ویکی‌پدیا:تصحیح پیوند به صفحه‌های ابهام‌زدایی

شرح: پیوند به یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ممکن است مستقیم باشد، یا ممکن است از طریق تغییرمسیر باشد، یعنی در یک نوشتار به تغییرمسیری به یک صفحهٔ ابهام‌زدایی پیوند داده شود. پیوندهای نوع دوم از این جهت که ابزار مفید معرفی شده در مقدمه آنها را رنگی نشان نمی‌دهد خیلی سخت‌تر قابل شناسایی و اصلاح هستند.

مثال: مستقیم: پیوند به باز در فوارس باید به باز (پرنده) ویرایش شود.

از طریق تغییرمسیر: در استقرار سمت-ارتفاعی به عمود پیوند داده شده که تغییرمسیری به صفحهٔ ابهام‌زدایی تعامد است. پس در این صفحه عمود باید به تعامد (هندسه) ویرایش شود.

طبق:وپ:ازپیوندصاز

استثناء: ویکی‌پدیا:ازپیوندمجاز

توجه: پیش از آغاز هر گونه اصلاح پیوندها به صفحه‌های ابهام‌زدایی، از اینکه انتخاب کاربرد اصلی به درستی صورت گرفته اطمینان حاصل کنید، وگرنه ممکن است بعدها زحمت‌های شما بی‌فایده یا اشتباه از آب دربیاید.
مثال: اکنون نوشتارهای زیادی به صفحهٔ ابهام‌زدایی قرن پیوند دارند: ویژه:پیوند به این صفحه/قرن. اما اگر شروع کنیم به ویرایش «قرن» به سده در نوشتارها، راه را به اشتباه رفته‌ایم؛ چرا که کاربرد اصلی «قرن» همانا سده است. در نتیجه باید «قرن» به سده تغییرمسیر یابد و در سده از الگوی {{تغییرمسیر}} برای پیوند به قرن (ناهنجاری) استفاده شود (چون تنها یک کاربرد غیر اصلی وجود دارد). حال بجای اصلاح پیوندها به «قرن» تنها لازم است یک دور این پیوندها بررسی شوند مبادا مواردی باشد که لازم باشد پیوند به کاربرد غیر اصلی هدایت شود.

آمار:

زیرزیرپروژه یکم: اصلاح پیوندهای مستقیم به صفحه‌های ابهام‌زدایی در مقاله‌هاویرایش

شرح: به دو صورت می‌شود پیوندها به صفحه‌های ابهام‌زدایی را اصلاح کرد:

  • حمله به نوشتار: یک نوشتار را که می‌دانید حاوی پیوند به صفحه(ها)ی ابهام‌زدایی‌ست انتخاب می‌کنید و پیوندهای موجود در آن را اصلاح می‌کنید. مثلاً نوشتار لنج به کشتی، قلاب، شیر و ویر پیوند دارد که باید اصلاح شوند.
  • حمله به پیوند: یک صفحهٔ ابهام‌زدایی را که می‌دانید از نوشتارها پیوند گرفته را انتخاب می‌کنید و پیوندها به آن را در نوشتارهای مختلف (همهٔ نوشتارها!) اصلاح می‌کنید. مراحل کار به ترتیب این است:
  1. یک صفحهٔ ابهام‌زدایی از فهرست اول یا دوم زیر انتخاب کنید.
  2. صفحهٔ ابهام‌زدایی را بررسی کنید و پیوندهایِ ممکن را شناسایی کنید. توجه کنید که برخی پیوندها ممکن است در صفحهٔ ابهام‌زدایی نیامده باشند (صفحهٔ ابهام‌زدایی کامل نباشد).
  3. پیوندها به آن صفحهٔ ابهام‌زدایی را توسط ویژه:پیوند به این صفحه/مثال بیابید.
  4. به تک‌تک این صفحه‌ها بروید و پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی را با پیوند مناسب جایگزین کنید.

برتری حمله به پیوند نسبت به حمله به نوشتار این است که در طول مدت ویرایش تنها چند انتخاب محدود برای جایگزینی وجود دارد و در نتیجه احتمال خطا پایین و سرعت ویرایش بالاست. مثلاً در اصلاح پیوندها به ایتالیایی تنها با دو انتخاب مردم ایتالیا و زبان ایتالیایی روبرو هستیم و نیاز نیست برای هر صفحه دنبال امکان‌های مختلف بگردیم، در صورتی که برای اصلاح پیوندهای فقط صفحهٔ لنج لازم است پیوندهای مناسب را از میان بیش از ۱۵ پیوند انتخاب کنیم.

اقدام: در دو فهرست زیر صفحه‌های ابهام‌زدایی پرپیوند -به ترتیب تعداد پیوندهایی که گرفته‌اند- فهرست شده‌اند.

این بخش فعلاً غیرفعال است.

زیرزیرپروژه دوم: اصلاح پیوندهای مستقیم به صفحه‌های ابهام‌زدایی در الگوهاویرایش

پیوندهای مستقیم به صفحه‌های ابهام‌زدایی را در الگوهای زیر ویرایش و به نوشتار درست هدایت کنید. برای تشخیص پیوندها به صفحه‌های ابهام‌زدایی از ابزار مفید معرفی شده در مقدمه استفاده کنید. در صورتی که الگو محافظت شده است در ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه#درخواست‌های ویرایش در صفحهٔ محافظت شده درخواست دهید.

