ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تقسیمات کشوری ایران/فاز دوم/شهرهای ۱۳۹۴

همچنین شهرهایی که مقاله ندارند و موارد خاص را مشاهده کنید. این فهرست براساس آمار ۱۳۹۴ تهیه شده است که در آن نام شهر و کد آماریش قرار دارد بعضی از پیوندها باید اصلاح شوند و از حالت ابهام‌زدایی و تغییرمسیر خارج شوند.

آدرس آماری استان شهرستان بخش شهر کد آماری عنوان مقاله در ویکی‌فا
۲۴۰۱۰۱۱۱۹۵ اردبیل اردبیل مرکزی اردبیل ۱۱۹۵ اردبیل
۲۴۰۶۰۴۲۷۵۰ اردبیل پارس‌آباد اسلام‌آباد اسلام‌آباد ۲۷۵۰ اسلام‌آباد (پارس‌آباد)
۲۴۰۶۰۲۲۱۶۶ اردبیل پارس‌آباد اصلاندوز اصلاندوز ۲۱۶۶ اصلاندوز
۲۴۰۸۰۱۲۴۹۳ اردبیل نمین ویلکیج آبی بیگلو ۲۴۹۳ آبی‌بیگلو
۲۴۰۲۰۱۱۲۳۰ اردبیل بیله سوار مرکزی بیله سوار ۱۲۳۰ بیله‌سوار
۲۴۰۶۰۱۱۲۳۱ اردبیل پارس‌آباد مرکزی پارس‌آباد ۱۲۳۱ پارس‌آباد
۲۴۰۵۰۱۲۴۹۲ اردبیل گرمی انگوت تازه کندانگوت ۲۴۹۲ تازه‌کند انگوت
۲۴۰۶۰۳۲۰۲۹ اردبیل پارس‌آباد تازه کند تازه کند ۲۰۲۹ تازه‌کند (شهر)
۲۴۰۲۰۲۲۲۰۹ اردبیل بیله سوار قشلاق دشت جعفرآباد ۲۲۰۹ جعفرآباد (بیله‌سوار)
۲۴۰۳۰۴۱۲۱۹ اردبیل خلخال مرکزی خلخال ۱۲۱۹ خلخال (اردبیل)
۲۴۰۴۰۱۲۳۰۰ اردبیل مشگین شهر ارشق رضی ۲۳۰۰ رضی (مشگین‌شهر)
۲۴۱۰۰۱۱۱۹۶ اردبیل سرعین مرکزی سرعین ۱۱۹۶ سرعین
۲۴۰۸۰۳۲۵۷۶ اردبیل نمین عنبران عنبران ۲۵۷۶ عنبران
۲۴۰۴۰۳۲۷۰۴ اردبیل مشگین شهر مشکین شرقی فخرآباد ۲۷۰۴ فخرآباد (اردبیل)
۲۴۰۴۰۵۲۷۴۹ اردبیل مشگین شهر قصابه قصابه ۲۷۴۹ قصابه
۲۴۰۳۰۳۲۱۶۵ اردبیل خلخال شاهرود کلور ۲۱۶۵ کلور
۲۴۰۹۰۲۲۶۳۶ اردبیل نیر کوراییم کوراییم ۲۶۳۶ کوراییم
۲۴۰۵۰۴۱۲۳۲ اردبیل گرمی مرکزی گرمی ۱۲۳۲ گرمی (شهر)
۲۴۰۷۰۱۱۲۱۸ اردبیل کوثر مرکزی گیوی ۱۲۱۸ گیوی
۲۴۰۴۰۳۲۳۰۱ اردبیل مشگین شهر مشکین شرقی لاهرود ۲۳۰۱ لاهرود
۲۴۰۴۰۴۲۷۲۳ اردبیل مشگین شهر مرادلو مرادلو ۲۷۲۳ مرادلو (مشگین‌شهر)
۲۴۰۴۰۲۱۲۲۹ اردبیل مشگین شهر مرکزی مشگین شهر ۱۲۲۹ مشگین‌شهر
۲۴۰۸۰۲۱۱۹۷ اردبیل نمین مرکزی نمین ۱۱۹۷ نمین
۲۴۰۹۰۱۱۱۹۸ اردبیل نیر مرکزی نیر ۱۱۹۸ نیر (اردبیل)
۲۴۰۳۰۱۲۱۶۴ اردبیل خلخال خورش رستم هشتجین ۲۱۶۴ هشجین
۲۴۰۱۰۴۲۲۹۹ اردبیل اردبیل هیر هیر ۲۲۹۹ هیر (اردبیل)
۱۰۰۸۰۲۲۲۵۲ اصفهان فلاورجان مرکزی ابریشم ۲۲۵۲ ابریشم (شهر)
۱۰۱۸۰۱۲۲۷۹ اصفهان آران وبیدگل کویرات ابوزیدآباد ۲۲۷۹ ابوزیدآباد
۱۰۰۱۰۱۱۳۹۵ اصفهان اردستان مرکزی اردستان ۱۳۹۵ اردستان
۱۰۰۲۰۶۲۲۴۸ اصفهان اصفهان جلگه اژیه ۲۲۴۸ اژیه
۱۰۰۳۰۱۲۷۵۵ اصفهان خمینی شهر مرکزی اصغرآباد ۲۷۵۵ اصغرآباد (خمینی‌شهر)
۱۰۰۲۰۳۱۴۰۶ اصفهان اصفهان مرکزی اصفهان ۱۴۰۶ اصفهان
۱۰۲۴۰۱۲۲۵۰ اصفهان بو یین و میاندشت مرکزی افوس ۲۲۵۰ افوس
۱۰۱۳۰۱۱۴۳۳ اصفهان نایین انارک انارک ۱۴۳۳ انارک
۱۰۰۸۰۲۲۴۴۵ اصفهان فلاورجان مرکزی ایمانشهر ۲۴۴۵ ایمان‌شهر
۱۰۱۸۰۲۱۴۲۳ اصفهان آران وبیدگل مرکزی آران وبیدگل ۱۴۲۳ آران و بیدگل
۱۰۱۵۰۲۱۴۴۱ اصفهان نطنز امام زاده بادرود ۱۴۴۱ بادرود
۱۰۱۲۰۱۱۴۲۹ اصفهان لنجان باغ بهادران باغ بهادران ۱۴۲۹ باغ‌بهادران
۱۰۱۲۰۳۲۷۸۸ اصفهان لنجان مرکزی باغشاد ۲۷۸۸ باغشاد
۱۰۱۳۰۳۲۰۷۸ اصفهان نایین مرکزی بافران ۲۰۷۸ بافران
۱۰۱۰۰۵۲۵۴۲ اصفهان کاشان برزک برزک ۲۵۴۲ برزک
۱۰۰۷۰۱۲۵۶۹ اصفهان فریدونشهر مرکزی برف انبار ۲۵۶۹ برف‌انبار
۱۰۲۴۰۱۱۴۱۶ اصفهان بو یین و میاندشت مرکزی بویین ومیاندشت ۱۴۱۶ بوئین و میاندشت
۱۰۰۸۰۱۲۴۴۴ اصفهان فلاورجان پیربکران بهاران شهر ۲۴۴۴ بهاران‌شهر
۱۰۰۲۰۳۲۶۱۱ اصفهان اصفهان مرکزی بهارستان ۲۶۱۱ بهارستان (اصفهان)
۱۰۰۸۰۱۲۲۱۵ اصفهان فلاورجان پیربکران پیربکران ۲۲۱۵ پیربکران
۱۰۰۲۰۲۲۵۱۳ اصفهان اصفهان کوهپایه تودشک ۲۵۱۳ تودشک
۱۰۱۹۰۲۱۴۳۶ اصفهان تیران وکرون مرکزی تیران ۱۴۳۶ تیران
۱۰۲۳۰۱۲۲۰۳ اصفهان خور و بیابانک مرکزی جندق ۲۲۰۳ جندق
۱۰۱۴۰۲۲۰۴۵ اصفهان نجف‌آباد مرکزی جوزدان ۲۰۴۵ جوزدان
۱۰۱۰۰۲۲۴۴۷ اصفهان کاشان قمصر جوشقان قالی ۲۴۴۷ جوشقان قالی
۱۰۲۰۰۲۱۴۱۵ اصفهان چادگان مرکزی چادگان ۱۴۱۵ چادگان
۱۰۱۲۰۱۲۱۲۱ اصفهان لنجان باغ بهادران چرمهین ۲۱۲۱ چرمهین
۱۰۱۲۰۳۱۴۳۰ اصفهان لنجان مرکزی چمگردان ۱۴۳۰ چمگردان
۱۰۲۲۰۱۱۳۹۷ اصفهان برخوار حبیب‌آباد حبیب‌آباد ۱۳۹۷ حبیب‌آباد (برخوار)
۱۰۰۲۰۴۲۱۸۷ اصفهان اصفهان جرقویه علیا حسن‌آباد ۲۱۸۷ حسن‌آباد (اصفهان)
۱۰۰۵۰۲۲۲۴۹ اصفهان سمیرم مرکزی حنا ۲۲۴۹ حنا (شهر)
۱۰۱۵۰۲۲۶۱۲ اصفهان نطنز امام زاده خالدآباد ۲۶۱۲ خالدآباد
۱۰۰۳۰۱۱۴۱۰ اصفهان خمینی شهر مرکزی خمینی شهر ۱۴۱۰ خمینی‌شهر
۱۰۰۴۰۱۱۴۱۳ اصفهان خوانسار مرکزی خوانسار ۱۴۱۳ خوانسار
۱۰۲۳۰۱۱۴۳۴ اصفهان خور و بیابانک مرکزی خور ۱۴۳۴ خور (اصفهان)
۱۰۲۲۰۲۱۳۹۸ اصفهان برخوار مرکزی خورزوق ۱۳۹۸ خورزوق
۱۰۰۶۰۳۱۴۱۷ اصفهان فریدن مرکزی داران ۱۴۱۷ داران
۱۰۰۶۰۳۲۲۵۱ اصفهان فریدن مرکزی دامنه ۲۲۵۱ دامنه (فریدن)
۱۰۰۳۰۱۱۴۱۱ اصفهان خمینی شهر مرکزی درچه ۱۴۱۱ درچه
۱۰۲۲۰۲۱۳۹۹ اصفهان برخوار مرکزی دستگرد ۱۳۹۹ دستگرد (برخوار)
۱۰۲۲۰۲۱۴۰۰ اصفهان برخوار مرکزی دولت‌آباد ۱۴۰۰ دولت‌آباد (برخوار)
۱۰۲۱۰۱۱۴۲۱ اصفهان دهاقان مرکزی دهاقان ۱۴۲۱ دهاقان
۱۰۱۴۰۳۱۴۳۷ اصفهان نجف آباد مهردشت دهق ۱۴۳۷ دهق
۱۰۱۷۰۱۲۱۸۹ اصفهان مبارکه مرکزی دیزیچه ۲۱۸۹ دیزیچه
۱۰۲۰۰۲۲۳۵۲ اصفهان چادگان مرکزی رزوه ۲۳۵۲ رزوه (شهر)
۱۰۱۹۰۲۲۵۷۳ اصفهان تیران وکرون مرکزی رضوانشهر ۲۵۷۳ رضوانشهر (تیران و کرون)
۱۰۰۸۰۳۲۷۸۹ اصفهان فلاورجان قهدریجان زازران ۲۷۸۹ زازران
۱۰۱۲۰۳۲۵۰۴ اصفهان لنجان مرکزی زاینده رود ۲۵۰۴ زاینده‌رود (شهر)
۱۰۱۲۰۳۱۴۳۱ اصفهان لنجان مرکزی زرین شهر ۱۴۳۱ زرین‌شهر
۱۰۰۱۰۲۱۳۹۶ اصفهان اردستان زواره زواره ۱۳۹۶ زواره
۱۰۰۲۰۳۲۸۳۰ اصفهان اصفهان مرکزی زیار ۲۸۳۰ زیار (اصفهان)
۱۰۱۷۰۲۲۵۷۲ اصفهان مبارکه گرکن جنوبی زیباشهر ۲۵۷۲ زیباشهر (اصفهان)
۱۰۲۲۰۲۲۷۵۶ اصفهان برخوار مرکزی سین ۲۷۵۶ سین (شاهین‌شهر و میمه)
۱۰۱۲۰۳۱۴۳۲ اصفهان لنجان مرکزی سده لنجان ۱۴۳۲ سده لنجان
۱۰۱۸۰۲۲۵۴۳ اصفهان آران وبیدگل مرکزی سفیدشهر ۲۵۴۳ سفیدشهر
۱۰۰۲۰۲۲۳۵۰ اصفهان اصفهان کوهپایه سجزی ۲۳۵۰ سگزی
۱۰۰۵۰۲۱۴۱۴ اصفهان سمیرم مرکزی سمیرم ۱۴۱۴ سمیرم
۱۰۲۲۰۱۲۰۹۴ اصفهان برخوار حبیب‌آباد شاپورآباد ۲۰۹۴ شاپورآباد (برخوار)
۱۰۱۶۰۳۱۴۰۱ اصفهان شاهین شهرومیمه مرکزی شاهین شهر ۱۴۰۱ شاهین‌شهر
۱۰۱۷۰۱۱۵۹۹ اصفهان مبارکه مرکزی مجلسی ۱۵۹۹ شهر جدید مجلسی
۱۰۰۹۰۲۱۴۲۲ اصفهان شهرضا مرکزی شهرضا ۱۴۲۲ شهرضا
۱۰۱۷۰۱۲۲۰۴ اصفهان مبارکه مرکزی طالخونچه ۲۲۰۴ طالخونچه
۱۰۱۵۰۱۲۷۵۴ اصفهان نطنز مرکزی طرق رود ۲۷۵۴ طرق‌رود
۱۰۱۹۰۱۲۴۴۹ اصفهان تیران وکرون کرون عسگران ۲۴۴۹ عسگران (تیران و کرون)
۱۰۱۴۰۳۱۴۳۸ اصفهان نجف‌آباد مهردشت علویجه ۱۴۳۸ علویجه
۱۰۲۳۰۱۲۰۷۷ اصفهان خور و بیابانک مرکزی فرخی ۲۰۷۷ فرخی (شهر)
۱۰۰۷۰۱۱۴۱۸ اصفهان فریدونشهر مرکزی فریدونشهر ۱۴۱۸ فریدون‌شهر
۱۰۰۸۰۲۱۴۱۹ اصفهان فلاورجان مرکزی فلاورجان ۱۴۱۹ فلاورجان
۱۰۱۲۰۳۲۱۲۸ اصفهان لنجان مرکزی فولادشهر ۲۱۲۸ فولادشهر
۱۰۱۰۰۲۱۴۲۴ اصفهان کاشان قمصر قمصر ۱۴۲۴ قمصر
۱۰۰۲۰۳۲۰۲۱ اصفهان اصفهان مرکزی قهجاورستان ۲۰۲۱ قهجاورستان
۱۰۰۸۰۳۱۴۳۹ اصفهان فلاورجان قهدریجان قهدریجان ۱۴۳۹ قهدریجان
۱۰۱۰۰۳۱۴۲۵ اصفهان کاشان مرکزی کاشان ۱۴۲۵ کاشان
۱۰۱۰۰۲۲۸۳۱ اصفهان کاشان قمصر کامو و چوگان ۲۸۳۱ کامو و چوگان
۱۰۱۷۰۱۲۴۴۸ اصفهان مبارکه مرکزی کرکوند ۲۴۴۸ کرکوند
۱۰۰۸۰۲۱۴۲۰ اصفهان فلاورجان مرکزی کلیشادوسودرجان ۱۴۲۰ کلیشاد و سودرجان (مقاله نیاز به اصلاح دارد)
۱۰۲۲۰۱۲۵۷۱ اصفهان برخوار حبیب‌آباد کمشچه ۲۵۷۱ کمشچه
۱۰۰۵۰۱۲۴۴۳ اصفهان سمیرم پادنا کمه ۲۴۴۳ کمه
۱۰۰۳۰۱۲۱۸۸ اصفهان خمینی شهر مرکزی کوشک ۲۱۸۸ کوشک (اصفهان)
۱۰۰۲۰۲۱۴۰۳ اصفهان اصفهان کوهپایه کوهپایه ۱۴۰۳ کوه‌پایه (اصفهان)
۱۰۱۴۰۲۲۵۷۰ اصفهان نجف‌آباد مرکزی کهریزسنگ ۲۵۷۰ کهریزسنگ
۱۰۱۶۰۳۱۵۹۷ اصفهان شاهین شهرومیمه مرکزی گرگاب ۱۵۹۷ گرگاب (شاهین‌شهر و میمه)
۱۰۱۶۰۳۱۴۰۲ اصفهان شاهین شهرومیمه مرکزی گزبرخوار ۱۴۰۲ گزبرخوار
۱۰۱۱۰۱۱۴۲۶ اصفهان گلپایگان مرکزی گلپایگان ۱۴۲۶ گلپایگان
۱۰۱۴۰۲۲۱۲۲ اصفهان نجف‌آباد مرکزی گلدشت ۲۱۲۲ گل‌دشت (اصفهان)
۱۰۲۱۰۱۲۰۹۳ اصفهان دهاقان مرکزی گلشن ۲۰۹۳ گلشن (اصفهان)
۱۰۱۱۰۱۲۵۱۱ اصفهان گلپایگان مرکزی گلشهر ۲۵۱۱ گل‌شهر (اصفهان)
۱۰۱۱۰۱۱۴۲۷ اصفهان گلپایگان مرکزی گوگد ۱۴۲۷ گوگد
۱۰۱۶۰۲۱۵۹۸ اصفهان شاهین شهرومیمه میمه لای بید ۱۵۹۸ لای بید
۱۰۱۷۰۱۱۴۲۸ اصفهان مبارکه مرکزی مبارکه ۱۴۲۸ مبارکه
۱۰۱۰۰۳۲۶۵۷ اصفهان کاشان مرکزی مشکات ۲۶۵۷ مشکات
۱۰۰۹۰۲۲۴۴۶ اصفهان شهرضا مرکزی منظریه ۲۴۴۶ منظریه (اصفهان)
۱۰۰۱۰۱۲۲۱۴ اصفهان اردستان مرکزی مهاباد ۲۲۱۴ مهاباد (اردستان)
۱۰۱۳۰۳۱۴۳۵ اصفهان نایین مرکزی نایین ۱۴۳۵ نائین
۱۰۱۴۰۲۱۴۴۰ اصفهان نجف‌آباد مرکزی نجف‌آباد ۱۴۴۰ نجف‌آباد
۱۰۰۲۰۱۲۵۱۲ اصفهان اصفهان جرقویه سفلی نصرآباد ۲۵۱۲ نصرآباد (اصفهان)
۱۰۱۵۰۱۱۴۴۲ اصفهان نطنز مرکزی نطنز ۱۴۴۲ نطنز
۱۰۱۸۰۲۲۵۰۵ اصفهان آران وبیدگل مرکزی نوش‌آباد ۲۵۰۵ نوش‌آباد
۱۰۱۰۰۴۲۳۰۲ اصفهان کاشان نیاسر نیاسر ۲۳۰۲ نیاسر
۱۰۰۲۰۱۲۱۸۶ اصفهان اصفهان جرقویه سفلی نیک‌آباد ۲۱۸۶ نیک‌آباد
۱۰۰۲۰۵۱۴۰۴ اصفهان اصفهان بن رود ورزنه ۱۴۰۴ ورزنه (اصفهان) (نیازمند اصلاح کلی)
۱۰۱۲۰۳۲۱۱۲ اصفهان لنجان مرکزی ورنامخواست ۲۱۱۲ ورنامخواست
۱۰۱۶۰۲۱۴۰۹ اصفهان شاهین شهرومیمه میمه وزوان ۱۴۰۹ وزوان
۱۰۰۵۰۲۲۳۵۱ اصفهان سمیرم مرکزی ونک ۲۳۵۱ ونک (اصفهان)
۱۰۰۲۰۶۱۴۰۵ اصفهان اصفهان جلگه هرند ۱۴۰۵ هرند
۱۰۱۶۰۲۱۴۰۸ اصفهان شاهین شهرومیمه میمه میمه ۱۴۰۸ میمه (اصفهان)
۱۰۰۲۰۱۲۲۴۷ اصفهان اصفهان جرقویه سفلی محمدآباد ۲۲۴۷ محمدآباد (اصفهان)
۳۰۰۵۰۱۱۵۸۴ البرز اشتهارد مرکزی اشتهارد ۱۵۸۴ اشتهارد
۳۰۰۱۰۳۲۰۷۰ البرز کرج آسارا آسارا ۲۰۷۰ آسارا
۳۰۰۳۰۲۲۰۲۵ البرز نظرآباد تنکمان تنکمان ۲۰۲۵ تنکمان
۳۰۰۲۰۴۲۶۳۱ البرز ساوجبلاغ چهارباغ چهارباغ ۲۶۳۱ چهارباغ (البرز)
۳۰۰۲۰۱۲۶۶۴ البرز ساوجبلاغ مرکزی شهرجدیدهشتگرد ۲۶۶۴ شهر جدید هشتگرد
۳۰۰۴۰۱۲۱۶۹ البرز طالقان مرکزی طالقان ۲۱۶۹ طالقان (شهر)
۳۰۰۶۰۱۲۲۸۲ البرز فردیس مرکزی فردیس ۲۲۸۲ فردیس
۳۰۰۱۰۱۱۵۹۰ البرز کرج مرکزی کرج ۱۵۹۰ کرج
۳۰۰۱۰۱۲۲۷۲ البرز کرج مرکزی کمال شهر ۲۲۷۲ کمال‌شهر
۳۰۰۲۰۳۲۶۳۰ البرز ساوجبلاغ چندار کوهسار ۲۶۳۰ کوهسار (البرز)
۳۰۰۱۰۱۲۶۳۵ البرز کرج مرکزی گرمدره ۲۶۳۵ گرمدره
۳۰۰۲۰۱۲۰۲۶ البرز ساوجبلاغ مرکزی گلسار ۲۰۲۶ گلسار (البرز)
۳۰۰۱۰۱۲۱۱۸ البرز کرج مرکزی ماهدشت ۲۱۱۸ ماهدشت
۳۰۰۱۰۱۲۲۷۳ البرز کرج مرکزی محمدشهر ۲۲۷۳ محمدشهر
