و بار اول با نام شاه صفی تاج بر سرگذاشت و در دومین سال سلطنت خود با نام سلیمان تاجگذاری کرد.
۹ شاه سلطان حسین   ۱۶۶۸–۱۷۲۶ ۱۶۹۴–۱۷۲۲ پسر توسط محمود افغان عزل شد و سپس به دست اشرف افغان به قتل رسید

هوتکیانویرایش

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ محمود افغان   ۱۶۹۷–۱۷۲۵ ۱۷۲۲–۱۷۲۵ بنیانگذار از سلطنت خلع شده و به دست اشرف افغان کشته شد
۲ اشرف افغان   ؟ - ۱۷۳۰ ۱۷۲۵–۱۷۲۹ پسر عموی محمود افغان در هنگام فرار به دست بلوچ‌ها کشته شد

صفویانویرایش

ردیف نام تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ شاه طهماسب دوم ۱۷۰۴–۱۷۴۰ ۱۷۲۹–۱۷۳۲ پسر شاه سلطان حسین توسط نادر شاه از سلطنت برکنار و کشته شد
۲ شاه عباس سوم ۱۷۳۲–۱۷۴۰ ۱۷۳۲–۱۷۳۵ پسر شاه طهماسب دوم در شش ماهگی توسط نادر شاه به سلطنت رسید و نادر شاه نایب السلطنه شد و در خردسالی توسط رضاقلی میرزا به قتل رسید

افشاریانویرایش

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ نادرشاه   ۱۶۸۸–۱۷۴۷ ۱۷۳۵–۱۷۴۷ بنیان‌گذار سلسله افشاریان به دست عادل‌شاه کشته شد
۲ عادل‌شاه ۱۷۲۳–۱۷۴۸ ۱۷۴۷–۱۷۴۸ برادرزاده نادرشاه به دست ابراهیم‌شاه کشته شد
۳ ابراهیم‌شاه ؟ - ۱۷۴۸ ۱۷۴۸ برادر عادل‌شاه به دست شاهرخ‌میرزا کشته شد
۴ شاهرخ‌میرزا ۱۷۳۳–۱۷۹۶ ۱۷۴۸–۱۷۵۰ نوه نادرشاه از سال ۱۷۵۰ تا ۱۷۹۶ فقط حاکم خراسان بود تا اینکه آقامحمدخان قاجار او را از سلطنت خلع کرد و پس از شکنجه‌های بسیار به تبعید فرستاد وی در راه تبعید به علت کهنسالی و شکنجه‌های بسیاری که شده بود درگذشت

زندیانویرایش

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ کریم‌خان زند   ۱۷۰۷–۱۷۷۹ ۱۷۵۰–۱۷۷۹ بنیان‌گذار سلسله زندیان
۲ ابوالفتح‌خان زند ؟ - ۱۷۷۹ ۱۷۷۹ پسر کریم‌خان زند
۳ محمدعلی‌خان زند ؟ - ۱۷۷۹ ۱۷۷۹ پسر کریم‌خان زند ترور شد
۴ صادق‌خان زند ؟ - ۱۷۸۱ ۱۷۷۹–۱۷۸۱ برادر کریم‌خان زند
۵ علیمرادخان زند ؟ - ۱۷۸۵ ۱۷۸۱–۱۷۸۵ خواهرزاده کریم‌خان زند
۶ جعفرخان زند ؟ - ۱۷۸۹ ۱۷۸۵–۱۷۸۹ پسر صادق‌خان زند
۷ صیدمرادخان زند ؟ - ۱۷۸۹ ۱۷۸۹ پسر عموی علیمرادخان زند
۸ لطفعلی‌خان زند   ۱۷۶۹–۱۷۹۴ ۱۷۸۹–۱۷۹۴ پسر جعفرخان زند به دستور آقامحمدخان قاجار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و کشته شد.

قاجارویرایش

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ آغامحمدخان قاجار   ۱۷۴۲–۱۷۹۷ ۱۷۹۴–۱۷۹۷ - پایه‌گذار سلسله قاجار که در شوشا به دست سه تن از خدمتکارانش به قتل رسید
۲ فتحعلی شاه   ۱۷۷۲–۱۷۶۴ ۱۷۹۷–۱۸۳۴ برادرزاده
۳ محمد شاه   ۱۸۰۸–۱۸۴۸ ۱۸۳۴–۱۸۴۸ نوه
۴ ناصرالدین شاه   ۱۸۳۱–۱۸۹۶ ۱۸۴۸–۱۸۹۶ پسر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی به دست میرزا رضا کرمانی به قتل رسید
۵ مظفرالدین شاه   ۱۸۵۳–۱۹۰۷ ۱۸۹۶–۱۹۰۷ پسر وی آخرین پادشاهی است که در ایران درگذشته‌است.
۶ محمدعلی شاه   ۱۸۷۲–۱۹۲۵ ۱۹۰۷–۱۹۰۹ پسر عزل شد
۷ احمدشاه   ۱۸۹۸–۱۹۳۰ ۱۹۰۹–۱۹۲۵ پسر عزل شد

پهلویویرایش

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ رضاشاه   ۲۴ اسفند ۱۲۵۶ – ۴ مرداد ۱۳۲۳ ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ – ۲۴ شهریور ۱۳۲۰ - حملهٔ متفقین به ایران و استعفا و تبعید وی.
۲ محمدرضاشاه   ۴ آبان ۱۲۹۸ – ۵ مرداد ۱۳۵۹ ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ – ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پسر پایان نظام پادشاهی در پی انقلاب ۱۳۵۷ ایران.