توضیح: اگر الگوی «الف» دارای پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی باشد و این الگو خود در الگوی «ب» تراگنجانش شده باشد آنگاه الگوی «ب» هم به عنوان الگویی دارای پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی شناسایی خواهد شد، بی‌اینکه دارای چنین پیوندی باشد. در نتیجه اگر در الگویی پیوندی به صفحهٔ ابهام‌زدایی ندیدید، رهایش کنید. بعدها با اصلاح الگوی دیگری این الگو از فهرست حذف خواهد شد.

زیرزیرپروژه سوم: اصلاح پیوندهای از طریق تغییرمسیر به صفحه‌های ابهام‌زدایی در مقاله‌هاویرایش

شرح: درست مانند زیرزیرپروژهٔ اول، با این تفاوت که اینجا صفحه‌های تغییرمسیر به یک صفحهٔ ابهام‌زدایی هستند که در نوشتارها پیوند گرفته‌اند. مثلاً در نوشتار فریدا کالو به پرسپکتیو که به صفحهٔ ابهام‌زدایی ژرفانمایی تغییرمسیر دارد پیوند داده شده است.

اقدام: در دو فهرست زیر صفحهٔ تغییرمسیر، تعداد پیوندها به آن و صفحهٔ ابهام‌زداییِ مقصدِ تغییرمسیر فهرست شده‌اند.

این بخش فعلاً غیرفعال است.

زیرزیرپروژه چهارم: اصلاح پیوندهای از طریق تغییرمسیر به صفحه‌های ابهام‌زدایی در الگوهاویرایش

پیوندهای از طریق تغییرمسیر به صفحه‌های ابهام‌زدایی را در الگوهای زیر ویرایش و به نوشتار درست هدایت کنید. در صورتی که الگو محافظت شده است در ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه#درخواست‌های ویرایش در صفحهٔ محافظت شده درخواست دهید.

توضیح: اگر الگوی «الف» دارای پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی باشد و این الگو خود در الگوی «ب» تراگنجانش شده باشد آنگاه الگوی «ب» هم به عنوان الگویی دارای پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی شناسایی خواهد شد، بی‌اینکه دارای چنین پیوندی باشد. در نتیجه اگر در الگویی پیوندی به صفحهٔ ابهام‌زدایی ندیدید، رهایش کنید. بعدها با اصلاح الگوی دیگری این الگو از فهرست حذف خواهد شد.

زیرزیرپروژه پنجم: ترکیبی از موارد بالا، با کمک ربات و ویرایشگر خودکارویرایش

شرح: پیوندهایی که به صفحه‌های ابهام‌زدایی داده شده اما در واقع مقصدشان باید یک صفحهٔ غیرمبهم باشد، در این زیرپروژه شناسایی و اصلاح می‌شوند. مثلاً پیوندها به فرانسوی شناسایی می‌شوند و بر اساس متن اطراف پیوند، یا رده‌ای که صفحه در آن قرار دارد، پیوند به شکل [[مردم فرانسوی|فرانسوی]] یا [[زبان فرانسوی|فرانسوی]] یا نظایر آن اصلاح می‌شود.

اقدام: صفحه‌ها از طریق ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/صفحه‌های ابهام‌زدایی پرکاربرد و ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/صفحه‌های ابهام‌زدایی استفاده شده در الگو شناسایی می‌شوند. رده‌های مناسب با کمک کوئری‌هایی نظیر آنچه در ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/HujiBot/وظیفه ۳ توضیح داده شده انتخاب می‌شوند. ویرایش‌ها عمدتاً با استفاده از ربات یا ویرایشگر خودکار انجام می‌شوند.

زیرزیرپروژه ششم: مقاله‌هایی که پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی دارندویرایش

مقاله‌هایی که در این فهرست قرار دارند دارای پیوند به صفحه‌های ابهام‌زدایی هستند. با قرار دادن {{ابهام‌دار}} در بالای آنها می‌توانید دیگران را از وجود این مشکل آگاه کنید و یا با استفاده از ابزارهای پیشنهاد شده در زیر می‌توانید پیوندهای ابهام‌دار درون آنها را اصلاح کنید. کوئری

ابزارهاویرایش

  • به کمک ویکی‌پدیا:ابزار تمیزکننده
  • به کمک این ابزار می‌توانید پیوندهای ابهام‌زدایی در مقاله رفع کنید. در صفحهٔ ویرایشی که به شما ارائه می‌دهد پیوندهای ابهام‌دار را به رنگ قرمز نشان می‌دهد که با کلیک بر روی آن مواردی را که می توان جایگزین کرد ارائه می‌دهد. اگر پیوند مورد نظر در مجموعهٔ ابهام‌زدایی‌ها نبود، با کلیک بر روی delink می‌توانید آن را از حالت پیوند خارج کنید.([[]] حذف شود)

نمونه ویرایشویرایش

  • در این نمونه چند مورد پیوندها زدوده شده‌اند و در چند مورد هم الگوی رفع ابهام بعد از پیوند قرار داده شده‌است.

فهرستویرایش