۳۰۰۶۰۲۲۲۷۱ البرز فردیس مشکین دشت مشکین دشت ۲۲۷۱ مشکین‌دشت
۳۰۰۳۰۱۱۵۸۶ البرز نظرآباد مرکزی نظرآباد ۱۵۸۶ نظرآباد
۳۰۰۲۰۱۱۵۸۷ البرز ساوجبلاغ مرکزی هشتگرد ۱۵۸۷ هشتگرد
۱۶۰۸۰۱۱۵۰۸ ایلام ملکشاهی مرکزی ارکواز ۱۵۰۸ ارکواز
۱۶۰۱۰۳۱۵۰۰ ایلام ایلام مرکزی ایلام ۱۵۰۰ ایلام
۱۶۰۷۰۲۱۴۹۸ ایلام ایوان مرکزی ایوان ۱۴۹۸ ایوان (شهر)
۱۶۰۶۰۲۱۵۰۱ ایلام آبدانان مرکزی آبدانان ۱۵۰۱ آبدانان
۱۶۰۴۰۲۲۶۱۷ ایلام چرداول مرکزی آسمان‌آباد ۲۶۱۷ آسمان‌آباد
۱۶۱۰۰۱۱۵۰۲ ایلام بدره مرکزی بدره ۱۵۰۲ بدره
۱۶۰۴۰۵۲۸۵۱ ایلام چرداول زاگرس بلاوه ۲۸۵۱ بلاوه
۱۶۰۳۰۱۲۱۲۷ ایلام دهلران زرین‌آباد پهله ۲۱۲۷ پهله (ایلام)
۱۶۰۴۰۳۲۵۷۴ ایلام چرداول هلیلان توحید ۲۵۷۴ توحید (شهر)
۱۶۰۱۰۲۱۴۹۹ ایلام ایلام چوار چوار ۱۴۹۹ چوار
۱۶۰۲۰۳۱۵۰۳ ایلام دره شهر مرکزی دره شهر ۱۵۰۳ دره‌شهر
۱۶۰۸۰۲۲۰۲۸ ایلام ملکشاهی گچی دلگشا ۲۰۲۸ دلگشا (ملکشاهی)
۱۶۰۳۰۲۱۵۰۵ ایلام دهلران مرکزی دهلران ۱۵۰۵ دهلران
۱۶۰۷۰۱۲۴۷۶ ایلام ایوان زرنه زرنه ۲۴۷۶ زرنه
۱۶۰۶۰۳۲۰۵۶ ایلام آبدانان سراب باغ سراب باغ ۲۰۵۶ سراب‌باغ
۱۶۰۴۰۲۱۵۰۷ ایلام چرداول مرکزی سرابله ۱۵۰۷ سرابله
۱۶۰۴۰۴۲۸۵۰ ایلام چرداول شباب شباب ۲۸۵۰ شباب (شیروان و چرداول)
۱۶۰۵۰۲۱۵۰۹ ایلام مهران صالح‌آباد صالح‌آباد ۱۵۰۹ صالح‌آباد (مهران)
۱۶۰۹۰۱۲۱۵۵ ایلام سیروان مرکزی لومار ۲۱۵۵ لومار
۱۶۰۲۰۴۲۸۴۹ ایلام دره شهر ماژین ماژین ۲۸۴۹ ماژین
۱۶۰۶۰۱۲۶۱۶ ایلام آبدانان کلات مورموری ۲۶۱۶ مورموری
۱۶۰۳۰۳۱۵۰۶ ایلام دهلران موسیان موسیان ۱۵۰۶ موسیان
۱۶۰۸۰۲۲۷۴۵ ایلام ملکشاهی گچی مهر ۲۷۴۵ مهر (ملکشاهی)
۱۶۰۵۰۳۱۵۱۰ ایلام مهران مرکزی مهران ۱۵۱۰ مهران
۱۶۰۳۰۴۱۵۰۴ ایلام دهلران سراب میمه میمه ۱۵۰۴ میمه (ایلام)
۰۳۲۲۰۲۱۲۰۴ آذربایجان شرقی اسکو مرکزی اسکو ۱۲۰۴ اسکو
۰۳۰۲۰۲۱۲۰۰ آذربایجان شرقی اهر مرکزی اهر ۱۲۰۰ اهر
۰۳۲۲۰۱۱۲۰۵ آذربایجان شرقی اسکو ایلخچی ایلخچی ۱۲۰۵ ایلخچی
۰۳۱۵۰۳۲۵۴۵ آذربایجان شرقی کلیبر آبش احمد آبش احمد ۲۵۴۵ آبش‌احمد
۰۳۱۰۰۴۲۸۴۲ آذربایجان شرقی میانه مرکزی اچاچی ۲۸۴۲ آچاچی
۰۳۲۱۰۳۱۲۰۱ آذربایجان شرقی آذرشهر حومه آذرشهر ۱۲۰۱ آذرشهر
۰۳۱۰۰۲۲۴۰۱ آذربایجان شرقی میانه کاغذکنان آقکند ۲۴۰۱ آقکند
۰۳۰۳۰۳۱۲۱۳ آذربایجان شرقی تبریز مرکزی باسمنج ۱۲۱۳ باسمنج
۰۳۱۶۰۲۲۲۳۰ آذربایجان شرقی هریس مرکزی بخشایش ۲۲۳۰ بخشایش
۰۳۱۳۰۲۱۲۰۷ آذربایجان شرقی بستان‌آباد مرکزی بستان‌آباد ۱۲۰۷ بستان‌آباد
۰۳۰۷۰۲۲۵۸۹ آذربایجان شرقی مرند مرکزی بناب مرند ۲۵۸۹ بناب مرند
۰۳۱۲۰۱۱۲۲۱ آذربایجان شرقی بناب مرکزی بناب ۱۲۲۱ بناب
۰۳۰۳۰۳۱۲۱۴ آذربایجان شرقی تبریز مرکزی تبریز ۱۲۱۴ تبریز
۰۳۱۰۰۳۲۴۰۲ آذربایجان شرقی میانه کندوان ترک ۲۴۰۲ ترک (شهر)
۰۳۱۰۰۱۲۱۴۴ آذربایجان شرقی میانه ترکمانچای ترکمانچای ۲۱۴۴ ترکمانچای
۰۳۱۴۰۳۱۲۰۸ آذربایجان شرقی شبستر تسوج تسوج ۱۲۰۸ تسوج
۰۳۱۳۰۱۲۲۹۵ آذربایجان شرقی بستان‌آباد تیکمه داش تیکمه داش ۲۲۹۵ تیکمه‌داش
۰۳۲۱۰۱۲۷۶۳ آذربایجان شرقی آذرشهر گوگان تیمورلو ۲۷۶۳ تیمورلو (آذرشهر)
۰۳۱۹۰۲۱۲۲۵ آذربایجان شرقی جلفا مرکزی جلفا ۱۲۲۵ جلفا (ایران)
۰۳۲۵۰۱۲۸۴۳ آذربایجان شرقی عجب شیر قلعه چای جوان قلعه ۲۸۴۳ جوان‌قلعه
۰۳۲۴۰۱۲۳۹۸ آذربایجان شرقی ورزقان خاروانا خاروانا ۲۳۹۸ خاروانا
۰۳۱۴۰۲۱۲۰۹ آذربایجان شرقی شبستر مرکزی خامنه ۱۲۰۹ خامنه
۰۳۰۶۰۳۲۳۳۱ آذربایجان شرقی مراغه سراجو خداجو (خراجو) ۲۳۳۱ خداجو
۰۳۰۳۰۴۱۲۰۶ آذربایجان شرقی تبریز خسروشاه خسروشاه ۱۲۰۶ خسروشاه
۰۳۲۶۰۱۲۳۳۲ آذربایجان شرقی خداآفرین مرکزی خمارلو ۲۳۳۲ خمارلو
۰۳۱۶۰۱۲۱۴۶ آذربایجان شرقی هریس خواجه خواجه ۲۱۴۶ خواجه (شهر)
۰۳۰۵۰۲۲۳۹۹ آذربایجان شرقی سراب مهربان دوزدوزان ۲۳۹۹ دوزدوزان
۰۳۱۶۰۲۲۱۴۷ آذربایجان شرقی هریس مرکزی زرنق ۲۱۴۷ زرنق
۰۳۰۷۰۲۱۲۲۷ آذربایجان شرقی مرند مرکزی زنوز ۱۲۲۷ زنوز
۰۳۰۵۰۱۱۲۲۰ آذربایجان شرقی سراب مرکزی سراب ۱۲۲۰ سراب (شهر)
۰۳۰۳۰۳۱۲۱۵ آذربایجان شرقی تبریز مرکزی سردرود ۱۲۱۵ سردرود
۰۳۲۲۰۲۲۰۳۳ آذربایجان شرقی اسکو مرکزی سهند ۲۰۳۳ سهند (شهر)
۰۳۱۴۰۲۲۱۴۸ آذربایجان شرقی شبستر مرکزی سیس ۲۱۴۸ سیس
۰۳۱۹۰۱۲۴۹۷ آذربایجان شرقی جلفا سیه رود سیه رود ۲۴۹۷ سیه‌رود
۰۳۱۴۰۲۱۲۱۰ آذربایجان شرقی شبستر مرکزی شبستر ۱۲۱۰ شبستر
۰۳۰۵۰۲۲۳۳۰ آذربایجان شرقی سراب مهربان شربیان ۲۳۳۰ شربیان
۰۳۱۴۰۲۱۲۱۱ آذربایجان شرقی شبستر مرکزی شرفخانه ۱۲۱۱ شرفخانه
۰۳۱۴۰۲۲۱۰۱ آذربایجان شرقی شبستر مرکزی شندآباد ۲۱۰۱ شندآباد
۰۳۱۴۰۱۱۲۱۲ آذربایجان شرقی شبستر صوفیان صوفیان ۱۲۱۲ صوفیان (شبستر)
۰۳۲۵۰۲۱۲۲۲ آذربایجان شرقی عجب شیر مرکزی عجب شیر ۱۲۲۲ عجب‌شیر
۰۳۲۳۰۲۲۱۴۵ آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قره آغاج ۲۱۴۵ قره‌آغاج (چاراویماق)
۰۳۰۷۰۲۲۱۴۳ آذربایجان شرقی مرند مرکزی کشکسرای ۲۱۴۳ کشکسرای
۰۳۱۶۰۲۲۳۳۳ آذربایجان شرقی هریس مرکزی کلوانق ۲۳۳۳ کلوانق
۰۳۱۵۰۲۱۱۹۹ آذربایجان شرقی کلیبر مرکزی کلیبر ۱۱۹۹ کلیبر
۰۳۱۴۰۲۲۵۴۴ آذربایجان شرقی شبستر مرکزی کوزه کنان ۲۵۴۴ کوزه‌کنان
۰۳۲۱۰۱۱۲۰۲ آذربایجان شرقی آذرشهر گوگان گوگان ۱۲۰۲ گوگان
۰۳۲۰۰۱۲۲۹۶ آذربایجان شرقی ملکان لیلان لیلان ۲۲۹۶ لیلان
۰۳۲۰۰۲۲۸۴۴ آذربایجان شرقی ملکان مرکزی مبارک شهر ۲۸۴۴ مبارک‌شهر
۰۳۰۶۰۲۱۲۲۳ آذربایجان شرقی مراغه مرکزی مراغه ۱۲۲۳ مراغه
۰۳۰۷۰۲۱۲۲۸ آذربایجان شرقی مرند مرکزی مرند ۱۲۲۸ مرند
۰۳۲۰۰۲۱۲۲۴ آذربایجان شرقی ملکان مرکزی ملکان ۱۲۲۴ ملکان
۰۳۲۱۰۲۱۲۰۳ آذربایجان شرقی آذرشهر ممقان ممقان ۱۲۰۳ ممقان
۰۳۰۵۰۲۱۲۱۶ آذربایجان شرقی سراب مهربان مهربان ۱۲۱۶ مهربان (شهر)
۰۳۱۰۰۴۱۲۳۳ آذربایجان شرقی میانه مرکزی میانه ۱۲۳۳ میانه (شهر)
۰۳۱۱۰۳۲۵۹۰ آذربایجان شرقی هشترود نظرکهریزی نظرکهریزی ۲۵۹۰ نظرکهریزی
۰۳۱۴۰۲۲۱۴۹ آذربایجان شرقی شبستر مرکزی وایقان ۲۱۴۹ وایقان
۰۳۲۴۰۲۲۱۴۲ آذربایجان شرقی ورزقان مرکزی ورزقان ۲۱۴۲ ورزقان
۰۳۱۹۰۲۱۲۲۶ آذربایجان شرقی جلفا مرکزی هادیشهر ۱۲۲۶ هادی‌شهر (جلفا)
۰۳۱۶۰۲۱۲۱۷ آذربایجان شرقی هریس مرکزی هریس ۱۲۱۷ هریس
۰۳۱۱۰۲۱۲۳۴ آذربایجان شرقی هشترود مرکزی هشترود ۱۲۳۴ هشترود
۰۳۰۲۰۴۲۲۹۴ آذربایجان شرقی اهر هوراند هوراند ۲۲۹۴ هوراند
۰۳۰۷۰۳۲۴۰۰ آذربایجان شرقی مرند یامچی یامچی ۲۴۰۰ یامچی
۰۴۰۱۰۴۱۲۳۵ آذربایجان غربی ارومیه مرکزی ارومیه ۱۲۳۵ ارومیه
۰۴۱۳۰۱۱۲۵۲ آذربایجان غربی اشنویه مرکزی اشنویه ۱۲۵۲ اشنویه
۰۴۰۳۰۴۲۴۰۵ آذربایجان غربی خوی ایواوغلی ایواوغلی ۲۴۰۵ ایواوغلی
۰۴۱۴۰۱۲۵۴۹ آذربایجان غربی چالدران دشتک آواجیق ۲۵۴۹ آواجیق
۰۴۰۸۰۵۲۵۹۲ آذربایجان غربی میاندوآب باروق باروق ۲۵۹۲ باروق
۰۴۰۶۰۵۲۲۳۱ آذربایجان غربی ماکو بازرگان بازرگان ۲۲۳۱ بازرگان (شهر)
۰۴۱۰۰۲۱۲۴۷ آذربایجان غربی بوکان مرکزی بوکان ۱۲۴۷ بوکان
۰۴۱۵۰۲۱۲۴۳ آذربایجان غربی پلدشت مرکزی پلدشت ۱۲۴۳ پلدشت
۰۴۰۲۰۱۱۲۳۶ آذربایجان غربی پیرانشهر مرکزی پیرانشهر ۱۲۳۶ پیرانشهر
۰۴۰۵۰۱۱۲۴۱ آذربایجان غربی سلماس مرکزی تازه شهر ۱۲۴۱ تازه‌شهر
۰۴۱۲۰۱۱۲۴۹ آذربایجان غربی تکاب مرکزی تکاب ۱۲۴۹ تکاب
۰۴۰۸۰۴۲۲۳۲ آذربایجان غربی میاندوآب مرحمت‌آباد چهاربرج ۲۲۳۲ چهاربرج (میاندوآب)
۰۴۰۷۰۱۲۷۳۴ آذربایجان غربی مهاباد خلیفان خلیفان ۲۷۳۴ خلیفان
۰۴۰۳۰۲۱۲۳۸ آذربایجان غربی خوی مرکزی خوی ۱۲۳۸ خوی
۰۴۰۳۰۲۲۰۴۳ آذربایجان غربی خوی مرکزی دیزج دیز ۲۰۴۳ دیزج دیز
۰۴۰۴۰۱۲۵۴۷ آذربایجان غربی سردشت مرکزی ربط ۲۵۴۷ ربط (شهر)
۰۴۰۱۰۳۲۴۰۴ آذربایجان غربی ارومیه صومای برادوست سرو ۲۴۰۴ سرو (شهر)
۰۴۰۵۰۱۱۲۴۲ آذربایجان غربی سلماس مرکزی سلماس ۱۲۴۲ سلماس
۰۴۰۱۰۲۲۴۰۳ آذربایجان غربی ارومیه سیلوانه سیلوانه ۲۴۰۳ سیلوانه
۰۴۱۰۰۱۲۵۴۸ آذربایجان غربی بوکان سیمینه سیمینه ۲۵۴۸ سیمینه
۰۴۱۴۰۲۱۲۴۵ آذربایجان غربی چالدران مرکزی سیه چشمه ۱۲۴۵ سیه‌چشمه
۰۴۱۱۰۱۱۲۵۰ آذربایجان غربی شاهین دژ مرکزی شاهین دژ ۱۲۵۰ شاهین‌دژ
۰۴۱۷۰۲۱۲۴۴ آذربایجان غربی شوط مرکزی شوط ۱۲۴۴ شوط
۰۴۰۳۰۲۱۲۳۹ آذربایجان غربی خوی مرکزی فیرورق ۱۲۳۹ فیرورق
۰۴۱۶۰۲۱۲۳۷ آذربایجان غربی چایپاره مرکزی قره ضیاءالدین ۱۲۳۷ قره‌ضیاءالدین
۰۴۰۳۰۵۲۰۴۴ آذربایجان غربی خوی قطور قطور ۲۰۴۴ قطور (شهر)
۰۴۰۱۰۱۲۱۵۰ آذربایجان غربی ارومیه انزل قوشچی ۲۱۵۰ قوشچی (شهر)
۰۴۱۱۰۲۲۴۰۷ آذربایجان غربی شاهین دژ کشاورز کشاورز ۲۴۰۷ کشاورز (شهر)
۰۴۰۲۰۲۲۵۴۶ آذربایجان غربی پیرانشهر لاجان گردکشانه ۲۵۴۶ گردکشانه
۰۴۰۶۰۴۱۲۴۶ آذربایجان غربی ماکو مرکزی ماکو ۱۲۴۶ ماکو
۰۴۰۹۰۳۱۲۵۳ آذربایجان غربی نقده محمدیار محمدیار ۱۲۵۳ محمدیار
۰۴۱۱۰۱۲۵۹۱ آذربایجان غربی شاهین دژ مرکزی محمودآباد ۲۵۹۱ محمودآباد (شاهین‌دژ)
۰۴۱۷۰۱۲۷۳۶ آذربایجان غربی شوط قره قویون مرگنلر ۲۷۳۶ مرگنلر
۰۴۰۸۰۳۱۲۵۱ آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی میاندوآب ۱۲۵۱ میاندوآب
۰۴۰۴۰۲۲۴۰۶ آذربایجان غربی سردشت وزینه میرآباد ۲۴۰۶ میرآباد
۰۴۱۵۰۱۲۷۳۳ آذربایجان غربی پلدشت ارس نازک علیا ۲۷۳۳ نازک علیا
۰۴۱۳۰۲۲۴۰۸ آذربایجان غربی اشنویه نالوس نالوس ۲۴۰۸ نالوس
۰۴۰۹۰۲۱۲۵۴ آذربایجان غربی نقده مرکزی نقده ۱۲۵۴ نقده
۰۴۰۱۰۵۲۱۵۱ آذربایجان غربی ارومیه نازلو نوشین ۲۱۵۱ نوشین‌شهر
۰۴۰۷۰۲۱۲۴۸ آذربایجان غربی مهاباد مرکزی مهاباد ۱۲۴۸ مهاباد
۰۴۰۴۰۱۱۲۴۰ آذربایجان غربی سردشت مرکزی سردشت ۱۲۴۰ سردشت
۰۴۰۳۰۳۲۷۳۵ آذربایجان غربی خوی صفائیه زرآباد ۲۷۳۵ زرآباد (خوی)
۱۸۰۸۰۱۲۳۷۰ بوشهر دیلم امام حسن امام حسن ۲۳۷۰ امام حسن (دیلم)
۱۸۰۹۰۱۲۰۸۷ بوشهر جم ریز انارستان ۲۰۸۷ انارستان (جم)
۱۸۰۲۰۲۱۵۱۸ بوشهر تنگستان مرکزی اهرم ۱۵۱۸ اهرم (بوشهر)
۱۸۰۲۰۲۲۸۱۶ بوشهر تنگستان مرکزی آباد ۲۸۱۶ آباد (تنگستان)
۱۸۰۳۰۶۲۳۰۸ بوشهر دشتستان آب پخش آب پخش ۲۳۰۸ آب‌پخش
۱۸۰۵۰۳۲۴۸۴ بوشهر دیر آبدان آبدان ۲۴۸۴ آبدان
۱۸۰۴۰۱۲۸۱۸ بوشهر دشتی کاکی بادوله ۲۸۱۸ بادوله
۱۸۰۳۰۳۱۵۲۰ بوشهر دشتستان مرکزی برازجان ۱۵۲۰ برازجان
۱۸۰۵۰۱۲۴۸۳ بوشهر دیر بردخون بردخون ۲۴۸۳ بردخون
۱۸۰۵۰۲۲۷۳۷ بوشهر دیر مرکزی بردستان ۲۷۳۷ بردستان
۱۸۰۵۰۲۱۵۲۲ بوشهر دیر مرکزی بندردیر ۱۵۲۲ بندر دیر
۱۸۰۸۰۲۱۵۲۴ بوشهر دیلم مرکزی بندردیلم ۱۵۲۴ بندر دیلم
۱۸۰۷۰۲۱۵۲۵ بوشهر گناوه ریگ بندرریگ ۱۵۲۵ بندر ریگ
۱۸۱۰۰۱۲۶۲۱ بوشهر عسلویه مرکزی عسلویه ۲۶۲۱ بندر عسلویه
۱۸۰۶۰۲۱۵۲۳ بوشهر کنگان مرکزی بندرکنگان ۱۵۲۳ بندر کنگان
۱۸۰۷۰۳۱۵۲۶ بوشهر گناوه مرکزی بندرگناوه ۱۵۲۶ بندر گناوه
۱۸۰۶۰۲۲۶۲۰ بوشهر کنگان مرکزی بنک ۲۶۲۰ بنک (کنگان)
۱۸۰۳۰۵۲۸۱۷ بوشهر دشتستان بوشکان بوشکان ۲۸۱۷ بوشکان
۱۸۰۱۰۲۱۵۱۷ بوشهر بوشهر مرکزی بوشهر ۱۵۱۷ بوشهر