الگوهاویرایش

جستارهای وابستهویرایش

یادداشت‌هاویرایش

 1. Qashqai, Chronicle of Early Iran History.
 2. Cameron, 1936; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ Qashqai, Chronicle of Elamites.
 4. جایگاه جغرافیایی اوان نامشخص است ولی بسیار محتمل است که در نزدیکی پشتکوه لرستان واقع بوده باشد. سه شاه نخست اوان بر میانرودان نیز فرمانروایی کرده‌اند.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ Legrain, 1922; Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam ...", 1998.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ Cameron, 1936.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ Potts, 1999.
 8. Legrain, 1922; Cameron, 1936; D’yakonov, 1956; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997.
 9. Qashqai, Chronicle of Early Iran History.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ Hinz, 1972.
 11. در سال‌های ۲۰۷۸ و ۲۰۱۶پ. م به دست سپاهیان اور گشوده شد. پس از وی شاهان سیماشکی رهبری ایلام را در دست گرفتند.
 12. تصور می‌شود که سیماشکی در نزدیکی اصفهان کنونی قرار داشته‌است.
 13. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam ...", 1998.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ Potts, 1999
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ ۱۵٫۳ Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam ...", 1998.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ Vallat, "Elam ...", 1998.
 17. لفظ "روهوشاک" در زبان ایلامی به عنوان معادلی برای واژهٔ اکدی به معنی "خواهرزاده" آمده‌است ولی به احتمال زیاد اشاره به ازدواجی فامیلی بین خواهر و برادر دارد. نگاه کنید به: Vallat, "Elam ...", 1998.
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۲ Vallat , François. Elam: The History of Elam.
 19. همچنین شاه بابل نیز بوده‌است
 20. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Vallat, 1995; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam ...", 1998; Reade, 2000; Henkelman, 2003; Tavernier, 2004.
 21. Qashqai, Chronicle of Early Iran History.
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ Cameron, 1936; D’yakonov, 1956; The Cambridge History of Iran
 23. Qashqai, Chronicle of Early Iran History.
 24. Qashqai, Chronicle of Early Iran History.
 25. Qashqai, Chronicle of Achaemenids.
 26. «گمان می رود نام کوروش را پس از رسیدن به پادشاهی با الهام گرفتن از رود کر در جنوب پاسارگاد بر خود گذاشته باشد».
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ Qashqai, Chronicle of Macedonians.
 28. Qashqai, Chronicle of Arsacids.
 29. بر اساس شمارش قدیمی:اشک سوم
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ Assar, 2004.Assar, 2005. Assar, "Moses of Choren & the Early Parthian Chronology", 2006.
 31. بر اساس شمارش قدیمی:اشک چهارم
 32. بر اساس شمارش قدیمی:اشک پنجم
 33. بر اساس شمارش قدیمی:اشک ششم
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ ۳۴٫۲ ۳۴٫۳ ۳۴٫۴ ۳۴٫۵ ۳۴٫۶ ۳۴٫۷ Assar, G.R.F. , "A Revised Parthian Chronology of the Period 165-91 BCE" Qashqai, H.R. , "The successors of Mithridates II"
 35. بر اساس شمارش قدیمی:اشک هفتم
 36. بر اساس شمارش قدیمی:اشک هشتم
 37. بر اساس شمارش قدیمی:اشک نهم
 38. Assar, G.R.F. , "A Revised Parthian Chronology of the Period 165-91 BCE"
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ ۳۹٫۲ ۳۹٫۳ Qashqai, H. , "The successors of Mithridates II"
 40. بر اساس شمارش قدیمی:اشک دهم
 41. بر اساس شمارش قدیمی:اشک یازدهم
 42. بر اساس شمارش قدیمی:اشک دوازدهم
 43. بر اساس شمارش قدیمی:اشک سیزدهم ارد یکم
 44. بر اساس شمارش قدیمی:اشک چهاردهم
 45. Josephus Flavius, Antiquities of the Jews, Book XVI, Ch.8.4
 46. بر اساس شمارش قدیمی:اشک پانزدهم
 47. بر اساس شمارش قدیمی:اشک شانزدهم ارد دوم
 48. بر اساس شمارش قدیمی:اشک هفدهم
 49. بر اساس شمارش قدیمی:اشک هجدهم
 50. بر اساس شمارش قدیمی:اشک نوزدهم گودرز
 51. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیستم
 52. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیست و یکم
 53. Tacitus, The Annals, 11.10
 54. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیست و دوم
 55. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیست و سوم
 56. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیست و چهارم
 57. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیست و پنجم بلاش دوم
 58. See: Unknown King (III) (ح. AD 140)
 59. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیست و ششم بلاش سوم
 60. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیست و هفتم بلاش چهارم
 61. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیست و هشتم بلاش پنجم
 62. سکه‌هایی از این تاریخ با نام بلاش در دست است که در سلوکیه زده شده‌اند و پیش از این نام شاه را بر آن‌ها به نادرستی اردواز خوانده بودند.
 63. بر اساس شمارش قدیمی:اشک بیست و نهم
 64. براساس نوشتهٔ ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه به نقل از کتاب شاپورگان مانی
 65. See: Tiridates III (ح. AD 224 – 228?)
 66. Qashqai, Chronicle of Sasanids.
 67. Pourshariati, pp. 131-136
 68. برپایهٔ سکه‌ها
 69. برخی پیروز دوم و گشنسب بنده را دو شاه دانسته‌اند که نادرست است. پیروز نامی است که گشنسب بنده پس از دستیابی بر تاج و تخت بر خود نهاد.
 70. برخی خره زاد و فرخزاد را دو تن دانسته‌اند که نادرست است. «خره زاد» گویش ساسانی از واژه‌ای است که گویش پارتی آن «فرخزاد» است.
 71. دریایی، فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین

کتابشناسیویرایش