۱۸۰۳۰۴۲۶۱۸ بوشهر دشتستان ارم تنگ ارم ۲۶۱۸ تنگ ارم
۱۸۰۱۰۱۱۵۱۶ بوشهر بوشهر خارک خارک ۱۵۱۶ خارگ
۱۸۰۹۰۲۲۲۵۹ بوشهر جم مرکزی جم ۲۲۵۹ جم (بوشهر)
۱۸۰۱۰۲۲۴۸۱ بوشهر بوشهر مرکزی چغادک ۲۴۸۱ چغادک
۱۸۰۴۰۲۱۵۲۱ بوشهر دشتی مرکزی خورموج ۱۵۲۱ خورموج
۱۸۰۳۰۳۲۳۶۹ بوشهر دشتستان مرکزی دالکی ۲۳۶۹ دالکی
۱۸۰۲۰۱۲۲۵۸ بوشهر تنگستان دلوار دلوار ۲۲۵۸ دلوار
۱۸۰۵۰۲۲۸۱۹ بوشهر دیر مرکزی دوراهک ۲۸۱۹ دوراهک
۱۸۰۹۰۱۲۶۶۲ بوشهر جم ریز ریز ۲۶۶۲ ریز (جم)
۱۸۰۶۰۲۲۶۶۱ بوشهر کنگان مرکزی سیراف ۲۶۶۱ سیراف
۱۸۰۳۰۲۲۱۵۷ بوشهر دشتستان شبانکاره شبانکاره ۲۱۵۷ شبانکاره (دشتستان)
۱۸۰۴۰۳۲۰۵۰ بوشهر دشتی شنبه و طسوج شنبه ۲۰۵۰ شنبه (دشتی)
۱۸۰۱۰۲۲۸۶۷ بوشهر بوشهر مرکزی عالی شهر ۲۸۶۷ عالی‌شهر
۱۸۰۳۰۱۱۵۱۹ بوشهر دشتستان سعدآباد سعدآباد ۱۵۱۹ سعدآباد (دشتستان)
۱۸۰۴۰۱۲۱۳۱ بوشهر دشتی کاکی کاکی ۲۱۳۱ کاکی
۱۸۰۳۰۵۲۶۱۹ بوشهر دشتستان بوشکان کلمه ۲۶۱۹ کلمه (دشتستان)
۱۸۱۰۰۱۲۶۲۲ بوشهر عسلویه مرکزی نخل تقی ۲۶۲۲ نخل تقی
۱۸۰۳۰۱۲۴۸۲ بوشهر دشتستان سعدآباد وحدتیه ۲۴۸۲ وحدتیه
۲۳۱۰۰۳۲۷۷۰ تهران اسلامشهر احمدآباد مستوفی احمدآباد مستوفی ۲۷۷۰ احمدآباد مستوفی
۲۳۱۴۰۱۲۶۳۴ تهران فیروزکوه ارجمند ارجمند ۲۶۳۴ ارجمند (شهر)
۲۳۱۰۰۲۱۵۸۱ تهران اسلامشهر مرکزی اسلامشهر ۱۵۸۱ اسلامشهر
۲۳۰۹۰۲۲۶۳۳ تهران شهریار مرکزی اندیشه ۲۶۳۳ اندیشه (شهر)
۲۳۰۲۰۲۲۲۶۹ تهران دماوند مرکزی آبسرد ۲۲۶۹ آبسرد (تهران)
۲۳۰۲۰۳۲۶۲۹ تهران دماوند رودهن آبعلی ۲۶۲۹ آبعلی
۲۳۰۹۰۲۲۶۳۲ تهران شهریار مرکزی باغستان ۲۶۳۲ باغستان (تهران)
۲۳۰۳۰۳۲۲۷۰ تهران ری کهریزک باقرشهر ۲۲۷۰ باقرشهر
۲۳۲۰۰۱۲۲۶۸ تهران پردیس بومهن بومهن ۲۲۶۸ بومهن
۲۳۱۳۰۲۲۱۲۰ تهران پاکدشت مرکزی پاکدشت ۲۱۲۰ پاکدشت
۲۳۲۰۰۱۲۶۲۸ تهران پردیس بومهن پردیس ۲۶۲۸ پردیس (پردیس)
۲۳۱۲۰۲۲۸۲۶ تهران رباطکریم مرکزی پرند ۲۸۲۶ پرند (تهران)
۲۳۱۸۰۱۱۵۹۲ تهران پیشوا مرکزی پیشوا ۱۵۹۲ پیشوا (شهر)
۲۳۰۴۰۱۲۱۱۷ تهران شمیرانات رودبارقصران تجریش ۲۱۱۷ تجریش
۲۳۰۱۰۲۱۵۷۶ تهران تهران مرکزی تهران ۱۵۷۶ تهران
۲۳۰۶۰۲۲۱۶۸ تهران ورامین جوادآباد جوادآباد ۲۱۶۸ جوادآباد (ورامین)
۲۳۱۰۰۱۲۴۸۹ تهران اسلامشهر چهاردانگه چهاردانگه ۲۴۸۹ چهاردانگه (اسلام‌شهر)
۲۳۰۲۰۲۱۵۷۸ تهران دماوند مرکزی دماوند ۱۵۷۸ دماوند (شهر)
۲۳۱۲۰۲۱۵۸۵ تهران رباطکریم مرکزی رباطکریم ۱۵۸۵ رباط‌کریم
۲۳۰۲۰۳۱۵۷۹ تهران دماوند رودهن رودهن ۱۵۷۹ رودهن
۲۳۰۳۰۴۲۱۱۵ تهران ری مرکزی ری ۲۱۱۵ شهر ری
۲۳۰۹۰۲۱۵۸۸ تهران شهریار مرکزی شهریار ۱۵۸۸ شهریار (تهران)
۲۳۰۹۰۲۲۳۰۳ تهران شهریار مرکزی شاهدشهر ۲۳۰۳ شاهدشهر
۲۳۱۳۰۱۲۴۹۰ تهران پاکدشت شریف‌آباد شریف‌آباد ۲۴۹۰ شریف‌آباد
۲۳۰۴۰۱۲۷۷۸ تهران شمیرانات رودبارقصران شمشک ۲۷۷۸ شمشک
۲۳۱۹۰۱۲۶۶۵ تهران بهارستان گلستان صالحیه ۲۶۶۵ صالحیه (بهارستان)
۲۳۰۹۰۲۲۲۷۷ تهران شهریار مرکزی صباشهر ۲۲۷۷ صباشهر
۲۳۱۷۰۲۲۳۷۳ تهران ملارد صفا دشت صفادشت ۲۳۷۳ صفادشت
۲۳۰۹۰۲۲۴۹۱ تهران شهریار مرکزی فردوسیه ۲۴۹۱ فردوسیه
۲۳۱۳۰۲۲۷۰۵ تهران پاکدشت مرکزی فرون‌آباد ۲۷۰۵ فرون‌آباد
۲۳۰۴۰۱۱۵۸۲ تهران شمیرانات رودبارقصران فشم ۱۵۸۲ فشم
۲۳۱۴۰۲۱۵۷۷ تهران فیروزکوه مرکزی فیروزکوه ۱۵۷۷ فیروزکوه (تهران)
۲۳۱۶۰۱۲۱۱۶ تهران قدس مرکزی قدس ۲۱۱۶ قدس (قدس)
۲۳۲۱۰۱۱۵۹۳ تهران قرچک مرکزی قرچک ۱۵۹۳ قرچک
۲۳۰۳۰۳۲۴۸۸ تهران ری کهریزک کهریزک ۲۴۸۸ کهریزک
۲۳۰۲۰۲۱۵۸۰ تهران دماوند مرکزی کیلان ۱۵۸۰ کیلان
۲۳۱۹۰۱۲۲۷۸ تهران بهارستان گلستان گلستان ۲۲۷۸ گلستان (بهارستان)
۲۳۰۴۰۲۱۵۸۳ تهران شمیرانات لواسانات لواسان ۱۵۸۳ لواسان
۲۳۱۷۰۱۲۲۱۷ تهران ملارد مرکزی ملارد ۲۲۱۷ ملارد
۲۳۱۹۰۲۲۲۰۸ تهران بهارستان بوستان نسیم شهر ۲۲۰۸ نسیم‌شهر
۲۳۱۲۰۲۲۶۶۶ تهران رباطکریم مرکزی نصیرشهر ۲۶۶۶ نصیرشهر
۲۳۰۹۰۲۲۲۹۳ تهران شهریار مرکزی وحیدیه ۲۲۹۳ وحیدیه
۲۳۰۶۰۳۱۵۹۴ تهران ورامین مرکزی ورامین ۱۵۹۴ ورامین
۲۳۰۳۰۲۲۱۶۷ تهران ری فشاپویه حسن‌آباد ۲۱۶۷ حسن‌آباد (ری)
۱۴۰۵۰۱۱۴۷۶ چهارمحال وبختیاری اردل مرکزی اردل ۱۴۷۶ اردل
۱۴۰۴۰۳۲۴۷۳ چهارمحال وبختیاری لردگان خانمیرزا آلونی ۲۴۷۳ آلونی
۱۴۰۳۰۳۲۱۲۴ چهارمحال وبختیاری فارسان بابا حیدر باباحیدر ۲۱۲۴ باباحیدر
۱۴۰۶۰۱۲۸۴۱ چهارمحال وبختیاری کوهرنگ بازفت بازفت ۲۸۴۱ بازفت
۱۴۰۱۰۳۱۴۷۸ چهارمحال وبختیاری بروجن مرکزی بروجن ۱۴۷۸ بروجن
۱۴۰۱۰۴۱۴۷۷ چهارمحال وبختیاری بروجن بلداجی بلداجی ۱۴۷۷ بلداجی
۱۴۰۹۰۱۱۴۸۰ چهارمحال وبختیاری بن مرکزی بن ۱۴۸۰ بن (چهارمحال و بختیاری)
۱۴۰۳۰۴۲۷۳۰ چهارمحال وبختیاری فارسان جونقان پردنجان ۲۷۳۰ پردنجان
۱۴۰۳۰۴۱۴۸۵ چهارمحال وبختیاری فارسان جونقان جونقان ۱۴۸۵ جونقان
۱۴۰۶۰۲۲۳۶۰ چهارمحال وبختیاری کوهرنگ مرکزی چلگرد ۲۳۶۰ چلگرد
۱۴۰۳۰۴۲۸۰۶ چهارمحال وبختیاری فارسان جونقان چلیچه ۲۸۰۶ چلیچه
۱۴۰۷۰۱۲۷۲۹ چهارمحال وبختیاری کیار مرکزی دستنا ۲۷۲۹ دستنا (شهرکرد)
۱۴۰۵۰۱۲۸۰۸ چهارمحال وبختیاری اردل مرکزی دشتک ۲۸۰۸ دشتک (اردل)
۱۴۰۸۰۱۱۴۸۱ چهارمحال وبختیاری سامان مرکزی سامان ۱۴۸۱ سامان (شهر)
۱۴۰۵۰۲۲۸۰۹ چهارمحال وبختیاری اردل میانکوه سرخون ۲۸۰۹ سرخون (اردل)
۱۴۰۱۰۳۲۳۰۶ چهارمحال وبختیاری بروجن مرکزی سفیددشت ۲۳۰۶ سفیددشت
۱۴۰۲۰۵۲۶۱۴ چهارمحال وبختیاری شهرکرد لاران سودجان ۲۶۱۴ سودجان
۱۴۰۲۰۵۲۱۱۳ چهارمحال وبختیاری شهرکرد لاران سورشجان ۲۱۱۳ سورشجان
۱۴۰۷۰۱۲۱۵۳ چهارمحال وبختیاری کیار مرکزی شلمزار ۲۱۵۳ شلمزار
۱۴۰۲۰۲۲۱۲۳ چهارمحال وبختیاری شهرکرد مرکزی کیان ۲۱۲۳ شهر کیان
۱۴۰۲۰۲۱۴۸۲ چهارمحال وبختیاری شهرکرد مرکزی شهرکرد ۱۴۸۲ شهرکرد
۱۴۰۶۰۳۲۸۳۹ چهارمحال وبختیاری کوهرنگ دوآب صمصامی صمصامی ۲۸۳۹ صمصامی
۱۴۰۲۰۲۲۳۵۹ چهارمحال وبختیاری شهرکرد مرکزی طاقانک ۲۳۵۹ طاقانک
۱۴۰۳۰۲۱۴۸۶ چهارمحال وبختیاری فارسان مرکزی فارسان ۱۴۸۶ فارسان
۱۴۰۱۰۳۱۴۷۹ چهارمحال وبختیاری بروجن مرکزی فرادنبه ۱۴۷۹ فرادنبه
۱۴۰۲۰۶۱۴۸۳ چهارمحال وبختیاری شهرکرد فرخشهر فرخ شهر ۱۴۸۳ فرخ‌شهر
۱۴۰۵۰۱۲۸۰۷ چهارمحال وبختیاری اردل مرکزی کاج ۲۸۰۷ کاج (اردل)
۱۴۰۱۰۲۲۱۵۲ چهارمحال وبختیاری بروجن گندمان گندمان ۲۱۵۲ گندمان (بروجن)
۱۴۰۳۰۲۲۸۰۵ چهارمحال وبختیاری فارسان مرکزی گوجان ۲۸۰۵ گوجان
۱۴۰۷۰۱۲۳۵۸ چهارمحال وبختیاری کیار مرکزی گهرو ۲۳۵۸ گهرو
۱۴۰۴۰۲۱۴۸۷ چهارمحال وبختیاری لردگان مرکزی لردگان ۱۴۸۷ لردگان
۱۴۰۴۰۱۲۴۷۲ چهارمحال وبختیاری لردگان فلارد مال خلیفه ۲۴۷۲ مال‌خلیفه (لردگان)
۱۴۰۴۰۴۲۷۳۱ چهارمحال وبختیاری لردگان منج منج ۲۷۳۱ منج
۱۴۰۷۰۲۲۱۵۴ چهارمحال وبختیاری کیار ناغان ناغان ۲۱۵۴ ناغان
۱۴۰۲۰۲۲۴۷۱ چهارمحال وبختیاری شهرکرد مرکزی نافچ ۲۴۷۱ نافچ
۱۴۰۱۰۳۲۷۰۶ چهارمحال وبختیاری بروجن مرکزی نقنه ۲۷۰۶ نقنه
۱۴۰۹۰۱۲۷۳۲ چهارمحال وبختیاری بن مرکزی وردنجان ۲۷۳۲ وردنجان
۱۴۰۲۰۵۲۸۳۸ چهارمحال وبختیاری شهرکرد لاران هارونی ۲۸۳۸ هارونی (شهرکرد)
۱۴۰۲۰۲۱۴۸۴ چهارمحال وبختیاری شهرکرد مرکزی هفشجان ۱۴۸۴ هفشجان
۱۴۰۴۰۵۲۸۴۰ چهارمحال وبختیاری لردگان روددشت سردشت ۲۸۴۰ سردشت (لردگان)
۲۹۰۸۰۲۲۷۲۶ خراسان جنوبی بشرویه ارسک ارسک ۲۷۲۶ ارسک
۲۹۰۲۰۳۲۲۷۶ خراسان جنوبی درمیان مرکزی اسدیه ۲۲۷۶ اسدیه
۲۹۰۴۰۲۲۶۴۳ خراسان جنوبی قائنات مرکزی اسفدن ۲۶۴۳ اسفدن
۲۹۰۷۰۳۱۳۷۲ خراسان جنوبی فردوس مرکزی اسلامیه ۱۳۷۲ اسلامیه (فردوس)
۲۹۰۴۰۵۲۶۴۵ خراسان جنوبی قائنات سده آرین شهر ۲۶۴۵ آرین‌شهر
۲۹۰۶۰۱۲۳۴۶ خراسان جنوبی سرایان آیسک آیسک ۲۳۴۶ آیسک
۲۹۰۸۰۱۱۳۷۰ خراسان جنوبی بشرویه مرکزی بشرویه ۱۳۷۰ بشرویه
۲۹۰۱۰۴۱۳۵۵ خراسان جنوبی بیرجند مرکزی بیرجند ۱۳۵۵ بیرجند
۲۹۰۴۰۳۱۳۷۴ خراسان جنوبی قائنات نیمبلوک خضری دشت بیاض ۱۳۷۴ خضری دشت‌بیاض
۲۹۱۰۰۱۲۲۴۲ خراسان جنوبی خوسف مرکزی خوسف ۲۲۴۲ خوسف
۲۹۱۱۰۳۲۶۲۴ خراسان جنوبی طبس دیهوک دیهوک ۲۶۲۴ دیهوک
۲۹۰۹۰۲۲۶۴۴ خراسان جنوبی زیرکوه زهان زهان ۲۶۴۴ زهان (زیرکوه)
۲۹۰۶۰۱۱۳۷۱ خراسان جنوبی سرایان آیسک سرایان ۱۳۷۱ سرایان
۲۹۰۳۰۱۱۳۵۴ خراسان جنوبی سربیشه مرکزی سربیشه ۱۳۵۴ سربیشه
۲۹۰۶۰۲۲۵۶۳ خراسان جنوبی سرایان سه قلعه سه قلعه ۲۵۶۳ سه‌قلعه (شهر)
۲۹۰۵۰۱۲۴۴۱ خراسان جنوبی نهبندان شوسف شوسف ۲۴۴۱ شوسف
۲۹۰۲۰۲۲۰۵۲ خراسان جنوبی درمیان گزیک طبس مسینا ۲۰۵۲ طبس مسینا
۲۹۱۱۰۲۱۳۶۹ خراسان جنوبی طبس مرکزی طبس ۱۳۶۹ طبس
۲۹۱۱۰۱۲۳۴۵ خراسان جنوبی طبس دستگردان عشق‌آباد ۲۳۴۵ عشق‌آباد (طبس)
۲۹۰۷۰۳۱۳۷۳ خراسان جنوبی فردوس مرکزی فردوس ۱۳۷۳ فردوس
۲۹۰۴۰۲۱۳۷۵ خراسان جنوبی قائنات مرکزی قائن ۱۳۷۵ قائن
۲۹۰۲۰۱۲۰۵۱ خراسان جنوبی درمیان قهستان قهستان ۲۰۵۱ قهستان (شهر)
۲۹۰۲۰۲۲۷۲۵ خراسان جنوبی درمیان گزیک گزیک ۲۷۲۵ گزیک (درمیان)
۲۹۰۳۰۲۲۶۴۲ خراسان جنوبی سربیشه مود مود ۲۶۴۲ مود
۲۹۰۵۰۲۱۳۵۶ خراسان جنوبی نهبندان مرکزی نهبندان ۱۳۵۶ نهبندان
۲۹۰۴۰۳۲۶۴۶ خراسان جنوبی قائنات نیمبلوک نیمبلوک ۲۶۴۶ نیمبلوک
۲۹۱۰۰۱۲۰۱۹ خراسان جنوبی خوسف مرکزی محمدشهر ۲۰۱۹ محمدشهر (خوسف)
۲۹۰۹۰۱۲۳۴۷ خراسان جنوبی زیرکوه مرکزی حاجی‌آباد ۲۳۴۷ حاجی‌آباد (زیرکوه)
۰۹۰۶۰۴۲۰۶۷ خراسان رضوی تربت جام بوژگان احمدآبادصولت ۲۰۶۷ احمدآباد (تربت جام)
۰۹۲۳۰۱۲۴۴۰ خراسان رضوی بردسکن انابد انابد ۲۴۴۰ انابد
۰۹۱۳۰۱۱۳۷۶ خراسان رضوی قوچان باجگیران باجگیران ۱۳۷۶ باجگیران
۰۹۳۷۰۱۲۱۳۴ خراسان رضوی باخرز مرکزی باخرز ۲۱۳۴ باخرز
۰۹۱۷۰۴۲۰۴۱ خراسان رضوی نیشابور مرکزی بار ۲۰۴۱ بار (نیشابور)
۰۹۰۵۰۱۲۳۴۱ خراسان رضوی تربت حیدریه بایک بایک ۲۳۴۱ بایگ
۰۹۳۱۰۱۱۳۸۲ خراسان رضوی بجستان مرکزی بجستان ۱۳۸۲ بجستان
۰۹۲۳۰۲۱۳۷۹ خراسان رضوی بردسکن مرکزی بردسکن ۱۳۷۹ بردسکن
۰۹۱۵۰۲۱۳۸۳ خراسان رضوی گناباد مرکزی بیدخت ۱۳۸۳ بیدخت
۰۹۰۴۰۲۱۳۵۷ خراسان رضوی تایباد مرکزی تایباد ۱۳۵۷ تایباد
۰۹۰۶۰۲۱۳۶۳ خراسان رضوی تربت جام مرکزی تربت جام ۱۳۶۳ تربت جام
۰۹۰۵۰۶۱۳۶۱ خراسان رضوی تربت حیدریه مرکزی تربت حیدریه ۱۳۶۱ تربت حیدریه
۰۹۳۴۰۱۱۵۹۶ خراسان رضوی جغتای مرکزی جغتای ۱۵۹۶ جغتای (شهر)
۰۹۲۷۰۱۲۶۰۶ خراسان رضوی رشتخوار جنگل جنگل ۲۶۰۶ جنگل (رشتخوار)
۰۹۰۷۰۱۲۲۰۲ خراسان رضوی درگز چاپشلو چاپشلو ۲۲۰۲ چاپشلو
۰۹۱۷۰۳۲۵۶۴ خراسان رضوی نیشابور سرولایت چکنه ۲۵۶۴ چکنه
۰۹۱۸۰۲۱۳۸۶ خراسان رضوی چناران مرکزی چناران ۱۳۸۶ چناران
۰۹۱۷۰۲۲۳۴۹ خراسان رضوی نیشابور زبرخان خرو ۲۳۴۹ خرو (نیشابور)
۰۹۲۹۰۲۱۳۸۰ خراسان رضوی خلیل‌آباد مرکزی خلیل‌آباد ۱۳۸۰ خلیل‌آباد (خلیل‌آباد)
۰۹۱۹۰۲۱۳۵۸ خراسان رضوی خواف مرکزی خواف ۱۳۵۸ خواف
۰۹۳۹۰۱۲۲۴۴ خراسان رضوی داورزن مرکزی داورزن ۲۲۴۴ داورزن
۰۹۰۷۰۳۱۳۶۵ خراسان رضوی درگز مرکزی درگز ۱۳۶۵ درگز
۰۹۱۷۰۲۱۳۹۳ خراسان رضوی نیشابور زبرخان درود ۱۳۹۳ دررود
۰۹۰۵۰۷۲۴۳۴ خراسان رضوی تربت حیدریه جلگه رخ رباط سنگ ۲۴۳۴ رباط سنگ
۰۹۲۷۰۲۱۳۵۹ خراسان رضوی رشتخوار مرکزی رشتخوار ۱۳۵۹ رشتخوار
۰۹۱۶۰۶۲۴۳۶ خراسان رضوی مشهد رضویه رضویه ۲۴۳۶ رضویه (مشهد)
۰۹۰۸۰۵۲۲۴۵ خراسان رضوی سبزوار روداب روداب ۲۲۴۵ رودآب
۰۹۱۴۰۳۲۳۴۸ خراسان رضوی کاشمر کوهسرخ ریوش ۲۳۴۸ ریوش
۰۹۰۸۰۷۱۳۶۷ خراسان رضوی سبزوار مرکزی سبزوار ۱۳۶۷ سبزوار
۰۹۲۰۰۲۱۳۸۷ خراسان رضوی سرخس مرکزی سرخس ۱۳۸۷ سرخس
۰۹۲۲۰۱۲۶۰۸ خراسان رضوی فریمان قلندرآباد سفیدسنگ ۲۶۰۸ سفیدسنگ
۰۹۱۹۰۴۲۶۰۵ خراسان رضوی خواف سلامی سلامی ۲۶۰۵ سلامی
۰۹۳۸۰۱۲۳۴۳ خراسان رضوی خوشاب مرکزی سلطان‌آباد ۲۳۴۳ سلطان‌آباد (خوشاب)
۰۹۱۹۰۱۲۲۱۳ خراسان رضوی خواف سنگان سنگان ۲۲۱۳ سنگان (خواف)
۰۹۳۰۰۱۲۰۶۹ خراسان رضوی مه ولات شادمهر شادمهر ۲۰۶۹ شادمهر (مه‌ولات)
۰۹۳۲۰۲۱۳۸۸ خراسان رضوی بینالود شاندیز شاندیز ۱۳۸۸ شاندیز
۰۹۰۸۰۶۲۳۴۴ خراسان رضوی سبزوار ششتمد ششتمد ۲۳۴۴ ششتمد
۰۹۲۳۰۳۲۰۹۰ خراسان رضوی بردسکن شهرآباد شهرآباد ۲۰۹۰ شهرآباد (بردسکن)
۰۹۲۸۰۱۲۶۰۹ خراسان رضوی کلات زاوین شهرزو ۲۶۰۹ شهرزو
۰۹۳۲۰۱۱۳۸۹ خراسان رضوی بینالود طرقبه طرقبه ۱۳۸۹ طرقبه
۰۹۲۲۰۲۲۵۶۶ خراسان رضوی فریمان مرکزی فرهادگرد ۲۵۶۶ فرهادگرد
۰۹۲۲۰۲۱۳۹۰ خراسان رضوی فریمان مرکزی فریمان ۱۳۹۰ فریمان
۰۹۳۳۰۱۲۲۲۰ خراسان رضوی فیروزه مرکزی فیروزه ۲۲۲۰ فیروزه (فیروزه)
۰۹۳۰۰۲۱۳۶۰ خراسان رضوی مه ولات مرکزی فیض‌آباد ۱۳۶۰ فیض‌آباد (مه‌ولات)
۰۹۱۹۰۳۲۴۳۹ خراسان رضوی خواف جلگه زوزن قاسم‌آباد ۲۴۳۹ قاسم‌آباد (شهر)
۰۹۱۷۰۲۲۲۴۶ خراسان رضوی نیشابور زبرخان قدمگاه ۲۲۴۶ قدمگاه (نیشابور)
۰۹۲۲۰۱۲۴۴۲ خراسان رضوی فریمان قلندرآباد قلندرآباد ۲۴۴۲ قلندرآباد
۰۹۰۴۰۲۲۵۶۲ خراسان رضوی تایباد مرکزی کاریز ۲۵۶۲ کاریز (تایباد)
۰۹۱۳۰۳۱۳۷۸ خراسان رضوی قوچان مرکزی قوچان ۱۳۷۸ قوچان
۰۹۱۵۰۳۱۳۸۴ خراسان رضوی گناباد کاخک کاخک ۱۳۸۴ کاخک
۰۹۱۴۰۴۱۳۸۱ خراسان رضوی کاشمر مرکزی کاشمر ۱۳۸۱ کاشمر
۰۹۰۵۰۵۲۲۴۳ خراسان رضوی تربت حیدریه کدکن کدکن ۲۲۴۳ کدکن
۰۹۲۸۰۲۱۳۹۱ خراسان رضوی کلات مرکزی کلات ۱۳۹۱ کلات (کلات)
۰۹۲۹۰۱۲۶۵۶ خراسان رضوی خلیل‌آباد ششطراز کندر ۲۶۵۶ کندر (خلیل‌آباد)
۰۹۱۸۰۱۲۸۵۴ خراسان رضوی چناران گلبهار گلبهار ۲۸۵۴ گلبهار (شهر)
۰۹۱۸۰۱۲۰۶۸ خراسان رضوی چناران گلبهار گلمکان ۲۰۶۸ گلمکان (چناران)
۰۹۱۵۰۲۱۳۸۵ خراسان رضوی گناباد مرکزی گناباد ۱۳۸۵ گناباد
۰۹۰۷۰۲۱۳۶۴ خراسان رضوی درگز لطف‌آباد لطف‌آباد ۱۳۶۴ لطف‌آباد (درگز)
۰۹۲۰۰۱۲۶۰۷ خراسان رضوی سرخس مرزداران مزدآوند ۲۶۰۷ مزداوند
۰۹۰۴۰۳۲۶۵۴ خراسان رضوی تایباد میان ولایت مشهدریزه ۲۶۵۴ مشهد ریزه
۰۹۱۶۰۵۱۳۹۲ خراسان رضوی مشهد مرکزی مشهد ۱۳۹۲ مشهد
۰۹۱۶۰۱۲۴۳۷ خراسان رضوی مشهد احمدآباد ملک‌آباد ۲۴۳۷ ملک‌آباد (مشهد)
۰۹۱۹۰۲۲۵۶۵ خراسان رضوی خواف مرکزی نشتیفان ۲۵۶۵ نشتیفان
۰۹۳۶۰۱۲۱۸۴ خراسان رضوی جوین مرکزی نقاب ۲۱۸۴ نقاب (جوین)
۰۹۰۷۰۴۱۳۶۶ خراسان رضوی درگز نوخندان نوخندان ۱۳۶۶ نوخندان
۰۹۱۷۰۴۱۳۹۴ خراسان رضوی نیشابور مرکزی نیشابور ۱۳۹۴ نیشابور
۰۹۰۶۰۴۲۶۵۵ خراسان رضوی تربت جام بوژگان نیل شهر ۲۶۵۵ نیل‌شهر
۰۹۳۳۰۲۲۰۶۶ خراسان رضوی فیروزه طاغنکوه همت‌آباد ۲۰۶۶ همت‌آباد (فیروزه)
۰۹۳۱۰۲۲۶۱۰ خراسان رضوی بجستان یونسی یونسی ۲۶۱۰ یونسی
۰۹۰۶۰۳۲۳۴۲ خراسان رضوی تربت جام نصرآباد نصرآباد ۲۳۴۲ نصرآباد (نصرآباد)
۰۹۱۷۰۵۲۴۳۸ خراسان رضوی نیشابور میان جلگه عشق‌آباد ۲۴۳۸ عشق‌آباد (میان‌جلگه)
۰۹۰۶۰۱۱۳۶۲ خراسان رضوی تربت جام صالح‌آباد صالح‌آباد ۱۳۶۲ صالح‌آباد (تربت جام)
۰۹۳۵۰۱۲۱۳۵ خراسان رضوی زاوه مرکزی دولت‌آباد ۲۱۳۵ دولت‌آباد (زاوه)
۲۸۰۱۰۲۱۳۴۹ خراسان شمالی اسفراین مرکزی اسفراین ۱۳۴۹ اسفراین
۲۸۰۷۰۱۲۰۵۳ خراسان شمالی گرمه مرکزی ایور ۲۰۵۳ ایور
۲۸۰۶۰۳۱۳۵۲ خراسان شمالی مانه وسملقان مرکزی آشخانه ۱۳۵۲ آشخانه
۲۸۰۶۰۱۲۸۴۸ خراسان شمالی مانه وسملقان سملقان آوا ۲۸۴۸ آوا (مانه و سملقان)
۲۸۰۲۰۴۱۳۵۳ خراسان شمالی بجنورد مرکزی بجنورد ۱۳۵۳ بجنورد
۲۸۰۶۰۲۲۵۶۸ خراسان شمالی مانه وسملقان مانه پیش قلعه ۲۵۶۸ پیش‌قلعه
۲۸۰۵۰۱۲۰۷۹ خراسان شمالی فاروج خبوشان تیتکانلو ۲۰۷۹ تیتکانلو
۲۸۰۳۰۳۱۳۵۰ خراسان شمالی جاجرم مرکزی جاجرم ۱۳۵۰ جاجرم
۲۸۰۲۰۴۲۸۴۷ خراسان شمالی بجنورد مرکزی چناران شهر ۲۸۴۷ چناران‌شهر
۲۸۰۲۰۵۲۴۳۱ خراسان شمالی بجنورد گرمخان حصارگرمخان ۲۴۳۱ حصار گرم‌خان
۲۸۰۷۰۱۲۶۴۱ خراسان شمالی گرمه مرکزی درق ۲۶۴۱ درق
۲۸۰۴۰۲۲۸۴۵ خراسان شمالی شیروان مرکزی زیارت ۲۸۴۵ زیارت (شیروان)
۲۸۰۳۰۱۲۴۳۲ خراسان شمالی جاجرم جلگه سنخواست سنخواست ۲۴۳۲ سنخواست
۲۸۰۳۰۲۲۴۳۳ خراسان شمالی جاجرم جلگه شوقان شوقان ۲۴۳۳ شوقان
۲۸۰۴۰۲۱۳۶۸ خراسان شمالی شیروان مرکزی شیروان ۱۳۶۸ شیروان
۲۸۰۱۰۱۲۴۳۰ خراسان شمالی اسفراین بام وصفی‌آباد صفی‌آباد ۲۴۳۰ صفی‌آباد (اسفراین)
۲۸۰۵۰۲۱۳۷۷ خراسان شمالی فاروج مرکزی فاروج ۱۳۷۷ فاروج
۲۸۰۶۰۱۲۵۶۷ خراسان شمالی مانه وسملقان سملقان قاضی ۲۵۶۷ قاضی (شهر)
۲۸۰۴۰۳۲۸۴۶ خراسان شمالی شیروان قوشخانه قوشخانه ۲۸۴۶ قوشخانه
۲۸۰۷۰۱۲۰۵۴ خراسان شمالی گرمه مرکزی گرمه ۲۰۵۴ گرمه (شهر)
۲۸۰۴۰۱۲۴۳۵ خراسان شمالی شیروان سرحد لوجلی ۲۴۳۵ لوجلی
۲۸۰۸۰۱۲۱۳۲ خراسان شمالی راز و جرگلان مرکزی راز ۲۱۳۲ راز (شهر)
۰۶۰۹۰۲۲۷۹۶ خوزستان دشت آزادگان مرکزی ابوحمیظه ۲۷۹۶ ابوحمیظه
۰۶۰۱۰۱۱۲۶۹ خوزستان آبادان اروندکنار اروندکنار ۱۲۶۹ اروندکنار
۰۶۱۴۰۱۲۳۱۴ خوزستان شوش شاوور الوان ۲۳۱۴ الوان (شهر)
۰۶۰۳۰۲۲۷۹۱ خوزستان اهواز مرکزی الهایی ۲۷۹۱ الهایی
۰۶۱۶۰۲۲۱۱۱ خوزستان امیدیه مرکزی امیدیه ۲۱۱۱ امیدیه
۰۶۰۲۰۲۱۲۷۱ خوزستان اندیمشک مرکزی اندیمشک ۱۲۷۱ اندیمشک
۰۶۰۳۰۲۱۲۷۲ خوزستان اهواز مرکزی اهواز ۱۲۷۲ اهواز
۰۶۰۴۰۳۱۲۷۴ خوزستان ایذه مرکزی ایذه ۱۲۷۴ ایذه
۰۶۰۱۰۲۱۲۷۰ خوزستان آبادان مرکزی آبادان ۱۲۷۰ آبادان
۰۶۲۱۰۱۲۷۹۹ خوزستان اندیکا آبژدان آبژدان ۲۷۹۹ آبژدان (اندیکا)
۰۶۰۲۰۲۲۸۰۱ خوزستان اندیمشک مرکزی آزادی ۲۸۰۱ آزادی (اندیمشک)
۰۶۲۶۰۱۱۲۷۸ خوزستان آغاجاری مرکزی آغاجاری ۱۲۷۸ آغاجاری
۰۶۱۵۰۲۱۲۷۳ خوزستان باغ ملک مرکزی باغ ملک ۱۲۷۳ باغ‌ملک
۰۶۰۹۰۱۱۲۸۳ خوزستان دشت آزادگان بستان بستان ۱۲۸۳ بستان (دشت آزادگان)
۰۶۰۵۰۱۱۲۷۵ خوزستان بندرماهشهر بندرامام خمینی بندرامام خمینی ۱۲۷۵ بندر امام خمینی
۰۶۰۵۰۲۱۲۷۶ خوزستان بندرماهشهر مرکزی بندرماهشهر ۱۲۷۶ بندر ماهشهر
۰۶۰۶۰۳۱۲۷۹ خوزستان بهبهان مرکزی بهبهان ۱۲۷۹ بهبهان
۰۶۰۲۰۱۲۸۰۳ خوزستان اندیمشک الوارگرمسیری بیدروبه ۲۸۰۳ بیدروبه
۰۶۲۰۰۱۲۰۰۷ خوزستان گتوند عقیلی ترکالکی ۲۰۰۷ ترکالکی
۰۶۰۶۰۴۲۷۹۸ خوزستان بهبهان تشان تشان ۲۷۹۸ تشان
۰۶۱۶۰۱۲۴۲۰ خوزستان امیدیه جایزان جایزان ۲۴۲۰ جایزان
۰۶۲۰۰۲۲۷۱۶ خوزستان گتوند مرکزی جنت مکان ۲۷۱۶ جنت‌مکان
۰۶۰۸۰۳۲۷۱۷ خوزستان دزفول چغامیش چغامیش ۲۷۱۷ چغامیش
۰۶۰۵۰۲۲۳۱۱ خوزستان بندرماهشهر مرکزی چمران ۲۳۱۱ چمران (بندر ماهشهر)
۰۶۰۲۰۲۲۸۰۲ خوزستان اندیمشک مرکزی چم گلک ۲۸۰۲ چم‌گلک
۰۶۰۱۰۲۲۰۱۰ خوزستان آبادان مرکزی چویبده ۲۰۱۰ چویبده
۰۶۱۴۰۲۲۶۴۹ خوزستان شوش مرکزی حر ۲۶۴۹ حر ریاحی (شهر)
۰۶۰۲۰۱۲۵۹۵ خوزستان اندیمشک الوارگرمسیری حسینیه ۲۵۹۵ حسینیه (خوزستان)
۰۶۰۸۰۱۲۰۳۵ خوزستان دزفول سردشت حمزه ۲۰۳۵ شهرک حمزه (دزفول)
۰۶۲۵۰۱۲۱۰۵ خوزستان حمیدیه مرکزی حمیدیه ۲۱۰۵ حمیدیه (حمیدیه)
۰۶۰۷۰۱۱۲۸۰ خوزستان خرمشهر مرکزی خرمشهر ۱۲۸۰ خرمشهر
۰۶۱۱۰۲۲۷۹۴ خوزستان شادگان خنافره خنافره ۲۷۹۴ خنافره
۰۶۱۱۰۳۲۰۰۸ خوزستان شادگان دارخوین دارخوین ۲۰۰۸ دارخوین
۰۶۰۸۰۲۱۲۸۲ خوزستان دزفول مرکزی دزفول ۱۲۸۲ دزفول
۰۶۰۴۰۲۲۴۱۵ خوزستان ایذه دهدز دهدز ۲۴۱۵ دهدز
۰۶۱۹۰۱۱۲۸۶ خوزستان رامشیر مرکزی رامشیر ۱۲۸۶ رامشیر
۰۶۱۰۰۲۱۲۸۷ خوزستان رامهرمز مرکزی رامهرمز ۱۲۸۷ رامهرمز
۰۶۲۳۰۱۲۳۱۳ خوزستان هویزه نیسان رفیع ۲۳۱۳ رفیع (شهر)
۰۶۱۸۰۲۲۶۵۰ خوزستان هندیجان چم خلف عیسی زهره ۲۶۵۰ زهره (هندیجان)
۰۶۰۸۰۱۲۴۱۶ خوزستان دزفول سردشت سالند ۲۴۱۶ سالند
۰۶۱۲۰۲۲۷۹۲ خوزستان شوشتر مرکزی سرداران ۲۷۹۲ سرداران
۰۶۲۰۰۱۲۷۱۵ خوزستان گتوند عقیلی سماله ۲۷۱۵ سماله
۰۶۰۹۰۲۱۲۸۴ خوزستان دشت آزادگان مرکزی سوسنگرد ۱۲۸۴ سوسنگرد
۰۶۰۸۰۲۲۸۰۰ خوزستان دزفول مرکزی سیاه منصور ۲۸۰۰ سیاه‌منصور (دزفول)
۰۶۱۱۰۱۱۲۸۸ خوزستان شادگان مرکزی شادگان ۱۲۸۸ شادگان
۰۶۱۴۰۱۲۰۳۷ خوزستان شوش شاوور شاوور ۲۰۳۷ شاوور
۰۶۱۲۰۲۲۰۳۶ خوزستان شوشتر مرکزی شرافت ۲۰۳۶ شرافت (شوشتر)
۰۶۰۸۰۲۲۱۰۰ خوزستان دزفول مرکزی شمس‌آباد ۲۱۰۰ شمس‌آباد (دزفول)
۰۶۱۴۰۲۱۲۸۱ خوزستان شوش مرکزی شوش ۱۲۸۱ شوش
۰۶۱۲۰۲۱۲۹۰ خوزستان شوشتر مرکزی شوشتر ۱۲۹۰ شوشتر
۰۶۰۸۰۲۲۴۱۷ خوزستان دزفول مرکزی شهر امام ۲۴۱۷ شهر امام
۰۶۲۴۰۲۲۳۱۰ خوزستان باوی ویس شیبان ۲۳۱۰ شیبان
۰۶۲۰۰۲۲۰۰۹ خوزستان گتوند مرکزی صالح شهر ۲۰۰۹ صالح شهر
۰۶۱۵۰۳۲۵۹۶ خوزستان باغ ملک صیدون صیدون ۲۵۹۶ صیدون (باغ‌ملک)
۰۶۱۴۰۳۲۷۱۸ خوزستان شوش فتح المبین فتح المبین ۲۷۱۸ فتح‌المبین (شهر)
۰۶۲۱۰۳۲۵۵۰ خوزستان اندیکا مرکزی قلعه خواجه ۲۵۵۰ قلعه خواجه (اندیکا)
۰۶۱۵۰۲۲۵۵۱ خوزستان باغ ملک مرکزی قلعه تل ۲۵۵۱ قلعه‌تل
۰۶۰۹۰۲۲۷۹۵ خوزستان دشت آزادگان مرکزی کوت سیدنعیم ۲۷۹۵ کوت سیدنعیم
۰۶۲۷۰۱۲۷۹۰ خوزستان کارون مرکزی کوت عبداله ۲۷۹۰ کوت عبدالله (خوزستان)
۰۶۲۰۰۲۱۲۸۹ خوزستان گتوند مرکزی گتوند ۱۲۸۹ گتوند
۰۶۱۳۰۴۲۷۹۳ خوزستان مسجدسلیمان گلگیر گلگیر ۲۷۹۳ گلگیر (شهر)
۰۶۱۲۰۳۲۷۱۴ خوزستان شوشتر شعیبیه گوریه ۲۷۱۴ گوریه
۰۶۱۷۰۱۲۱۰۴ خوزستان لالی مرکزی لالی ۲۱۰۴ لالی
۰۶۱۳۰۳۱۲۹۱ خوزستان مسجدسلیمان مرکزی مسجدسلیمان ۱۲۹۱ مسجدسلیمان
۰۶۱۹۰۲۲۷۱۹ خوزستان رامشیر مشراگه مشراگه ۲۷۱۹ مشراگه (رامشیر)
۰۶۰۷۰۱۲۳۳۴ خوزستان خرمشهر مرکزی مقاومت ۲۳۳۴ مقاومت (خرمشهر)
۰۶۲۴۰۱۲۱۰۶ خوزستان باوی مرکزی ملاثانی ۲۱۰۶ ملاثانی
۰۶۰۶۰۳۲۷۹۷ خوزستان بهبهان مرکزی منصوریه ۲۷۹۷ منصوریه (بهبهان)
۰۶۰۸۰۲۲۴۱۹ خوزستان دزفول مرکزی میانرود ۲۴۱۹ میانرود
۰۶۱۵۰۴۲۷۲۰ خوزستان باغ ملک میداود میداود ۲۷۲۰ میداود
۰۶۰۷۰۲۲۳۱۲ خوزستان خرمشهر مینو مینوشهر ۲۳۱۲ مینوشهر
۰۶۲۴۰۲۲۳۰۹ خوزستان باوی ویس ویس ۲۳۰۹ ویس (شهر)
۰۶۲۲۰۲۱۲۹۲ خوزستان هفتگل مرکزی هفتگل ۱۲۹۲ هفتکل
۰۶۱۸۰۱۱۲۷۷ خوزستان هندیجان مرکزی هندیجان ۱۲۷۷ هندیجان
۰۶۲۳۰۲۱۲۸۵ خوزستان هویزه مرکزی هویزه ۱۲۸۵ هویزه
۰۶۰۸۰۲۲۴۱۸ خوزستان دزفول مرکزی صفی‌آباد ۲۴۱۸ صفی‌آباد (دزفول)
۰۶۰۶۰۲۲۵۰۰ خوزستان بهبهان زیدون سردشت ۲۵۰۰ سردشت (بهبهان)
۱۹۰۱۰۳۱۵۲۸ زنجان ابهر مرکزی ابهر ۱۵۲۸ ابهر
۱۹۰۴۰۶۲۰۳۸ زنجان زنجان قره پشتلو ارمغانخانه ۲۰۳۸ ارمغان‌خانه
۱۹۰۸۰۲۲۲۶۲ زنجان طارم مرکزی آب بر ۲۲۶۲ آب‌بر (زنجان)
۱۹۰۸۰۱۲۴۸۶ زنجان طارم چورزق چورزق ۲۴۸۶ چورزق
۱۹۰۶۰۱۲۴۸۵ زنجان ایجرود حلب حلب ۲۴۸۵ حلب (زنجان)
۱۹۰۷۰۱۱۵۲۹ زنجان خرمدره مرکزی خرمدره ۱۵۲۹ خرمدره
۱۹۰۹۰۱۲۲۶۱ زنجان ماهنشان انگوران دندی ۲۲۶۱ دندی
۱۹۰۶۰۲۲۳۲۷ زنجان ایجرود مرکزی زرین‌آباد ۲۳۲۷ زرین‌آباد
۱۹۰۳۰۲۲۳۷۶ زنجان خدابنده بزینه رود زرین رود ۲۳۷۶ زرین‌رود
۱۹۰۴۰۵۱۵۳۴ زنجان زنجان مرکزی زنجان ۱۵۳۴ زنجان
۱۹۰۳۰۴۲۳۷۱ زنجان خدابنده سجاس رود سجاس ۲۳۷۱ سجاس
۱۹۱۰۰۱۱۵۲۷ زنجان سلطانیه مرکزی سلطانیه ۱۵۲۷ سلطانیه
۱۹۰۳۰۳۲۰۳۹ زنجان خدابنده مرکزی سهرورد ۲۰۳۹ سهرورد
۱۹۰۱۰۳۱۵۳۰ زنجان ابهر مرکزی صایین قلعه ۱۵۳۰ صایین‌قلعه
۱۹۰۳۰۳۱۵۳۳ زنجان خدابنده مرکزی قیدار ۱۵۳۳ قیدار (خدابنده)
۱۹۰۳۰۳۲۸۳۲ زنجان خدابنده مرکزی کرسف ۲۸۳۲ کرسف
۱۹۰۳۰۱۲۲۶۰ زنجان خدابنده افشار گرماب ۲۲۶۰ گرماب (خدابنده)
۱۹۰۹۰۲۲۲۰۷ زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان ۲۲۰۷ ماه‌نشان
۱۹۰۳۰۳۲۸۳۳ زنجان خدابنده مرکزی نوربهار ۲۸۳۳ نوربهار
۱۹۰۴۰۲۲۷۶۴ زنجان زنجان زنجانرود نیک‌پی ۲۷۶۴ نیک‌پی (زنجان)
۱۹۰۱۰۳۱۵۳۱ زنجان ابهر مرکزی هیدج ۱۵۳۱ هیدج
۲۰۰۱۰۱۲۲۶۳ سمنان دامغان امیرآباد امیریه ۲۲۶۳ امیریه (دامغان)
۲۰۰۴۰۱۱۵۴۸ سمنان گرمسار ایوانکی ایوانکی ۱۵۴۸ ایوانکی
۲۰۰۶۰۱۱۵۴۹ سمنان آرادان مرکزی آرادان ۱۵۴۹ آرادان
۲۰۰۳۰۱۱۵۴۵ سمنان شاهرود بسطام بسطام ۱۵۴۵ بسطام
۲۰۰۳۰۲۲۱۶۱ سمنان شاهرود بیارجمند بیارجمند ۲۱۶۱ بیارجمند
۲۰۰۱۰۲۱۵۴۰ سمنان دامغان مرکزی دامغان ۱۵۴۰ دامغان
۲۰۰۵۰۲۲۰۲۲ سمنان مهدی شهر مرکزی درجزین ۲۰۲۲ درجزین
۲۰۰۱۰۲۲۲۶۴ سمنان دامغان مرکزی دیباج ۲۲۶۴ دیباج
۲۰۰۳۰۳۲۷۷۵ سمنان شاهرود مرکزی رودیان ۲۷۷۵ رودیان
۲۰۰۸۰۱۱۵۴۱ سمنان سرخه سرخه سرخه ۱۵۴۱ سرخه
۲۰۰۲۰۱۱۵۴۲ سمنان سمنان مرکزی سمنان ۱۵۴۲ سمنان
۲۰۰۳۰۳۱۵۴۷ سمنان شاهرود مرکزی شاهرود ۱۵۴۷ شاهرود
۲۰۰۵۰۱۱۵۴۳ سمنان مهدی شهر شهمیرزاد شهمیرزاد ۱۵۴۳ شهمیرزاد
۲۰۰۳۰۱۲۱۶۰ سمنان شاهرود بسطام کلاته خیج ۲۱۶۰ کلاته خیج
۲۰۰۱۰۲۲۷۵۹ سمنان دامغان مرکزی کلاته ۲۷۵۹ کلاته رودبار
۲۰۰۶۰۲۲۷۶۸ سمنان آرادان کهن‌آباد کهن‌آباد ۲۷۶۸ کهن‌آباد
۲۰۰۴۰۲۱۵۵۰ سمنان گرمسار مرکزی گرمسار ۱۵۵۰ گرمسار
۲۰۰۳۰۱۱۵۴۶ سمنان شاهرود بسطام مجن ۱۵۴۶ مجن
۲۰۰۵۰۲۱۵۴۴ سمنان مهدی شهر مرکزی مهدی شهر ۱۵۴۴ مهدی‌شهر
۲۰۰۷۰۱۲۱۶۲ سمنان میامی مرکزی میامی ۲۱۶۲ میامی (سمنان)
۱۱۱۵۰۱۲۳۵۳ سیستان وبلوچستان نیمروز مرکزی ادیمی ۲۳۵۳ ادیمی (سیستان و بلوچستان)
۱۱۰۷۰۴۲۵۰۶ سیستان وبلوچستان نیک شهر لاشار اسپکه ۲۵۰۶ اسپکه
۱۱۰۱۰۵۱۴۴۳ سیستان وبلوچستان ایرانشهر مرکزی ایرانشهر ۱۴۴۳ ایرانشهر (سیستان و بلوچستان)
۱۱۰۱۰۱۲۴۵۰ سیستان وبلوچستان ایرانشهر بزمان بزمان ۲۴۵۰ بزمان
۱۱۰۱۰۲۲۱۷۲ سیستان وبلوچستان ایرانشهر بمپور بمپور ۲۱۷۲ بمپور
۱۱۰۷۰۱۲۴۵۶ سیستان وبلوچستان نیک شهر بنت بنت ۲۴۵۶ بنت
۱۱۰۴۰۴۲۴۵۳ سیستان وبلوچستان زابل مرکزی بنجار ۲۴۵۳ بنجار
۱۱۰۸۰۱۲۵۰۱ سیستان وبلوچستان سرباز پیشین پیشین ۲۵۰۱ پیشین
۱۱۰۶۰۱۲۱۹۱ سیستان وبلوچستان سراوان جالق جالق ۲۱۹۱ جالق
۱۱۰۲۰۲۱۴۴۶ سیستان وبلوچستان چابهار مرکزی چابهار ۱۴۴۶ چابهار
۱۱۰۳۰۱۱۴۴۹ سیستان وبلوچستان خاش مرکزی خاش ۱۴۴۹ خاش
۱۱۱۱۰۱۲۵۱۴ سیستان وبلوچستان هیرمند مرکزی دوست محمد ۲۵۱۴ دوست‌محمد
۱۱۰۸۰۳۲۴۶۱ سیستان وبلوچستان سرباز مرکزی راسک ۲۴۶۱ راسک
۱۱۰۴۰۴۱۴۵۰ سیستان وبلوچستان زابل مرکزی زابل ۱۴۵۰ زابل
۱۱۰۵۰۱۱۴۵۱ سیستان وبلوچستان زاهدان مرکزی زاهدان ۱۴۵۱ زاهدان
۱۱۰۹۰۱۲۷۳۹ سیستان وبلوچستان کنارک زرآباد زرآباد ۲۷۳۹ زرآباد (کنارک)
۱۱۱۰۰۲۲۱۷۳ سیستان وبلوچستان زهک مرکزی زهک ۲۱۷۳ زهک
۱۱۰۶۰۴۱۴۵۳ سیستان وبلوچستان سراوان مرکزی سراوان ۱۴۵۳ سراوان
۱۱۰۸۰۲۲۴۹۹ سیستان وبلوچستان سرباز سرباز سرباز ۲۴۹۹ سرباز (شهر)
۱۱۱۴۰۱۲۱۷۴ سیستان وبلوچستان سیب و سوران مرکزی سوران ۲۱۷۴ سوران (سراوان)
۱۱۰۶۰۵۲۴۵۵ سیستان وبلوچستان سراوان بم پشت سیرکان ۲۴۵۵ سیرکان
۱۱۱۶۰۱۲۰۴۶ سیستان وبلوچستان هامون مرکزی شهرک علی اکبر ۲۰۴۶ شهرک علی‌اکبر
۱۱۱۹۰۱۲۱۷۵ سیستان وبلوچستان فنوج مرکزی فنوج ۲۱۷۵ فنوج
۱۱۱۸۰۱۱۴۴۵ سیستان وبلوچستان قصرقند مرکزی قصرقند ۱۴۴۵ قصرقند
۱۱۰۹۰۲۱۴۴۷ سیستان وبلوچستان کنارک مرکزی کنارک ۱۴۴۷ کنارک
۱۱۰۶۰۴۲۰۴۸ سیستان وبلوچستان سراوان مرکزی گشت ۲۰۴۸ گشت (سراوان)
۱۱۱۲۰۱۲۴۵۱ سیستان وبلوچستان دلگان مرکزی گلمورتی ۲۴۵۱ گلمورتی
۱۱۰۱۰۲۲۰۴۹ سیستان وبلوچستان ایرانشهر بمپور محمدان ۲۰۴۹ محمدان
۱۱۱۶۰۱۲۳۵۴ سیستان وبلوچستان هامون مرکزی محمدآباد ۲۳۵۴ محمدآباد (هامون)
۱۱۰۶۰۴۲۰۴۷ سیستان وبلوچستان سراوان مرکزی محمدی ۲۰۴۷ محمدی (سراوان)
۱۱۱۳۰۱۲۳۵۵ سیستان وبلوچستان مهرستان مرکزی مهرستان ۲۳۵۵ مهرستان
۱۱۱۷۰۱۱۴۵۲ سیستان وبلوچستان میرجاوه مرکزی میرجاوه ۱۴۵۲ میرجاوه
۱۱۰۵۰۳۲۴۵۴ سیستان وبلوچستان زاهدان نصرت‌آباد نصرت‌آباد ۲۴۵۴ نصرت‌آباد (زاهدان)
۱۱۰۲۰۱۱۴۴۴ سیستان وبلوچستان چابهار دشتیاری نگور ۱۴۴۴ نگور
۱۱۰۳۰۲۲۴۵۲ سیستان وبلوچستان خاش نوک‌آباد نوک‌آباد ۲۴۵۲ نوک‌آباد
۱۱۰۷۰۵۱۴۴۸ سیستان وبلوچستان نیک شهر مرکزی نیک شهر ۱۴۴۸ نیک‌شهر
۱۱۱۴۰۲۲۶۱۳ سیستان وبلوچستان سیب و سوران هیدوچ هیدوچ ۲۶۱۳ هیدوچ
۰۷۱۷۰۱۱۳۲۱ فارس ارسنجان مرکزی ارسنجان ۱۳۲۱ ارسنجان
۰۷۰۲۰۲۱۲۹۸ فارس استهبان مرکزی استهبان ۱۲۹۸ استهبان
۰۷۲۱۰۴۲۷۰۸ فارس مهر اسیر اسیر ۲۷۰۸ اسیر (شهر)
۰۷۱۵۰۳۲۲۱۲ فارس لامرد اشکنان اشکنان ۲۲۱۲ اشکنان
۰۷۲۰۰۱۲۶۵۳ فارس قیروکارزین افزر افزر ۲۶۵۳ افزر
۰۷۰۳۰۲۱۲۹۹ فارس اقلید مرکزی اقلید ۱۲۹۹ اقلید
۰۷۲۰۰۲۲۰۱۱ فارس قیروکارزین مرکزی امام شهر ۲۰۱۱ امام‌شهر
۰۷۱۱۰۱۱۳۱۶ فارس لارستان اوز اوز ۱۳۱۶ اوز
۰۷۱۵۰۳۲۲۳۵ فارس لامرد اشکنان اهل ۲۲۳۵ اهل (لامرد)
۰۷۰۲۰۲۲۵۵۲ فارس استهبان مرکزی ایج ۲۵۵۲ ایج
۰۷۰۱۰۴۲۳۳۵ فارس آباده مرکزی ایزدخواست ۲۳۳۵ ایزدخواست
۰۷۱۴۰۱۲۱۹۹ فارس نی ریز آباده طشک آباده طشک ۲۱۹۹ آباده طشک
۰۷۰۱۰۴۱۲۹۶ فارس آباده مرکزی آباده ۱۲۹۶ آباده
۰۷۱۰۰۱۲۴۲۳ فارس کازرون جره وبالاده بالاده ۲۴۲۳ آریاشهر (کازرون)
۰۷۰۴۰۱۲۲۳۴ فارس جهرم خفر باب انار ۲۲۳۴ باب انار
۰۷۱۳۰۲۲۷۸۱ فارس ممسنی ماهورمیلانی بابامنیر ۲۷۸۱ بابامنیر
۰۷۱۱۰۷۲۱۸۲ فارس لارستان بنارویه بنارویه ۲۱۸۲ بنارویه
۰۷۱۶۰۲۱۲۹۵ فارس بوانات مرکزی بوانات ۱۲۹۵ بوانات
۰۷۰۱۰۴۲۱۹۸ فارس آباده مرکزی بهمن ۲۱۹۸ بهمن (شهر)
۰۷۱۱۰۵۲۲۱۹ فارس لارستان بیرم بیرم ۲۲۱۹ بیرم
۰۷۰۶۰۱۲۵۰۳ فارس سپیدان بیضا بیضا ۲۵۰۳ بیضا
۰۷۰۵۰۵۲۱۷۹ فارس داراب جنت جنت شهر ۲۱۷۹ جنت‌شهر
۰۷۱۱۰۲۲۱۸۳ فارس لارستان جویم جویم ۲۱۸۳ جویم
۰۷۰۴۰۴۱۳۰۱ فارس جهرم مرکزی جهرم ۱۳۰۱ جهرم
۰۷۱۶۰۱۲۰۹۵ فارس بوانات سرچهان حسامی ۲۰۹۵ حسامی
۰۷۰۷۰۶۲۰۵۷ فارس شیراز ارژن خانه زنیان ۲۰۵۷ خانه زنیان
۰۷۱۲۰۷۲۷۷۶ فارس مرودشت کر خانیمن ۲۷۷۶ خانیمن
۰۷۰۴۰۱۱۳۰۰ فارس جهرم خفر خاوران ۱۳۰۰ خاوران (فارس)
۰۷۲۹۰۲۱۳۰۸ فارس خرامه مرکزی خرامه ۱۳۰۸ خرامه
۰۷۱۰۰۶۲۱۰۹ فارس کازرون خشت خشت ۲۱۰۹ خشت (شهر)
۰۷۲۴۰۲۱۳۱۷ فارس خنج مرکزی خنج ۱۳۱۷ خنج
۰۷۱۳۰۳۲۷۱۲ فارس ممسنی مرکزی خومه زار ۲۷۱۲ خومه‌زار
۰۷۰۵۰۳۱۳۰۳ فارس داراب مرکزی داراب ۱۳۰۳ داراب
۰۷۰۷۰۵۲۲۹۸ فارس شیراز مرکزی داریان ۲۲۹۸ داریان
۰۷۱۹۰۲۲۶۵۱ فارس زرین دشت مرکزی دبیران ۲۶۵۱ دبیران
۰۷۰۳۰۱۲۰۱۴ فارس اقلید سده دژکرد ۲۰۱۴ دژکرد
۰۷۰۵۰۴۲۰۸۱ فارس داراب فورگ دوبرجی ۲۰۸۱ دوبرجی (داراب)
۰۷۰۴۰۲۲۷۰۷ فارس جهرم سیمکان دوزه ۲۷۰۷ دوزه
۰۷۲۲۰۲۲۰۵۹ فارس فراشبند دهرم دهرم ۲۰۵۹ دهرم
۰۷۱۲۰۵۲۰۸۰ فارس مرودشت درودزن رامجرد ۲۰۸۰ رامجرد
۰۷۰۲۰۱۲۱۷۷ فارس استهبان رونیز رونیز ۲۱۷۷ رونیز
۰۷۰۸۰۲۲۱۰۷ فارس فسا شیبکوه زاهدشهر ۲۱۰۷ زاهدشهر
۰۷۲۱۰۳۲۸۲۰ فارس مهر وراوی خوزی ۲۸۲۰ خوزی (مهر)
۰۷۰۷۰۱۱۳۰۵ فارس شیراز زرقان زرقان ۱۳۰۵ زرقان
۰۷۰۶۰۲۱۳۰۴ فارس سپیدان مرکزی اردکان ۱۳۰۴ اردکان (سپیدان)
۰۷۰۳۰۱۲۲۹۷ فارس اقلید سده سده ۲۲۹۷ سده (اقلید)
۰۷۲۵۰۲۱۳۰۶ فارس سروستان مرکزی سروستان ۱۳۰۶ سروستان
۰۷۲۳۰۱۱۳۲۲ فارس پاسارگاد مرکزی سعادت شهر ۱۳۲۲ سعادت‌شهر
۰۷۲۹۰۱۲۷۸۲ فارس خرامه کربال سلطان شهر ۲۷۸۲ سلطان‌شهر
۰۷۰۱۰۴۲۵۹۷ فارس آباده مرکزی سورمق ۲۵۹۷ سورمق
۰۷۱۲۰۶۲۳۳۶ فارس مرودشت سیدان سیدان ۲۳۳۶ سیدان (مرودشت)
۰۷۰۸۰۱۲۱۸۰ فارس فسا ششده وقره بلاغ ششده ۲۱۸۰ ششده
۰۷۱۹۰۱۲۵۵۸ فارس زرین دشت ایزدخواست شهرپیر ۲۵۵۸ شهرپیر
۰۷۰۷۰۵۲۰۱۵ فارس شیراز مرکزی شهرصدرا ۲۰۱۵ صدرا (شیراز)
۰۷۰۷۰۵۱۳۰۹ فارس شیراز مرکزی شیراز ۱۳۰۹ شیراز
۰۷۰۱۰۴۱۲۹۷ فارس آباده مرکزی صغاد ۱۲۹۷ صغاد
۰۷۱۸۰۲۱۲۹۴ فارس خرم بید مرکزی صفاشهر ۱۲۹۴ صفاشهر
۰۷۱۵۰۴۲۲۳۶ فارس لامرد علامرودشت علامرودشت ۲۲۳۶ علامرودشت
۰۷۱۱۰۸۲۷۰۹ فارس لارستان صحرای باغ عمادده ۲۷۰۹ عمادده
۰۷۰۵۰۴۲۰۱۶ فارس داراب فورگ فدامی ۲۰۱۶ فدامی
۰۷۲۲۰۱۱۳۱۱ فارس فراشبند مرکزی فراشبند ۱۳۱۱ فراشبند
۰۷۰۸۰۳۱۳۱۰ فارس فسا مرکزی فسا ۱۳۱۰ فسا
۰۷۱۸۰۱۱۳۲۳ فارس خرم بید مشهدمرغاب قادرآباد ۱۳۲۳ قادرآباد (فارس)
۰۷۱۰۰۵۲۱۰۸ فارس کازرون چنارشاهیجان قایمیه ۲۱۰۸ قائمیه (کازرون)
۰۷۰۸۰۱۲۷۶۲ فارس فسا ششده وقره بلاغ قره بلاغ ۲۷۶۲ قره‌بلاغ (فسا)
۰۷۰۴۰۳۲۱۷۸ فارس جهرم کردیان قطب‌آباد ۲۱۷۸ قطب‌آباد
۰۷۱۴۰۴۲۰۵۸ فارس نی ریز قطرویه قطرویه ۲۰۵۸ قطرویه
۰۷۲۰۰۲۱۳۱۲ فارس قیروکارزین مرکزی قیر ۱۳۱۲ قیر (شهر)
۰۷۲۰۰۲۲۴۲۲ فارس قیروکارزین مرکزی کارزین (فتح‌آباد) ۲۴۲۲ کارزین
۰۷۱۰۰۴۱۳۱۵ فارس کازرون مرکزی کازرون ۱۳۱۵ کازرون
۰۷۱۲۰۳۲۵۵۵ فارس مرودشت کامفیروز کامفیروز ۲۵۵۵ کامفیروز
۰۷۱۶۰۱۲۵۵۷ فارس بوانات سرچهان کره‌ای ۲۵۵۷ کره‌ای (شهر)
۰۷۱۰۰۲۲۱۸۱ فارس کازرون کنار تخته و کمارج کنارتخته ۲۱۸۱ کنارتخته
۰۷۲۸۰۱۱۳۰۷ فارس کوار مرکزی کوار ۱۳۰۷ کوار
۰۷۲۶۰۱۲۷۷۷ فارس رستم سورنا کوپن ۲۷۷۷ کوپن (رستم)
۰۷۲۵۰۱۲۷۱۰ فارس سروستان کوهنجان کوهنجان ۲۷۱۰ کوهنجان (سروستان)
۰۷۲۷۰۱۱۳۱۹ فارس گراش مرکزی گراش ۱۳۱۹ گراش
۰۷۲۱۰۱۲۴۲۵ فارس مهر گله دار گله دار ۲۴۲۵ گله‌دار
۰۷۱۱۰۴۱۳۲۰ فارس لارستان مرکزی لار ۱۳۲۰ لار
۰۷۱۵۰۱۱۳۱۸ فارس لامرد مرکزی لامرد ۱۳۱۸ لامرد
۰۷۰۷۰۱۲۴۲۱ فارس شیراز زرقان لپویی ۲۴۲۱ لپوئی
۰۷۱۱۰۴۲۰۱۳ فارس لارستان مرکزی لطیفی ۲۰۱۳ لطیفی
۰۷۲۳۰۲۲۷۸۳ فارس پاسارگاد پاسارگاد مادرسلیمان ۲۷۸۳ مادرسلیمان
۰۷۲۰۰۲۲۰۱۲ فارس قیروکارزین مرکزی مبارک‌آباد دیز ۲۰۱۲ مبارک آباد دیز
۰۷۱۲۰۴۱۳۲۴ فارس مرودشت مرکزی مرودشت ۱۳۲۴ مرودشت
۰۷۱۶۰۳۲۷۸۰ فارس بوانات مزایجان مزایجان ۲۷۸۰ مزایجان (بوانات)
۰۷۱۴۰۲۲۵۵۶ فارس نی ریز پشتکوه مشکان ۲۵۵۶ مشکان
۰۷۲۶۰۲۲۳۳۷ فارس رستم مرکزی مصیری ۲۳۳۷ مصیری
۰۷۰۸۰۲۲۸۲۹ فارس فسا شیبکوه میانشهر ۲۸۲۹ میان‌شهر
۰۷۰۹۰۴۱۳۱۴ فارس فیروزآباد میمند میمند ۱۳۱۴ میمند (فارس)
۰۷۰۸۰۴۲۶۵۲ فارس فسا نوبندگان نوبندگان ۲۶۵۲ نوبندگان
۰۷۲۲۰۱۲۰۶۰ فارس فراشبند مرکزی نوجین ۲۰۶۰ نوجین
۰۷۱۰۰۳۲۴۲۴ فارس کازرون کوهمره نودان ۲۴۲۴ نودان
۰۷۱۴۰۳۱۳۲۶ فارس نی ریز مرکزی نی ریز ۱۳۲۶ نی‌ریز
۰۷۲۱۰۳۲۵۵۹ فارس مهر وراوی وراوی ۲۵۵۹ وراوی (فارس)
۰۷۰۶۰۳۲۷۱۱ فارس سپیدان همایجان هماشهر ۲۷۱۱ هماشهر (سپیدان)
۰۷۱۳۰۳۱۳۲۵ فارس ممسنی مرکزی نورآباد ۱۳۲۵ نورآباد (ممسنی)
۰۷۲۱۰۲۲۲۱۱ فارس مهر مرکزی مهر ۲۲۱۱ مهر (مهر)
۰۷۰۹۰۳۱۳۱۳ فارس فیروزآباد مرکزی فیروزآباد ۱۳۱۳ فیروزآباد
۰۷۱۱۰۴۲۵۵۳ فارس لارستان مرکزی خور ۲۵۵۳ خور (فارس)
۰۷۰۳۰۳۲۰۸۲ فارس اقلید حسن‌آباد حسن‌آباد ۲۰۸۲ حسن‌آباد (اقلید)
۰۷۱۹۰۲۱۳۰۲ فارس زرین دشت مرکزی حاجی‌آباد ۱۳۰۲ حاجی‌آباد (زرین‌دشت)
۲۶۰۱۰۶۲۵۷۷ قزوین بوئین زهرا دشتابی ارداق ۲۵۷۷ ارداق
۲۶۰۲۰۱۲۱۱۴ قزوین تاکستان اسفرورین اسفرورین ۲۱۱۴ اسفرورین
۲۶۰۳۰۵۲۱۲۵ قزوین قزوین مرکزی اقبالیه ۲۱۲۵ اقبالیه
۲۶۰۵۰۲۱۵۳۹ قزوین البرز مرکزی الوند ۱۵۳۹ الوند (شهر)
۲۶۰۶۰۲۲۵۱۷ قزوین آوج آبگرم آبگرم ۲۵۱۷ آبگرم (شهر)
۲۶۰۴۰۲۱۵۳۵ قزوین آبیک مرکزی آبیک ۱۵۳۵ آبیک
۲۶۰۶۰۱۱۵۳۶ قزوین آوج مرکزی آوج ۱۵۳۶ آوج
۲۶۰۱۰۴۱۵۳۷ قزوین بوئین زهرا مرکزی بوئین زهرا ۱۵۳۷ بوئین‌زهرا
۲۶۰۵۰۱۲۵۷۸ قزوین البرز محمدیه بیدستان ۲۵۷۸ بیدستان (البرز)
۲۶۰۲۰۴۱۵۳۲ قزوین تاکستان مرکزی تاکستان ۱۵۳۲ تاکستان
۲۶۰۴۰۱۲۶۳۷ قزوین آبیک بشاریات خاکعلی ۲۶۳۷ خاکعلی
۲۶۰۲۰۲۲۳۷۴ قزوین تاکستان خرمدشت خرمدشت ۲۳۷۴ خرمدشت (تاکستان)
۲۶۰۱۰۲۲۱۵۹ قزوین بوئین زهرا رامند دانسفهان ۲۱۵۹ دانسفهان
۲۶۰۳۰۳۲۴۹۵ قزوین قزوین رودبارالموت غربی رازمیان ۲۴۹۵ رازمیان
۲۶۰۱۰۴۲۶۳۸ قزوین بوئین زهرا مرکزی سگزآباد ۲۶۳۸ سگزآباد
۲۶۰۳۰۴۲۶۶۷ قزوین قزوین طارم سفلی سیردان ۲۶۶۷ سیردان
۲۶۰۱۰۳۱۵۳۸ قزوین بوئین زهرا شال شال ۱۵۳۸ شال (شهر)
۲۶۰۵۰۱۲۰۴۰ قزوین البرز محمدیه شریفیه ۲۰۴۰ شریفیه
۲۶۰۲۰۳۲۱۵۸ قزوین تاکستان ضیاءآباد ضیاءآباد ۲۱۵۸ ضیاءآباد
۲۶۰۳۰۵۱۵۹۵ قزوین قزوین مرکزی قزوین ۱۵۹۵ قزوین
۲۶۰۳۰۷۲۵۷۹ قزوین قزوین کوهین کوهین ۲۵۷۹ کوهین (قزوین)
۲۶۰۵۰۱۲۲۱۸ قزوین البرز محمدیه محمدیه ۲۲۱۸ محمدیه (قزوین)
۲۶۰۳۰۵۲۳۷۵ قزوین قزوین مرکزی محمودآبادنمونه ۲۳۷۵ محمودآباد نمونه
۲۶۰۳۰۲۲۴۹۴ قزوین قزوین رودبارالموت شرقی معلم کلایه ۲۴۹۴ معلم‌کلایه
۲۶۰۲۰۴۲۶۳۹ قزوین تاکستان مرکزی نرجه ۲۶۳۹ نرجه
۲۵۰۱۰۱۲۲۷۴ قم قم جعفرآباد جعفریه ۲۲۷۴ جعفریه (شهر)
۲۵۰۱۰۲۲۵۱۵ قم قم خلجستان دستجرد ۲۵۱۵ دستجرد (قم)
۲۵۰۱۰۵۲۰۲۷ قم قم سلفچگان سلفچگان ۲۰۲۷ سلفچگان
۲۵۰۱۰۳۱۱۱۴ قم قم مرکزی قم ۱۱۱۴ قم
۲۵۰۱۰۳۲۵۱۶ قم قم مرکزی قنوات ۲۵۱۶ قنوات
۲۵۰۱۰۴۲۲۷۵ قم قم نوفل لوشاتو کهک ۲۲۷۵ کهک (قم)
۰۵۱۲۰۲۲۵۹۳ کرمانشاه ثلاث باباجانی ازگله ازگله ۲۵۹۳ ازگله
۰۵۰۱۰۳۱۲۵۶ کرمانشاه اسلام‌آباد غرب مرکزی اسلام‌آباد غرب ۱۲۵۶ اسلام‌آباد غرب
۰۵۰۳۰۱۲۷۶۱ کرمانشاه پاوه باینگان بانوره ۲۷۶۱ بانه‌وره
۰۵۰۳۰۱۲۱۰۳ کرمانشاه پاوه باینگان باینگان ۲۱۰۳ باینگان
۰۵۱۱۰۱۲۲۳۳ کرمانشاه هرسین بیستون بیستون ۲۲۳۳ بیستون (هرسین)
۰۵۰۳۰۲۱۲۶۱ کرمانشاه پاوه مرکزی پاوه ۱۲۶۱ پاوه
۰۵۱۲۰۱۲۱۸۵ کرمانشاه ثلاث باباجانی مرکزی تازه‌آباد ۲۱۸۵ تازه‌آباد (کرمانشاه)
۰۵۰۹۰۳۱۲۶۰ کرمانشاه جوانرود مرکزی جوانرود ۱۲۶۰ جوانرود
۰۵۰۱۰۱۲۴۱۱ کرمانشاه اسلام‌آباد غرب حمیل حمیل ۲۴۱۱ حمیل
۰۵۰۲۰۶۲۱۹۶ کرمانشاه کرمانشاه ماهیدشت رباط ۲۱۹۶ رباط (شهر)
۰۵۱۴۰۲۲۱۰۲ کرمانشاه روانسر مرکزی روانسر ۲۱۰۲ روانسر
۰۵۱۳۰۲۲۷۶۰ کرمانشاه دالاهو مرکزی ریجاب ۲۷۶۰ ریجاب
۰۵۰۴۰۱۱۲۶۴ کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی سرپل ذهاب ۱۲۶۴ سرپل ذهاب
۰۵۰۸۰۲۲۴۱۳ کرمانشاه گیلانغرب گواور سرمست ۲۴۱۳ سرمست
۰۵۰۵۰۲۲۵۹۴ کرمانشاه سنقر کلیایی سطر ۲۵۹۴ سطر (شهر)
۰۵۰۵۰۱۱۲۶۵ کرمانشاه سنقر مرکزی سنقر ۱۲۶۵ سنقر
۰۵۰۶۰۱۲۱۹۷ کرمانشاه قصرشیرین سومار سومار ۲۱۹۷ سومار
۰۵۱۴۰۱۲۰۳۴ کرمانشاه روانسر شاهو شاهو ۲۰۳۴ شاهو (شهر)
۰۵۱۰۰۲۱۲۵۷ کرمانشاه صحنه مرکزی صحنه ۱۲۵۷ صحنه (کرمانشاه)
۰۵۰۶۰۲۱۲۶۶ کرمانشاه قصرشیرین مرکزی قصرشیرین ۱۲۶۶ قصر شیرین
۰۵۰۲۰۴۱۲۵۸ کرمانشاه کرمانشاه مرکزی کرمانشاه ۱۲۵۸ کرمانشاه
۰۵۱۳۰۲۱۲۵۵ کرمانشاه دالاهو مرکزی کرند ۱۲۵۵ کرند غرب
۰۵۰۷۰۱۱۲۶۷ کرمانشاه کنگاور مرکزی کنگاور ۱۲۶۷ کنگاور
۰۵۰۲۰۷۲۴۱۲ کرمانشاه کرمانشاه کوزران کوزران ۲۴۱۲ کوزران
۰۵۰۷۰۱۲۸۳۴ کرمانشاه کنگاور مرکزی گودین ۲۸۳۴ گودین
۰۵۱۳۰۱۲۴۰۹ کرمانشاه دالاهو گهواره گهواره ۲۴۰۹ گهواره (دالاهو)
۰۵۰۸۰۱۱۲۶۸ کرمانشاه گیلانغرب مرکزی گیلانغرب ۱۲۶۸ گیلانغرب
۰۵۱۰۰۱۲۴۱۴ کرمانشاه صحنه دینور میان راهان ۲۴۱۴ میان‌راهان
۰۵۰۳۰۳۱۲۶۲ کرمانشاه پاوه نوسود نودشه ۱۲۶۲ نودشه
۰۵۰۳۰۳۱۲۶۳ کرمانشاه پاوه نوسود نوسود ۱۲۶۳ نوسود
۰۵۱۱۰۲۱۲۵۹ کرمانشاه هرسین مرکزی هرسین ۱۲۵۹ هرسین
۰۵۰۲۰۳۲۴۱۰ کرمانشاه کرمانشاه فیروزآباد هلشی ۲۴۱۰ هلشی
۱۲۰۹۰۱۲۷۵۲ کردستان سروآباد اورامان اورامان تخت ۲۷۵۲ اورامان (سروآباد)
۱۲۰۱۰۱۲۴۵۷ کردستان بانه آرمرده آرمرده ۲۴۵۷ آرمرده
۱۲۰۲۰۱۲۴۶۰ کردستان بیجار چنگ الماس بابارشانی ۲۴۶۰ بابارشانی
۱۲۰۱۰۲۱۴۵۴ کردستان بانه مرکزی بانه ۱۴۵۴ بانه
۱۲۰۶۰۱۲۷۵۳ کردستان مریوان خاوومیرآباد برده رشه ۲۷۵۳ برده‌رشه (مریوان)
۱۲۱۰۰۲۲۰۴۲ کردستان دهگلان بلبان‌آباد بلبان‌آباد ۲۰۴۲ بلبان‌آباد
۱۲۰۱۰۴۲۴۵۹ کردستان بانه ننور بوئین سفلی ۲۴۵۹ بویین سفلی
۱۲۰۲۰۳۱۴۵۵ کردستان بیجار مرکزی بیجار ۱۴۵۵ بیجار
۱۲۰۲۰۱۲۷۸۵ کردستان بیجار چنگ الماس پیرتاج ۲۷۸۵ پیرتاج
۱۲۰۲۰۳۲۷۸۴ کردستان بیجار مرکزی توپ آغاج ۲۷۸۴ توپ‌آغاج (بیجار)
۱۲۰۶۰۲۲۴۶۴ کردستان مریوان سرشیو چناره ۲۴۶۴ چناره
۱۲۰۵۰۴۲۴۶۳ کردستان قروه چهاردولی دزج ۲۴۶۳ دزج
۱۲۰۵۰۵۲۴۲۶ کردستان قروه دلبران دلبران ۲۴۲۶ دلبران
۱۲۱۰۰۱۱۴۶۰ کردستان دهگلان مرکزی دهگلان ۱۴۶۰ دهگلان
۱۲۰۷۰۲۱۴۵۹ کردستان دیواندره مرکزی دیواندره ۱۴۵۹ دیواندره
۱۲۰۷۰۱۲۴۶۵ کردستان دیواندره کرفتو زرینه ۲۴۶۵ زرینه
۱۲۰۹۰۲۲۲۰۵ کردستان سروآباد مرکزی سروآباد ۲۲۰۵ سروآباد
۱۲۰۵۰۳۱۴۶۱ کردستان قروه سریش‌آباد سریش‌آباد ۱۴۶۱ سریش‌آباد
۱۲۰۳۰۲۱۴۵۶ کردستان سقز مرکزی سقز ۱۴۵۶ سقز
۱۲۰۴۰۳۱۴۵۸ کردستان سنندج مرکزی سنندج ۱۴۵۸ سنندج
۱۲۰۴۰۴۲۴۶۲ کردستان سنندج کلاترزان شویشه ۲۴۶۲ شویشه
۱۲۰۳۰۱۲۵۰۲ کردستان سقز زیویه صاحب ۲۵۰۲ صاحب (شهر)
۱۲۰۵۰۲۱۴۶۲ کردستان قروه مرکزی قروه ۱۴۶۲ قروه
۱۲۰۸۰۱۱۴۵۷ کردستان کامیاران مرکزی کامیاران ۱۴۵۷ کامیاران
۱۲۰۶۰۳۲۰۵۵ کردستان مریوان مرکزی کانی دینار ۲۰۵۵ کانی‌دینار
۱۲۰۱۰۳۲۴۵۸ کردستان بانه نمشیر کانی سور ۲۴۵۸ کانی‌سور
۱۲۰۶۰۳۱۴۶۳ کردستان مریوان مرکزی مریوان ۱۴۶۳ مریوان
۱۲۰۸۰۲۲۴۶۶ کردستان کامیاران موچش موچش ۲۴۶۶ موچش
۱۲۰۲۰۲۲۱۹۰ کردستان بیجار کرانی یاسوکند ۲۱۹۰ یاسوکند
۰۸۰۸۰۵۲۴۲۸ کرمان کرمان مرکزی اختیارآباد ۲۴۲۸ اختیارآباد
۰۸۲۳۰۱۲۳۱۵ کرمان ارزوئیه مرکزی ارزوئیه ۲۳۱۵ ارزوئیه
۰۸۲۰۰۱۲۳۱۸ کرمان انار انار امین شهر ۲۳۱۸ امین‌شهر
۰۸۲۰۰۱۱۳۳۴ کرمان انار انار انار ۱۳۳۴ انار (شهر)
۰۸۰۸۰۲۲۶۰۳ کرمان کرمان شهداد اندوهجرد ۲۶۰۳ اندوهجرد
۰۸۰۸۰۵۲۲۳۹ کرمان کرمان مرکزی باغین ۲۲۳۹ باغین
۰۸۰۱۰۳۱۳۲۸ کرمان بافت مرکزی بافت ۱۳۲۸ بافت (شهر)
۰۸۱۰۰۱۱۳۴۸ کرمان بردسیر مرکزی بردسیر ۱۳۴۸ بردسیر
۰۸۰۲۰۷۱۳۳۱ کرمان بم بروات بروات ۱۳۳۱ بروات
۰۸۰۱۰۳۲۲۰۰ کرمان بافت مرکزی بزنجان ۲۲۰۰ بزنجان
۰۸۰۶۰۵۲۸۲۵ کرمان سیرجان بلورد بلورد ۲۸۲۵ بلورد
۰۸۰۳۰۵۲۷۶۹ کرمان جیرفت اسماعیلی بلوک ۲۷۶۹ بلوک (جیرفت)
۰۸۰۲۰۳۱۳۳۰ کرمان بم مرکزی بم ۱۳۳۰ بم
۰۸۰۴۰۴۲۴۲۷ کرمان رفسنجان نوق بهرمان ۲۴۲۷ بهرمان
۰۸۰۶۰۲۲۵۶۱ کرمان سیرجان پاریز پاریز ۲۵۶۱ پاریز
۰۸۰۳۰۲۲۲۳۷ کرمان جیرفت جبالبارز جبالبارز ۲۲۳۷ جبالبارز
۰۸۰۸۰۴۱۳۴۳ کرمان کرمان ماهان جوپار ۱۳۴۳ جوپار
۰۸۰۷۰۲۲۰۳۱ کرمان شهربابک دهج جوزم ۲۰۳۱ جوزم
۰۸۰۳۰۴۱۳۳۲ کرمان جیرفت مرکزی جیرفت ۱۳۳۲ جیرفت
۰۸۰۸۰۷۱۳۴۵ کرمان کرمان چترود چترود ۱۳۴۵ چترود
۰۸۰۷۰۱۲۰۸۶ کرمان شهربابک مرکزی خاتون‌آباد ۲۰۸۶ خاتون‌آباد (کرمان)
۰۸۰۵۰۲۲۲۰۱ کرمان زرند مرکزی خانوک ۲۲۰۱ خانوک
۰۸۰۶۰۳۲۸۲۳ کرمان سیرجان گلستان خواجو شهر ۲۸۲۳ خواجو شهر
۰۸۰۷۰۱۲۰۳۰ کرمان شهربابک مرکزی خورسند ۲۰۳۰ خورسند
۰۸۱۰۰۲۲۰۶۵ کرمان بردسیر لاله زار لاله زار ۲۰۶۵ لاله‌زار (بردسیر)
۰۸۰۳۰۱۲۳۳۹ کرمان جیرفت ساردوئیه درب بهشت ۲۳۳۹ درب بهشت
۰۸۱۰۰۱۲۸۲۴ کرمان بردسیر مرکزی دشتکار ۲۸۲۴ دشتکار (بردسیر)
۰۸۱۲۰۱۲۷۲۱ کرمان عنبرآباد مرکزی دوساری ۲۷۲۱ دوساری
۰۸۰۷۰۲۲۲۳۸ کرمان شهربابک دهج دهج ۲۲۳۸ دهج
۰۸۱۸۰۱۱۳۲۷ کرمان رابر مرکزی رابر ۱۳۲۷ رابر
۰۸۱۱۰۲۱۳۴۰ کرمان راور مرکزی راور ۱۳۴۰ راور
۰۸۰۸۰۶۱۳۲۹ کرمان کرمان راین راین ۱۳۲۹ راین (شهر)
۰۸۰۴۰۲۱۳۳۵ کرمان رفسنجان مرکزی رفسنجان ۱۳۳۵ رفسنجان
۰۸۱۵۰۲۲۳۲۵ کرمان رودبارجنوب مرکزی رودبار ۲۳۲۵ رودبار (رودبار جنوب)
۰۸۰۵۰۲۲۶۰۰ کرمان زرند مرکزی ریحان ۲۶۰۰ ریحان‌شهر
۰۸۰۵۰۲۱۳۳۷ کرمان زرند مرکزی زرند ۱۳۳۷ زرند
۰۸۰۸۰۵۲۳۲۳ کرمان کرمان مرکزی زنگی‌آباد ۲۳۲۳ زنگی‌آباد
۰۸۱۵۰۱۲۸۲۱ کرمان رودبارجنوب جازموریان زهکلوت ۲۸۲۱ زهکلوت
۰۸۰۶۰۴۲۳۲۰ کرمان سیرجان زیدآباد زیدآباد ۲۳۲۰ زیدآباد
۰۸۰۶۰۱۱۳۳۸ کرمان سیرجان مرکزی سیرجان ۱۳۳۸ سیرجان
۰۸۰۸۰۲۱۳۴۱ کرمان کرمان شهداد شهداد ۱۳۴۱ شهداد
۰۸۰۷۰۱۱۳۳۹ کرمان شهربابک مرکزی شهربابک ۱۳۳۹ شهربابک
۰۸۰۴۰۵۲۰۸۵ کرمان رفسنجان فردوس صفائیه ۲۰۸۵ صفائیه
۰۸۱۲۰۱۱۳۳۳ کرمان عنبرآباد مرکزی عنبرآباد ۱۳۳۳ عنبرآباد
۰۸۲۲۰۱۲۴۲۹ کرمان فاریاب مرکزی فاریاب ۲۴۲۹ فاریاب (کرمان)
۰۸۱۹۰۱۲۳۱۷ کرمان فهرج مرکزی فهرج ۲۳۱۷ فهرج
۰۸۱۶۰۲۲۱۷۶ کرمان قلعه گنج مرکزی قلعه گنج ۲۱۷۶ قلعه‌گنج
۰۸۰۸۰۷۲۳۲۴ کرمان کرمان چترود کاظم‌آباد ۲۳۲۴ کاظم‌آباد (کرمان)
۰۸۰۸۰۵۱۳۴۶ کرمان کرمان مرکزی کرمان ۱۳۴۶ کرمان
۰۸۰۴۰۳۲۳۱۹ کرمان رفسنجان کشکوئیه کشکوئیه ۲۳۱۹ کشکوئیه
۰۸۱۴۰۲۱۳۳۶ کرمان کوهبنان مرکزی کوهبنان ۱۳۳۶ کوهبنان
۰۸۰۹۰۴۱۳۴۷ کرمان کهنوج مرکزی کهنوج ۱۳۴۷ کهنوج
۰۸۱۴۰۱۲۱۱۰ کرمان کوهبنان طغرل الجرد کیانشهر ۲۱۱۰ کیان‌شهر
۰۸۰۸۰۳۱۳۴۲ کرمان کرمان گلباف گلباف ۱۳۴۲ گلباف
۰۸۱۰۰۳۲۲۴۱ کرمان بردسیر گلزار گلزار ۲۲۴۱ گلزار (بردسیر)
۰۸۱۷۰۱۲۸۲۲ کرمان ریگان گنبکی گنبکی ۲۸۲۲ گنبکی
۰۸۰۸۰۴۱۳۴۴ کرمان کرمان ماهان ماهان ۱۳۴۴ ماهان
۰۸۰۸۰۴۲۳۲۱ کرمان کرمان ماهان محی‌آباد ۲۳۲۱ محی‌آباد
۰۸۱۲۰۳۲۶۰۲ کرمان عنبرآباد جبالبارزجنوبی مردهک ۲۶۰۲ مردهک
۰۸۰۴۰۲۲۲۲۷ کرمان رفسنجان مرکزی مس سرچشمه ۲۲۲۷ مس سرچشمه
۰۸۱۳۰۱۲۲۴۰ کرمان منوجان مرکزی منوجان ۲۲۴۰ منوجان
۰۸۰۶۰۱۲۳۴۰ کرمان سیرجان مرکزی نجف شهر ۲۳۴۰ نجف‌شهر
۰۸۲۱۰۱۲۳۳۸ کرمان نرماشیر مرکزی نرماشیر ۲۳۳۸ نرماشیر
۰۸۲۱۰۲۲۵۹۸ کرمان نرماشیر روداب نظام شهر ۲۵۹۸ نظام‌شهر
۰۸۱۰۰۴۲۳۲۶ کرمان بردسیر نگار نگار ۲۳۲۶ نگار (بردسیر)
۰۸۱۳۰۲۲۶۰۴ کرمان منوجان آسمینون نودژ ۲۶۰۴ نودژ
۰۸۱۱۰۱۲۵۹۹ کرمان راور کوهساران هجدک ۲۵۹۹ هجدک
۰۸۰۶۰۲۲۷۲۲ کرمان سیرجان پاریز هماشهر ۲۷۲۲ هماشهر (سیرجان)
۰۸۱۸۰۲۲۷۷۱ کرمان رابر هنزا هنزا ۲۷۷۱ هنزا (شهر)
۰۸۰۵۰۳۲۶۰۱ کرمان زرند یزدان‌آباد یزدان شهر ۲۶۰۱ یزدان‌شهر
۰۸۱۷۰۲۲۳۱۶ کرمان ریگان مرکزی محمدآباد ۲۳۱۶ محمدآباد (ریگان)
۱۷۰۷۰۱۲۱۳۰ کهگیلویه وبویراحمد باشت مرکزی باشت ۲۱۳۰ باشت
۱۷۰۴۰۱۲۰۸۴ کهگیلویه وبویراحمد دنا پاتاوه پاتاوه ۲۰۸۴ پاتاوه
۱۷۰۶۰۱۱۵۱۳ کهگیلویه وبویراحمد چرام مرکزی چرام ۱۵۱۳ چرام
۱۷۰۱۰۵۲۰۸۳ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد کبگیان چیتاب ۲۰۸۳ چیتاب
۱۷۰۳۰۲۱۵۱۵ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزی دوگنبدان ۱۵۱۵ دوگنبدان
۱۷۰۲۰۵۱۵۱۴ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزی دهدشت ۱۵۱۴ دهدشت
۱۷۰۲۰۶۲۴۸۰ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه دیشموک دیشموک ۲۴۸۰ دیشموک
۱۷۰۶۰۲۲۸۲۸ کهگیلویه وبویراحمد چرام سرفاریاب سرفاریاب ۲۸۲۸ سرفاریاب
۱۷۰۲۰۷۲۱۵۶ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سوق سوق ۲۱۵۶ سوق (کهگیلویه)
۱۷۰۴۰۳۱۵۱۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا مرکزی سی سخت ۱۵۱۱ سی‌سخت
۱۷۰۲۰۲۲۴۷۹ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چاروسا قلعه رئیسی ۲۴۷۹ قلعه رئیسی
۱۷۰۱۰۴۲۴۷۸ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد لوداب گراب سفلی ۲۴۷۸ گراب سفلی
۱۷۰۸۰۱۲۱۲۹ کهگیلویه وبویراحمد لنده مرکزی لنده ۲۱۲۹ لنده
۱۷۰۵۰۲۲۳۶۸ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی مرکزی لیکک ۲۳۶۸ لیکک
۱۷۰۱۰۳۲۰۲۳ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی مادوان ۲۰۲۳ مادوان
۱۷۰۱۰۲۲۴۷۷ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون مارگون ۲۴۷۷ مارگون
۱۷۰۱۰۳۱۵۱۲ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی یاسوج ۱۵۱۲ یاسوج
۲۷۰۸۰۱۲۵۰۹ گلستان آق قلا وشمگیر انبارآلوم ۲۵۰۹ انبارآلوم
۲۷۰۶۰۲۲۴۹۶ گلستان گنبدکاووس داشلی برون اینچه برون ۲۴۹۶ اینچه‌برون
۲۷۱۰۰۲۱۱۸۲ گلستان آزادشهر مرکزی آزادشهر ۱۱۸۲ آزادشهر
۲۷۰۸۰۲۱۱۸۰ گلستان آق قلا مرکزی آق قلا ۱۱۸۰ آق‌قلا
۲۷۰۲۰۲۱۱۵۶ گلستان ترکمن مرکزی بندرترکمن ۱۱۵۶ بندر ترکمن
۲۷۰۱۰۱۱۱۷۸ گلستان بندرگز مرکزی بندرگز ۱۱۷۸ بندر گز
۲۷۱۱۰۲۲۷۶۵ گلستان رامیان مرکزی تاتارعلیا ۲۷۶۵ تاتار علیا
۲۷۰۵۰۲۲۰۱۸ گلستان گرگان مرکزی جلین ۲۰۱۸ جلین
۲۷۱۱۰۱۱۱۸۳ گلستان رامیان فندرسک خان ببین ۱۱۸۳ خان‌ببین
۲۷۱۱۰۲۲۱۹۵ گلستان رامیان مرکزی دلند ۲۱۹۵ دلند
۲۷۱۱۰۲۱۱۸۴ گلستان رامیان مرکزی رامیان ۱۱۸۴ رامیان
۲۷۰۵۰۳۲۵۰۸ گلستان گرگان بهاران سرخنکلاته ۲۵۰۸ سرخنکلاته
۲۷۰۳۰۱۲۸۳۷ گلستان علی‌آباد مرکزی سنگدوین ۲۸۳۷ سنگدوین
۲۷۱۳۰۲۲۵۸۰ گلستان گمیشان گلدشت سیمین شهر ۲۵۸۰ سیمین‌شهر
۲۷۰۳۰۱۱۱۷۴ گلستان علی‌آباد مرکزی علی‌آباد ۱۱۷۴ علی‌آباد کتول
۲۷۰۳۰۲۲۵۰۷ گلستان علی‌آباد کمالان فاضل‌آباد ۲۵۰۷ فاضل‌آباد (گلستان)
۲۷۰۹۰۳۲۸۳۵ گلستان کلاله پیشکمر فراغی ۲۸۳۵ فراغی (کلاله)
۲۷۰۴۰۱۱۱۷۹ گلستان کردکوی مرکزی کردکوی ۱۱۷۹ کردکوی
۲۷۰۳۰۱۲۸۳۶ گلستان علی‌آباد مرکزی مزرعه ۲۸۳۶ مزرعه (علی‌آباد)
۲۷۰۹۰۲۱۱۸۵ گلستان کلاله مرکزی کلاله ۱۱۸۵ کلاله (شهر)
۲۷۱۴۰۱۱۱۸۷ گلستان گالیکش مرکزی گالیکش ۱۱۸۷ گالیکش
۲۷۰۵۰۲۱۱۸۱ گلستان گرگان مرکزی گرگان ۱۱۸۱ گرگان
۲۷۱۳۰۱۱۱۵۵ گلستان گمیشان مرکزی گمیش تپه ۱۱۵۵ گمیشان
۲۷۰۶۰۴۱۱۸۶ گلستان گنبدکاووس مرکزی گنبدکاووس ۱۱۸۶ گنبد کاووس
۲۷۱۲۰۱۲۴۹۸ گلستان مراوه تپه مرکزی مراوه ۲۴۹۸ مراوه
۲۷۰۷۰۴۱۱۸۸ گلستان مینودشت مرکزی مینودشت ۱۱۸۸ مینودشت
۲۷۱۰۰۲۲۶۴۰ گلستان آزادشهر مرکزی نگین شهر ۲۶۴۰ نگین‌شهر
۲۷۱۰۰۱۲۵۸۱ گلستان آزادشهر چشمه ساران نوده خاندوز ۲۵۸۱ نوده خاندوز
۲۷۰۱۰۲۲۱۹۴ گلستان بندرگز نوکنده نوکنده ۲۱۹۴ نوکنده
۰۱۱۲۰۱۲۳۸۷ گیلان شفت احمدسرگوراب احمدسرگوراب ۲۳۸۷ احمدسرگوراب
۰۱۰۴۰۵۲۳۸۲ گیلان طوالش اسالم اسالم ۲۳۸۲ اسالم
۰۱۱۰۰۲۲۳۸۵ گیلان لنگرود اطاقور اطاقور ۲۳۸۵ اطاقور
۰۱۱۳۰۲۱۱۳۴ گیلان املش مرکزی املش ۱۱۳۴ املش
۰۱۰۱۰۱۱۱۱۷ گیلان آستارا مرکزی آستارا ۱۱۱۷ آستارا
۰۱۰۲۰۲۱۱۱۹ گیلان آستانه اشرفیه مرکزی آستانه اشرفیه ۱۱۱۹ آستانه اشرفیه
۰۱۱۶۰۱۲۵۱۰ گیلان ماسال شاندرمن بازار جمعه ۲۵۱۰ بازارجمعه
۰۱۰۶۰۴۲۳۸۳ گیلان رودبار خورگام بره سر ۲۳۸۳ بره‌سر
۰۱۰۳۰۱۱۱۲۰ گیلان بندرانزلی مرکزی بندرانزلی ۱۱۲۰ بندر انزلی
۰۱۱۴۰۱۱۱۲۱ گیلان رضوانشهر پره سر پره سر ۱۱۲۱ پره‌سر
۰۱۰۶۰۱۲۲۲۹ گیلان رودبار رحمت‌آباد و بلوکات توتکابن ۲۲۲۹ توتکابن
۰۱۰۶۰۲۲۱۳۸ گیلان رودبار عمارلو جیرنده ۲۱۳۸ جیرنده
۰۱۰۷۰۴۱۱۳۵ گیلان رودسر چابکسر چابکسر ۱۱۳۵ چابکسر
۰۱۱۰۰۱۲۰۷۶ گیلان لنگرود مرکزی چاف و چمخاله ۲۰۷۶ چاف و چمخاله
۰۱۰۴۰۶۲۵۸۵ گیلان طوالش حویق چوبر ۲۵۸۵ چوبر
۰۱۰۴۰۶۲۵۸۴ گیلان طوالش حویق حویق ۲۵۸۴ حویق
۰۱۰۵۰۶۱۱۲۵ گیلان رشت خشکبیجار خشکبیجار ۱۱۲۵ خشکبیجار
۰۱۰۵۰۱۱۱۲۶ گیلان رشت خمام خمام ۱۱۲۶ خمام
۰۱۱۵۰۱۲۳۲۹ گیلان سیاهکل دیلمان دیلمان ۲۳۲۹ دیلمان
۰۱۱۳۰۱۲۵۱۹ گیلان املش رانکوه رانکوه ۲۵۱۹ رانکوه
۰۱۰۷۰۲۱۱۳۶ گیلان رودسر رحیم‌آباد رحیم‌آباد ۱۱۳۶ رحیم‌آباد (گیلان)
۰۱۰۶۰۳۲۱۳۹ گیلان رودبار مرکزی رستم‌آباد ۲۱۳۹ رستم‌آباد (گیلان)
۰۱۰۵۰۵۱۱۲۹ گیلان رشت مرکزی رشت ۱۱۲۹ رشت
۰۱۱۱۰۴۲۳۸۶ گیلان لاهیجان رودبنه رودبنه ۲۳۸۶ رودبنه
۰۱۰۷۰۳۱۱۳۷ گیلان رودسر مرکزی رودسر ۱۱۳۷ رودسر
۰۱۰۵۰۲۱۱۳۰ گیلان رشت سنگر سنگر ۱۱۳۰ سنگر (شهر)
۰۱۱۵۰۲۱۱۴۶ گیلان سیاهکل مرکزی سیاهکل ۱۱۴۶ سیاهکل
۰۱۱۲۰۲۱۱۴۱ گیلان شفت مرکزی شفت ۱۱۴۱ شفت (گیلان)
۰۱۱۰۰۳۲۱۴۱ گیلان لنگرود کومله شلمان ۲۱۴۱ شلمان
۰۱۰۸۰۲۱۱۴۰ گیلان صومعه سرا مرکزی صومعه سرا ۱۱۴۰ صومعه‌سرا
۰۱۰۹۰۲۱۱۴۲ گیلان فومن مرکزی فومن ۱۱۴۲ فومن
۰۱۰۷۰۵۱۱۳۸ گیلان رودسر کلاچای کلاچای ۱۱۳۸ کلاچای
۰۱۰۵۰۳۱۱۲۷ گیلان رشت کوچصفهان کوچصفهان ۱۱۲۷ کوچصفهان
۰۱۱۰۰۳۱۱۴۴ گیلان لنگرود کومله کومله ۱۱۴۴ کومله (شهر)
۰۱۰۲۰۱۱۱۱۸ گیلان آستانه اشرفیه کیاشهر کیاشهر ۱۱۱۸ کیاشهر
۰۱۰۸۰۳۲۳۲۸ گیلان صومعه سرا میرزاکوچک جنگلی گوراب زرمیخ ۲۳۲۸ گوراب زرمیخ
۰۱۱۱۰۲۱۱۴۷ گیلان لاهیجان مرکزی لاهیجان ۱۱۴۷ لاهیجان
۰۱۰۵۰۴۱۱۲۸ گیلان رشت لشت نشاء لشت نشاء ۱۱۲۸ لشت نشا
۰۱۱۰۰۱۱۱۴۵ گیلان لنگرود مرکزی لنگرود ۱۱۴۵ لنگرود
۰۱۰۶۰۳۱۱۳۱ گیلان رودبار مرکزی لوشان ۱۱۳۱ لوشان
۰۱۰۵۰۳۲۰۷۵ گیلان رشت کوچصفهان لولمان ۲۰۷۵ لولمان (رشت)
۰۱۰۱۰۲۲۵۸۳ گیلان آستارا لوندویل لوندویل ۲۵۸۳ لوندویل
۰۱۰۴۰۴۲۳۸۱ گیلان طوالش کرگانرود لیسار ۲۳۸۱ لیسار
۰۱۱۶۰۲۱۱۲۳ گیلان ماسال مرکزی ماسال ۱۱۲۳ ماسال
۰۱۰۹۰۳۱۱۴۳ گیلان فومن سردارجنگل ماسوله ۱۱۴۳ ماسوله
۰۱۰۹۰۳۲۸۰۴ گیلان فومن سردارجنگل ماکلوان ۲۸۰۴ ماکلوان
۰۱۰۸۰۱۲۱۴۰ گیلان صومعه سرا تولم مرجقل ۲۱۴۰ مرجغل
۰۱۰۶۰۳۱۱۳۳ گیلان رودبار مرکزی منجیل ۱۱۳۳ منجیل
۰۱۰۷۰۵۱۱۳۹ گیلان رودسر کلاچای واجارگاه ۱۱۳۹ واجارگاه
۰۱۰۴۰۳۱۱۲۴ گیلان طوالش مرکزی هشتپر (تالش) ۱۱۲۴ هشتپر
۰۱۰۶۰۳۱۱۳۲ گیلان رودبار مرکزی رودبار ۱۱۳۲ رودبار
۰۱۱۴۰۲۱۱۲۲ گیلان رضوانشهر مرکزی رضوانشهر ۱۱۲۲ رضوانشهر (گیلان)
۱۵۰۷۰۲۱۴۸۸ لرستان ازنا مرکزی ازنا ۱۴۸۸ ازنا
۱۵۰۲۰۱۱۴۹۰ لرستان بروجرد اشترینان اشترینان ۱۴۹۰ اشترینان
۱۵۰۹۰۲۱۴۹۳ لرستان سلسله مرکزی الشتر ۱۴۹۳ الشتر
۱۵۰۱۰۳۱۴۸۹ لرستان الیگودرز مرکزی الیگودرز ۱۴۸۹ الیگودرز
۱۵۰۲۰۲۱۴۹۲ لرستان بروجرد مرکزی بروجرد ۱۴۹۲ بروجرد
۱۵۰۳۰۳۲۴۷۵ لرستان خرم‌آباد بیرانوند بیران شهر ۲۴۷۵ بیران‌شهر
۱۵۰۸۰۱۱۴۹۷ لرستان پلدختر مرکزی پلدختر ۱۴۹۷ پلدختر
۱۵۰۵۰۱۲۳۶۳ لرستان دورود سیلاخور چالانچولان ۲۳۶۳ چالانچولان
۱۵۱۱۰۲۲۲۵۶ لرستان رومشکان مرکزی چقابل ۲۲۵۶ چقابل
۱۵۰۳۰۶۱۴۹۶ لرستان خرم‌آباد مرکزی خرم‌آباد ۱۴۹۶ خرم‌آباد
۱۵۰۶۰۵۲۶۱۵ لرستان کوهدشت درب گنبد درب گنبد ۲۶۱۵ درب گنبد
۱۵۰۵۰۲۱۴۹۱ لرستان دورود مرکزی دورود ۱۴۹۱ دورود (دورود)
۱۵۰۳۰۵۲۳۶۱ لرستان خرم‌آباد زاغه زاغه ۲۳۶۱ زاغه (شهر)
۱۵۰۳۰۲۲۴۷۴ لرستان خرم‌آباد پاپی سپیددشت ۲۴۷۴ سپیددشت (خرم‌آباد)
۱۵۱۰۰۱۲۲۵۵ لرستان دوره چگنی سراب دوره ۲۲۵۵ سراب‌دوره
۱۵۰۱۰۲۲۷۲۸ لرستان الیگودرز ززوماهرو شول‌آباد ۲۷۲۸ شول‌آباد
۱۵۰۹۰۱۲۳۶۷ لرستان سلسله فیروزآباد فیروزآباد ۲۳۶۷ فیروزآباد (سلسله)
۱۵۰۶۰۳۱۴۹۵ لرستان کوهدشت مرکزی کوهدشت ۱۴۹۵ کوهدشت
۱۵۰۶۰۴۲۳۶۴ لرستان کوهدشت کوهنانی کوهنانی ۲۳۶۴ کوهنانی
۱۵۰۶۰۲۲۲۵۷ لرستان کوهدشت طرهان گراب ۲۲۵۷ گراب (شهر)
۱۵۰۸۰۲۲۳۶۶ لرستان پلدختر معمولان معمولان ۲۳۶۶ معمولان
۱۵۰۷۰۱۲۳۶۵ لرستان ازنا جاپلق مومن‌آباد ۲۳۶۵ مومن‌آباد (شهر)
۱۵۰۴۰۲۱۴۹۴ لرستان دلفان مرکزی نورآباد ۱۴۹۴ نورآباد (دلفان)
۱۵۱۰۰۳۲۳۶۲ لرستان دوره ویسیان ویسیان ۲۳۶۲ ویسیان
۱۵۰۴۰۱۲۷۲۷ لرستان دلفان کاکاوند هفت چشمه ۲۷۲۷ هفت‌چشمه (خرم‌آباد)
۰۲۱۰۰۲۲۷۴۷ مازندران قائم شهر مرکزی ارطه ۲۷۴۷ ارطه
۰۲۰۲۰۲۱۱۵۳ مازندران بابل مرکزی امیرکلا ۱۱۵۳ امیرکلا
۰۲۱۴۰۳۲۶۴۸ مازندران نور مرکزی ایزدشهر ۲۶۴۸ ایزدشهر
۰۲۰۸۰۲۱۱۷۰ مازندران سوادکوه مرکزی آلاشت ۱۱۷۰ آلاشت
۰۲۰۱۰۲۱۱۴۹ مازندران آمل مرکزی آمل ۱۱۴۹ آمل
۰۲۰۲۰۲۱۱۵۴ مازندران بابل مرکزی بابل ۱۱۵۴ بابل (بابل)
۰۲۱۶۰۲۱۱۵۱ مازندران بابلسر مرکزی بابلسر ۱۱۵۱ بابلسر
۰۲۱۴۰۱۲۳۹۶ مازندران نور بلده بلده ۲۳۹۶ بلده
۰۲۰۴۰۲۱۱۵۸ مازندران بهشهر مرکزی بهشهر ۱۱۵۸ بهشهر
۰۲۱۶۰۳۲۳۹۳ مازندران بابلسر بهنمیر بهنمیر ۲۳۹۳ بهنمیر
۰۲۰۷۰۵۲۷۴۶ مازندران ساری کلیجان رستاق پایین هولار ۲۷۴۶ پایین هولار
۰۲۰۸۰۲۱۱۷۱ مازندران سوادکوه مرکزی پل سفید ۱۱۷۱ پل سفید
۰۲۱۵۰۲۲۷۱۳ مازندران نوشهر کجور پول ۲۷۱۳ پول (نوشهر)
۰۲۰۵۰۲۱۱۶۱ مازندران تنکابن مرکزی تنکابن ۱۱۶۱ تنکابن
۰۲۰۷۰۲۲۵۸۸ مازندران ساری دودانگه فریم ۲۵۸۸ فریم (ساری)
۰۲۲۱۰۲۱۱۷۵ مازندران جویبار مرکزی جویبار ۱۱۷۵ جویبار (شهر)
۰۲۲۰۰۲۱۱۹۰ مازندران چالوس مرکزی چالوس ۱۱۹۰ چالوس
۰۲۱۴۰۲۲۱۱۹ مازندران نور چمستان چمستان ۲۱۱۹ چمستان
۰۲۰۴۰۲۲۶۴۷ مازندران بهشهر مرکزی خلیل شهر ۲۶۴۷ خلیل‌شهر
۰۲۰۲۰۱۲۳۸۹ مازندران بابل بندپی غربی خوش رودپی ۲۳۸۹ خوش‌رودپی
۰۲۰۱۰۳۲۵۸۶ مازندران آمل دابودشت دابودشت ۲۵۸۶ دابودشت
۰۲۰۶۰۱۱۱۶۷ مازندران رامسر مرکزی رامسر ۱۱۶۷ رامسر
۰۲۰۴۰۲۱۱۵۹ مازندران بهشهر مرکزی رستمکلا ۱۱۵۹ رستمکلا
۰۲۱۴۰۳۱۱۹۳ مازندران نور مرکزی رویان ۱۱۹۳ رویان (نور)
۰۲۰۱۰۱۱۱۴۸ مازندران آمل لاریجان رینه ۱۱۴۸ رینه
۰۲۰۲۰۵۲۳۹۲ مازندران بابل لاله‌آباد زرگرمحله ۲۳۹۲ زرگرمحله
۰۲۰۸۰۳۱۱۷۲ مازندران سوادکوه زیرآب زیرآب ۱۱۷۲ زیرآب
۰۲۰۷۰۳۱۱۶۹ مازندران ساری مرکزی ساری ۱۱۶۹ ساری
۰۲۱۸۰۱۲۳۹۵ مازندران محمودآباد سرخرود سرخرود ۲۳۹۵ سرخ‌رود
۰۲۲۴۰۲۱۱۶۳ مازندران عباس‌آباد سلمانشهر سلمان شهر ۱۱۶۳ سلمان‌شهر
۰۲۲۵۰۱۲۳۰۵ مازندران میاندورود مرکزی سورک ۲۳۰۵ سورک
۰۲۰۱۰۴۲۷۷۲ مازندران آمل امامزاده عبدالله امامزاده عبدالله ۲۷۷۲ شهر امامزاده عبدالله (آمل)
۰۲۲۷۰۱۱۱۷۳ مازندران سوادکوه شمالی مرکزی شیرگاه ۱۱۷۳ شیرگاه
۰۲۰۵۰۲۱۱۰۰ مازندران تنکابن مرکزی شیرود ۱۱۰۰ شیرود
۰۲۲۴۰۱۱۱۶۴ مازندران عباس‌آباد مرکزی عباس‌آباد ۱۱۶۴ عباس‌آباد (عباس‌آباد)
۰۲۲۳۰۲۱۱۵۲ مازندران فریدونکنار مرکزی فریدونکنار ۱۱۵۲ فریدون‌کنار
۰۲۱۰۰۲۱۱۷۶ مازندران قائم شهر مرکزی قائم شهر ۱۱۷۶ قائم‌شهر
۰۲۰۶۰۱۱۱۶۸ مازندران رامسر مرکزی کتالم وسادات شهر ۱۱۶۸ کتالم و سادات‌شهر
۰۲۱۵۰۲۲۷۷۹ مازندران نوشهر کجور کجور ۲۷۷۹ کجور
۰۲۲۴۰۳۱۱۶۵ مازندران عباس‌آباد کلار کلارآباد ۱۱۶۵ کلارآباد
۰۲۲۸۰۱۱۱۹۱ مازندران کلاردشت مرکزی کلاردشت ۱۱۹۱ کلاردشت
۰۲۲۱۰۱۲۳۹۷ مازندران جویبار گیل خوران کوهی خیل ۲۳۹۷ کوهی‌خیل
۰۲۰۷۰۱۲۱۷۰ مازندران ساری چهاردانگه کیاسر ۲۱۷۰ کیاسر
۰۲۲۶۰۱۱۱۷۷ مازندران سیمرغ مرکزی کیاکلا ۱۱۷۷ کیاکلا (سیمرغ)
۰۲۰۲۰۶۲۵۸۷ مازندران بابل گتاب گتاب ۲۵۸۷ گتاب
۰۲۰۱۰۱۲۳۸۸ مازندران آمل لاریجان گزنک ۲۳۸۸ گزنک
۰۲۲۲۰۲۱۱۵۷ مازندران گلوگاه مرکزی گلوگاه ۱۱۵۷ گلوگاه (گلوگاه)
۰۲۲۰۰۳۱۱۹۲ مازندران چالوس مرزن‌آباد مرزن‌آباد ۱۱۹۲ مرزن‌آباد
۰۲۰۲۰۴۲۳۹۱ مازندران بابل بابل کنار مرزیکلا ۲۳۹۱ مرزیکلا
۰۲۰۵۰۳۱۱۶۶ مازندران تنکابن نشتا نشتارود ۱۱۶۶ نشتارود
۰۲۱۹۰۱۱۱۶۰ مازندران نکا مرکزی نکا ۱۱۶۰ نکا
۰۲۱۴۰۳۱۱۸۹ مازندران نور مرکزی نور ۱۱۸۹ نور (شهر)
۰۲۱۵۰۴۱۱۹۴ مازندران نوشهر مرکزی نوشهر ۱۱۹۴ نوشهر
۰۲۱۶۰۴۲۳۹۴ مازندران بابلسر رودبست هادی شهر ۲۳۹۴ هادیشهر (بابلسر)
۰۲۲۰۰۲۲۷۴۸ مازندران چالوس مرکزی هچیرود ۲۷۴۸ هچی‌رود
۰۲۱۸۰۲۱۱۵۰ مازندران محمودآباد مرکزی محمودآباد ۱۱۵۰ محمودآباد (محمودآباد)
۰۲۰۲۰۳۲۳۹۰ مازندران بابل بندپی شرقی گلوگاه ۲۳۹۰ گلوگاه (بابل)
۰۲۰۵۰۴۱۱۶۲ مازندران تنکابن خرم‌آباد خرم‌آباد ۱۱۶۲ خرم‌آباد (تنکابن)
۰۰۰۱۰۲۱۱۰۱ مرکزی اراک مرکزی اراک ۱۱۰۱ اراک
۰۰۰۷۰۱۱۱۱۲ مرکزی شازند مرکزی آستانه ۱۱۱۲ آستانه (مرکزی)
۰۰۰۲۰۱۱۱۰۳ مرکزی آشتیان مرکزی آشتیان ۱۱۰۳ آشتیان
۰۰۰۶۰۳۲۸۲۷ مرکزی ساوه مرکزی آوه ۲۸۲۷ آوه
۰۰۱۰۰۲۲۲۲۸ مرکزی زرندیه مرکزی پرندک ۲۲۲۸ پرندک (زرندیه)
۰۰۰۳۰۲۱۱۰۴ مرکزی تفرش مرکزی تفرش ۱۱۰۴ تفرش
۰۰۰۷۰۳۲۵۸۲ مرکزی شازند زالیان توره ۲۵۸۲ توره
۰۰۱۲۰۱۲۰۷۳ مرکزی خنداب قره چای جاورسیان ۲۰۷۳ جاورسیان
۰۰۱۰۰۲۲۰۱۷ مرکزی زرندیه مرکزی خشکرود ۲۰۱۷ خشکرود (زرندیه)
۰۰۰۴۰۱۱۱۰۵ مرکزی خمین مرکزی خمین ۱۱۰۵ خمین
۰۰۱۳۰۲۲۷۷۳ مرکزی فراهان خنجین خنجین ۲۷۷۳ خنجین
۰۰۱۲۰۲۲۳۰۴ مرکزی خنداب مرکزی خنداب ۲۳۰۴ خنداب
۰۰۰۱۰۲۲۵۳۶ مرکزی اراک مرکزی داودآباد ۲۵۳۶ داوودآباد
۰۰۰۵۰۱۱۱۰۶ مرکزی دلیجان مرکزی دلیجان ۱۱۰۶ دلیجان (مرکزی)
۰۰۱۰۰۱۲۳۷۸ مرکزی زرندیه خرقان رازقان ۲۳۷۸ رازقان
۰۰۱۰۰۲۱۱۰۸ مرکزی زرندیه مرکزی زاویه ۱۱۰۸ زاویه (زرندیه)
۰۰۰۱۰۳۲۰۷۴ مرکزی اراک ساروق ساروق ۲۰۷۴ ساروق (اراک)
۰۰۰۶۰۳۱۱۱۰ مرکزی ساوه مرکزی ساوه ۱۱۱۰ ساوه
۰۰۰۷۰۱۱۱۱۳ مرکزی شازند مرکزی شازند ۱۱۱۳ شازند
۰۰۰۷۰۴۲۷۷۴ مرکزی شازند قره کهریز شهباز ۲۷۷۴ شهباز (شازند)
۰۰۰۶۰۴۱۱۱۱ مرکزی ساوه نوبران غرق‌آباد ۱۱۱۱ غرق‌آباد
۰۰۱۳۰۱۲۱۳۶ مرکزی فراهان مرکزی فرمهین ۲۱۳۶ فرمهین
۰۰۰۴۰۲۲۵۴۱ مرکزی خمین کمره قورچی باشی ۲۵۴۱ قورچی‌باشی (خمین)
۰۰۰۱۰۴۱۶۰۰ مرکزی اراک معصومیه کارچان ۱۶۰۰ کارچان (اراک)
۰۰۱۱۰۱۱۱۰۲ مرکزی کمیجان مرکزی کمیجان ۱۱۰۲ کمیجان
۰۰۱۰۰۲۱۱۰۹ مرکزی زرندیه مرکزی مامونیه ۱۱۰۹ مأمونیه
۰۰۰۹۰۱۱۱۱۵ مرکزی محلات مرکزی محلات ۱۱۱۵ محلات
۰۰۱۱۰۲۲۳۷۹ مرکزی کمیجان میلاجرد میلاجرد ۲۳۷۹ میلاجرد
۰۰۰۵۰۱۱۱۰۷ مرکزی دلیجان مرکزی نراق ۱۱۰۷ نراق
۰۰۰۶۰۴۲۱۳۷ مرکزی ساوه نوبران نوبران ۲۱۳۷ نوبران
۰۰۰۹۰۱۱۱۱۶ مرکزی محلات مرکزی نیمور ۱۱۱۶ نیم‌ور
۰۰۰۷۰۲۲۳۸۰ مرکزی شازند سربند هندودر ۲۳۸۰ هندودر
۰۰۰۷۰۳۲۰۳۲ مرکزی شازند زالیان مهاجران ۲۰۳۲ مهاجران (مرکزی)
۲۲۰۹۰۲۱۵۶۸ هرمزگان بستک مرکزی بستک ۱۵۶۸ بستک
۲۲۰۶۰۲۱۵۶۵ هرمزگان جاسک مرکزی بندرجاسک ۱۵۶۵ بندر جاسک
۲۲۰۳۰۲۲۲۶۶ هرمزگان بندرلنگه شیبکوه چارک ۲۲۶۶ بندر چارک
۲۲۰۳۰۵۱۵۷۱ هرمزگان بندرلنگه مرکزی بندرلنگه ۱۵۷۱ بندر لنگه
۲۲۰۲۰۴۱۵۶۷ هرمزگان بندرعباس مرکزی بندرعباس ۱۵۶۷ بندرعباس
۲۲۰۷۰۴۲۰۰۶ هرمزگان رودان بیکاه بیکاء ۲۰۰۶ بیکاء
۲۲۱۱۰۲۱۵۶۹ هرمزگان پارسیان مرکزی پارسیان ۱۵۶۹ پارسیان (هرمزگان)
۲۲۰۲۰۴۲۸۱۲ هرمزگان بندرعباس مرکزی تازیان پایین ۲۸۱۲ تازیان پایین
۲۲۰۲۰۵۲۰۸۸ هرمزگان بندرعباس تخت تخت ۲۰۸۸ تخت (بندرعباس)
۲۲۰۵۰۳۲۸۱۴ هرمزگان میناب مرکزی تیرور ۲۸۱۴ تیرور
۲۲۰۱۰۲۱۵۶۳ هرمزگان ابوموسی مرکزی ابوموسی ۱۵۶۳ ابوموسی (شهر)
۲۲۰۴۰۲۱۵۷۳ هرمزگان قشم مرکزی قشم ۱۵۷۳ قشم (شهر)
۲۲۰۳۰۳۲۱۹۳ هرمزگان بندرلنگه کیش کیش ۲۱۹۳ کیش (شهر)
۲۲۰۹۰۱۲۶۲۵ هرمزگان بستک جناح جناح ۲۶۲۵ جناح (بستک)
۲۲۰۸۰۲۱۵۶۶ هرمزگان حاجی‌آباد مرکزی حاجی‌آباد ۱۵۶۶ حاجی‌آباد (حاجی‌آباد)
۲۲۱۰۰۲۱۵۶۴ هرمزگان خمیر مرکزی خمیر ۱۵۶۴ بندر خمیر
۲۲۰۴۰۲۲۶۲۷ هرمزگان قشم مرکزی درگهان ۲۶۲۷ درگهان
۲۲۱۱۰۲۲۷۵۱ هرمزگان پارسیان مرکزی دشتی ۲۷۵۱ دشتی (پارسیان)
۲۲۰۷۰۲۱۵۷۴ هرمزگان رودان مرکزی دهبارز ۱۵۷۴ دهبارز
۲۲۱۰۰۱۲۰۰۵ هرمزگان خمیر رویدر رویدر ۲۰۰۵ رویدر
۲۲۰۷۰۱۲۶۶۳ هرمزگان رودان رودخانه زیارتعلی ۲۶۶۳ زیارت‌علی
۲۲۱۳۰۱۲۰۶۱ هرمزگان بشاگرد مرکزی سردشت ۲۰۶۱ سردشت (بشاگرد)
۲۲۰۸۰۳۲۰۹۲ هرمزگان حاجی‌آباد احمدی سرگز ۲۰۹۲ سرگز
۲۲۰۵۰۲۲۰۶۴ هرمزگان میناب سندرک سندرک ۲۰۶۴ سندرک
۲۲۰۴۰۱۲۴۸۷ هرمزگان قشم شهاب سوزا ۲۴۸۷ سوزا
۲۲۱۲۰۲۲۲۶۷ هرمزگان سیریک مرکزی سیریک ۲۲۶۷ سیریک
۲۲۰۸۰۱۲۶۲۶ هرمزگان حاجی‌آباد فارغان فارغان ۲۶۲۶ فارغان
۲۲۰۲۰۳۲۳۰۷ هرمزگان بندرعباس فین فین ۲۳۰۷ فین (هرمزگان)
۲۲۰۲۰۶۲۰۶۳ هرمزگان بندرعباس قلعه قاضی قلعه قاضی ۲۰۶۳ قلعه قاضی (بندرعباس)
۲۲۰۳۰۵۱۵۷۰ هرمزگان بندرلنگه مرکزی کنگ ۱۵۷۰ کنگ (بندر)
۲۲۱۱۰۱۲۰۰۴ هرمزگان پارسیان کوشکنار کوشکنار ۲۰۰۴ کوشکنار
۲۲۱۲۰۱۲۸۱۵ هرمزگان سیریک بمانی کوهستک ۲۸۱۵ کوهستک
۲۲۱۲۰۲۲۷۲۴ هرمزگان سیریک مرکزی گروک ۲۷۲۴ گروک (سیریک)
۲۲۱۳۰۲۲۰۶۲ هرمزگان بشاگرد گوهران گوهران ۲۰۶۲ گوهران
۲۲۰۳۰۶۲۸۱۳ هرمزگان بندرلنگه مهران لمزان ۲۸۱۳ لمزان
۲۲۰۵۰۳۱۵۷۵ هرمزگان میناب مرکزی میناب ۱۵۷۵ میناب
۲۲۰۴۰۳۱۵۷۲ هرمزگان قشم هرمز هرمز ۱۵۷۲ هرمز (شهر)
۲۲۰۵۰۴۲۰۰۳ هرمزگان میناب توکهور هشتبندی ۲۰۰۳ هشت‌بندی
۱۳۰۲۰۱۲۲۵۳ همدان ملایر جوکار ازندریان ۲۲۵۳ ازندریان
۱۳۰۶۰۱۱۴۶۹ همدان اسدآباد مرکزی اسدآباد ۱۴۶۹ اسدآباد (همدان)
۱۳۰۶۰۲۲۷۵۸ همدان اسدآباد پیرسلمان آجین ۲۷۵۸ آجین
۱۳۰۳۰۳۲۶۵۹ همدان نهاوند زرین دشت برزول ۲۶۵۹ برزول
۱۳۰۷۰۲۱۴۷۱ همدان بهار مرکزی بهار ۱۴۷۱ بهار (شهر)
۱۳۰۱۰۲۱۴۶۴ همدان تویسرکان مرکزی تویسرکان ۱۴۶۴ تویسرکان
۱۳۰۴۰۷۲۲۵۴ همدان همدان مرکزی جورقان ۲۲۵۴ جورقان
۱۳۰۲۰۱۲۴۶۸ همدان ملایر جوکار جوکار ۲۴۶۸ جوکار
۱۳۰۸۰۱۲۳۵۷ همدان رزن سردرود دمق ۲۳۵۷ دمق (شهر)
۱۳۰۸۰۳۲۱۷۱ همدان رزن مرکزی رزن ۲۱۷۱ رزن
۱۳۰۲۰۴۲۶۵۸ همدان ملایر زند زنگنه ۲۶۵۸ زنگنه (ملایر)
۱۳۰۲۰۲۱۴۶۶ همدان ملایر سامن سامن ۱۴۶۶ سامن
۱۳۰۱۰۲۱۴۶۵ همدان تویسرکان مرکزی سرکان ۱۴۶۵ سرکان
۱۳۰۵۰۳۲۴۷۰ همدان کبودرآهنگ شیرین سو شیرین سو ۲۴۷۰ شیرین‌سو
۱۳۰۹۰۱۲۱۹۲ همدان فامنین مرکزی فامنین ۲۱۹۲ فامنین (همدان)
۱۳۰۱۰۱۲۴۶۷ همدان تویسرکان قلقل رود فرسفج ۲۴۶۷ فرسفج
۱۳۰۳۰۱۲۲۰۶ همدان نهاوند خزل فیروزان ۲۲۰۶ فیروزان
۱۳۰۸۰۲۱۴۷۰ همدان رزن قروه درجزین قروه درجزین ۱۴۷۰ قروه درجزین
۱۳۰۴۰۵۲۳۵۶ همدان همدان شراء قهاوند ۲۳۵۶ قهاوند
۱۳۰۵۰۲۱۴۷۳ همدان کبودرآهنگ مرکزی کبودرآهنگ ۱۴۷۳ کبودرآهنگ
۱۳۰۵۰۱۲۴۶۹ همدان کبودرآهنگ گل تپه گل تپه ۲۴۶۹ گل‌تپه (همدان)
۱۳۰۳۰۴۲۶۶۰ همدان نهاوند گیان گیان ۲۶۶۰ گیان
۱۳۰۷۰۱۱۴۷۲ همدان بهار لالجین لالجین ۱۴۷۲ لالجین
۱۳۰۴۰۷۱۴۷۴ همدان همدان مرکزی مریانج ۱۴۷۴ مریانج
۱۳۰۲۰۳۱۴۶۷ همدان ملایر مرکزی ملایر ۱۴۶۷ ملایر
۱۳۰۷۰۱۲۷۵۷ همدان بهار لالجین مهاجران ۲۷۵۷ مهاجران (بهار)
۱۳۰۳۰۲۱۴۶۸ همدان نهاوند مرکزی نهاوند ۱۴۶۸ نهاوند
۱۳۰۴۰۷۱۴۷۵ همدان همدان مرکزی همدان ۱۴۷۵ همدان
۱۳۰۷۰۳۲۲۱۶ همدان بهار صالح‌آباد صالح‌آباد ۲۲۱۶ صالح‌آباد (همدان)
۲۱۰۷۰۲۱۲۹۳ یزد ابرکوه مرکزی ابرکوه ۱۲۹۳ ابرکوه
۲۱۰۱۰۲۲۲۶۵ یزد اردکان مرکزی احمدآباد ۲۲۶۵ احمدآباد (یزد)
۲۱۰۱۰۲۱۵۵۱ یزد اردکان مرکزی اردکان ۱۵۵۱ اردکان (یزد)
۲۱۰۸۰۲۱۵۶۰ یزد اشکذر مرکزی اشکذر ۱۵۶۰ اشکذر
۲۱۰۲۰۲۱۵۵۴ یزد بافق مرکزی بافق ۱۵۵۴ بافق
۲۱۰۶۰۳۲۰۲۴ یزد میبد بفروییه بفروییه ۲۰۲۴ بفروئیه
۲۱۱۱۰۲۱۵۵۳ یزد بهاباد مرکزی بهاباد ۱۵۵۳ بهاباد
۲۱۰۳۰۲۱۵۵۵ یزد تفت مرکزی تفت ۱۵۵۵ تفت
۲۱۰۵۰۳۲۱۶۳ یزد یزد مرکزی حمیدیا ۲۱۶۳ حمیدیا
۲۱۰۸۰۱۲۳۷۷ یزد اشکذر خضرآباد خضرآباد ۲۳۷۷ خضرآباد (اشکذر)
۲۱۰۵۰۴۱۵۶۱ یزد یزد زارچ زارچ ۱۵۶۱ زارچ
۲۱۰۵۰۳۲۱۲۶ یزد یزد مرکزی شاهدیه ۲۱۲۶ شاهدیه
۲۱۰۱۰۳۲۶۲۳ یزد اردکان عقدا عقدا ۲۶۲۳ عقدا
۲۱۰۹۰۲۱۵۵۷ یزد خاتم مروست مروست ۱۵۵۷ مروست
۲۱۰۷۰۱۲۳۷۲ یزد ابرکوه بهمن مهردشت ۲۳۷۲ مهردشت
۲۱۰۴۰۱۱۵۵۸ یزد مهریز مرکزی مهریز ۱۵۵۸ مهریز
۲۱۰۶۰۱۱۵۵۲ یزد میبد مرکزی میبد ۱۵۵۲ میبد
۲۱۰۶۰۲۲۳۲۲ یزد میبد ندوشن ندوشن ۲۳۲۲ ندوشن
۲۱۰۹۰۱۱۵۵۹ یزد خاتم مرکزی هرات ۱۵۵۹ هرات (یزد)
۲۱۰۵۰۳۱۵۶۲ یزد یزد مرکزی یزد ۱۵۶۲ یزد
۲۱۰۳۰۳۱۵۵۶ یزد تفت نیر نیر ۱۵۵۶ نیر (تفت)